ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: SSMS δεν μπορεί να αποθηκεύσει τα σχέδια συντήρησης κατά τη σύνδεση σε μια παρουσία του SQL Server 2008 R2 ή παλαιότερες εκδόσεις

Συμπτώματα

Ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε το Microsoft SQL Server Management Studio και το που διαθέτει την ενημερωμένη έκδοση Ιουνίου 2016 για τη σύνδεση σε μια παρουσία του SQL Server 2008 R2 ή παλαιότερες εκδόσεις. Όταν αποθηκεύετε ένα σχέδιο συντήρησης, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους "Δεν βρέθηκε περιγραφή".

 Σημείωση Ο αριθμός έκδοσης του SQL Server Management Studio Ιουνίου 2016 γενικά διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση είναι 13.0.15500.91.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά με την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του SQL Server:
Σύσταση: Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3171882 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια