Ενημερωμένη έκδοση για το Surface Pro 3 - Surface Pro σε UEFI

Σύνοψη

Μια ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για Surface Pro 3 Surface Pro σε UEFI για τη βελτίωση της σταθερότητας και επιδόσεων κατά την αλλαγή μεταξύ των μελών της ενέργειας.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Θα αναγράφεται στο ιστορικό του Windows Update ως εξής:

Ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού συστήματος – 1/8/2016

Προϋποθέσεις

Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε τα Windows 10 Επέτειος ενημέρωση εγκατεστημένο.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείου

Surface Pro σε UEFI (v3.11.1550.0)

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3171942 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια