Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν το Αναγνωριστικό συμβάντος 2021 και το Αναγνωριστικό συμβάντος 2022

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Συμπτώματα

Οποιοδήποτε από τα λειτουργικά συστήματα που περιέχονται στην ενότητα "Ισχύει για" (Applies to), ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται για λίγο όπως επίσης ενδέχεται να καταγραφούν πολλά συμβάντα παρόμοια με το ακόλουθο στο αρχείο καταγραφής συστήματος:
Event ID: 2022
Source: Srv
Description: Server was unable to find a free connection n times in the last
s seconds.
Event ID: 2021
Source: Srv
Description: Server was unable to create a work item %2 times in the last %3 seconds.
Επιπλέον, σε διακομιστές ή υπολογιστές-πελάτες που είναι συνδεδεμένοι με το διακομιστή που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, ενδέχεται να καταγραφεί ένα συμβάν παρόμοιο με το ακόλουθο.
Event ID: 3013
Source: Rdr
Description: The redirector has timed out to
Computer_Name.
Ορισμένες φορές, όταν ο διακομιστής προσπαθεί να συνδεθεί με τον εαυτό του, ενδέχεται να καταγραφεί το συμβάν 3013 στο διακομιστή που αντιμετωπίζει το πρόβλημα.

Σημείωση Πολλά από τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση των σφαλμάτων που αφορούν το αναγνωριστικό συμβάντος 3013.

Κάποια άλλα στοιχεία του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να μην λειτουργούν και ενδέχεται επίσης να δημιουργήσουν μηνύματα λάθους, τα οποία αναφέρουν τον κωδικό κατάστασης 1450 στην ενότητα δεδομένων του μηνύματος καταγραφής συμβάντος. Δηλαδή, "Δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι συστήματος" (Insufficient System Resources). Τα συμβάντα αυτά είναι πιθανό να βρίσκονται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων συστήματος ή στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογών. Τα μηνύματα αυτά μπορεί να ισχύουν για το ζήτημα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο μόνο όταν το υποκείμενο συμβάν ήταν σύνδεση με την υπηρεσία διακομιστή. Ωστόσο, το γεγονός αυτό είναι δυνατό να διαπιστωθεί εύκολα. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα αναγνωριστικό συμβάντος 1055 το οποίο δημιουργείται από το CLUSSVC. Αυτό το αναγνωριστικό συμβάντος προέρχεται από την υπηρεσία συμπλέγματος, η οποία αναφέρει συνήθως μια αποτυχημένη σύνδεση με την υπηρεσία διακομιστή.

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή η υπηρεσία διακομιστή (Server service) δεν είναι δυνατό να αντεπεξέλθει στη ζήτηση για στοιχεία εργασίας δικτύου (network work items) που είναι τοποθετημένα σε ουρά από το επίπεδο δικτύου (network layer) της ροής εισόδου/εξόδου (IO). Η υπηρεσία διακομιστή δεν είναι δυνατό να επεξεργαστεί αρκετά γρήγορα τα απαιτούμενα στοιχεία δικτύου I/O στο σκληρό δίσκο, με αποτέλεσμα να εξαντλεί τους διαθέσιμους πόρους.

Μπορεί να υπάρχουν πολλοί βασικοί λόγοι για την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων από την υπηρεσία διακομιστή. Για παράδειγμα, οποιοδήποτε ζήτημα της διαδρομής εισόδου/εξόδου (IO) μεταξύ του προσαρμογέα δικτύου και της μονάδας σκληρού δίσκου μπορεί να προκαλέσει τα συμπτώματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Αυτό το πρόβλημα ενδέχεται επίσης να παρουσιαστεί όταν είναι εγκατεστημένο ένα εσφαλμένο πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα δικτύου.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, προσπαθήστε πρώτα να μεγιστοποιήσετε το πλήθος των πόρων που είναι διαθέσιμοι για την υπηρεσία διακομιστή (Server service). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στην ενότητα "Επίπεδο 1. Μεγιστοποίηση πόρων διακομιστή".

Σημαντικό Η μεγιστοποίηση των πόρων συστήματος για την υπηρεσία διακομιστή στο σημείο αυτό δεν καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τη ρίζα του θέματος αυτού.

Στη συνέχεια, επιχειρήστε να προσδιορίσετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εμφανίζονται τα σφάλματα του Αναγνωριστικού συμβάντος 2022 και 2021. Τα θέματα που μπορεί να προκαλέσουν το ζήτημα αυτό είναι πολλά και διάφορα. Κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν το θέμα αυτό, εξετάστε όλα τα στοιχεία στη διαδρομή I/O, από τον προσαρμογέα δικτύου (network adapter) ώς τον πίνακα της μονάδας σκληρού δίσκου. Για παράδειγμα, τα σφάλματα αυτά ίσως να εμφανίζονται μόνο όταν εκτελείται το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Ίσως να παρουσιάζονται μόνο νωρίς το πρωί, όταν συνδέονται οι χρήστες. Όταν τα σφάλματα παρουσιάζονται μόνο για λίγο, μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα ρυθμίζοντας την υπηρεσία διακομιστή μαζί με την εφαρμογή οποιωνδήποτε επειγουσών επιδιορθώσεων για την υπηρεσία διακομιστή.

Γενικές πληροφορίες

Το συμβάν 2021 καταγράφεται όταν υπάρχει συσσώρευση στοιχείων εργασίας στην υπηρεσία διακομιστή. Πρέπει όμως να καταλάβετε ότι η πιο συνηθισμένη αιτία συσσώρευσης στοιχείων εργασίας στην υπηρεσία διακομιστή είναι επειδή το υποσύστημα δίσκου δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στον αριθμό των αιτήσεων. Η υπηρεσία διακομιστή θα επιτρέψει ορισμένες ρυθμίσεις αλλά αυτό δεν θα λύσει εντελώς το ζήτημα όταν αυτό προκαλείται από την ταχύτητα μεταγωγής του δίσκου. Επομένως, το πιο σημαντικό βήμα είναι να διαπιστώσετε αν η ταχύτητα μεταγωγής του δίσκου έχει αλλάξει από την κανονική βασική γραμμή ή βρίσκεται τουλάχιστον μέσα σε λογικά πλαίσια.

Το συμβάν 2022 καταγράφεται όταν υπάρχουν πολύ λίγες συνδέσεις διαθέσιμες για τους χρήστες. Η πιο κοινή αιτία ανεπάρκειας ελεύθερων συνδέσεων δικτύου είναι μια μεγάλη παλινδρόμηση του φόρτου δικτύου, η οποία προκαλείται από την ταυτόχρονη προσπάθεια σύνδεσης πολλών υπολογιστών-πελατών ή από την προσπάθεια δημιουργίας πολλών συνδέσεων από ορισμένους υπολογιστές-πελάτες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει εξαιτίας ενός προγράμματος του υπολογιστή-πελάτη, επειδή οι χρήστες δεν μπορούν να συνδεθούν γρήγορα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ λίγες διαθέσιμες συνδέσεις για τους νέους χρήστες. Επομένως, ένα από τα πιο σημαντικά βήματα είναι να προσδιορίσετε αν οι αλλαγές στο φόρτο δικτύου βρίσκονται μέσα σε λογικά πλαίσια.

Στην περίπτωση που πραγματοποιούνται αλλαγές μικρής σημασίας στο φόρτο, οι οποίες προκαλούν σπάνια την καταγραφή αυτών των μηνυμάτων στα αρχεία καταγραφής συμβάντων, μπορείτε να τροποποιήσετε τη λειτουργία της υπηρεσίας διακομιστή. Εάν το υποσύστημα δίσκου είναι πολύ αργό ή εάν οι φόρτοι δικτύου είναι πολύ υψηλοί ή πολύ μεταβλητοί, η τροποποίηση της υπηρεσίας διακομιστή δεν θα λύσει το πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει επειδή πρέπει να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως η "Παρακολούθηση επιδόσεων" (Performance Monitor) και ένα πρόγραμμα καταγραφής πακέτου δικτύου, είτε από τη Microsoft είτε από κάποιον προμηθευτή άλλου κατασκευαστή, για να προσδιορίσετε την πραγματική βασική αιτία αυτών των συμβάντων. Συγκεκριμένα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα της δευτερεύουσας ενότητας “Επίπεδο 2. Προσδιορισμός της αρχικής αιτίας.”

Επίπεδο 1. Μεγιστοποίηση πόρων διακομιστή

Για να εξαλείψετε τα μηνύματα λάθους ή για να μειώσετε τη συχνότητα εμφάνισης αυτών των μηνυμάτων λάθους, μπορείτε να προσπαθήσετε να μεγιστοποιήσετε το πλήθος των πόρων που είναι διαθέσιμοι για την υπηρεσία διακομιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αύξησης των πόρων διακομιστή, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
228766 Τρόπος αλλαγής των ιδιοτήτων υπηρεσίας διακομιστή


Σημαντικό
 • Η μεγιστοποίηση των πόρων συστήματος για την υπηρεσία διακομιστή στο σημείο αυτό δεν καθιστά δυσκολότερη την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν τη ρίζα του θέματος αυτού.
 • Μην δημιουργείτε ξανά ένα διακομιστή των Windows για να επιλύσετε ζητήματα που αφορούν την υπηρεσία διακομιστή. Η αναδημιουργία του διακομιστή που βασίζεται σε Windows δεν θα επιλύσει το ζήτημα. Το ζήτημα θα προκύψει ξανά.
Οι μέθοδοι που περιγράφονται στην υπο-ενότητα "Επίπεδο 2" έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια. Ενδεχομένως να θέλετε να αυξήσετε τους πόρους διακομιστή, όπως περιγράφεται στην υπο-ενότητα “Επίπεδο 1. Μεγιστοποίηση πόρων διακομιστή", ως προκαταρκτικό βήμα για να κερδίσετε περισσότερο χρόνο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ή, στην περίπτωση που υπάρχουν μόνο μεταβολές μικρής σημασίας στο φόρτο του διακομιστή ή μόνο μικρές περίοδοι στη διάρκεια των οποίων δεν είναι δυνατό να ανταπεξέλθει το υπο-σύστημα του δίσκου, μπορείτε να τροποποιήσετε τη λειτουργία της υπηρεσίας διακομιστή με τον τρόπο που περιγράφεται στην υπο-ενότητα "Επίπεδο 1".
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του διακομιστή για τη δημιουργία ενός αρχείου ενδείξεων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
254649 Επισκόπηση του αρχείου ένδειξης σφαλμάτων μνήμης για Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003

244139 Οι δυνατότητες των Windows επιτρέπουν τη δημιουργία ενός αρχείου Memory.dmp με πληκτρολόγιο


Η υπηρεσία διακομιστή ρυθμίζεται αυτόματα κατά την εκκίνηση του διακομιστή. Ωστόσο, πολλές από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις δεν έχουν αναβαθμιστεί καθώς έχουν κυκλοφορήσει νέες εκδόσεις των Service Pack για Microsoft Windows 2000 και Windows Server 2003. Οι τιμές που καθορίζονται σε αυτήν την ενότητα αντιπροσωπεύουν τις καλύτερες πρακτικές των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services), χρησιμοποιώντας τα τρέχοντα διαθέσιμα Service Pack. Εκτός από την εφαρμογή τους στο τρέχον Service Pack, οι τιμές θα εφαρμοστούν όλες σε παλαιότερα συστήματα, μόλις εγκατασταθούν οι τρέχουσες επείγουσες επιδιορθώσεις για τον πυρήνα, την ανακατεύθυνση και τις υπηρεσίες διακομιστή. Πριν εγκαταστήσετε μια αναβαθμισμένη υπηρεσία διακομιστή, συνιστούμε να εγκαταστήσετε ταυτόχρονα τις τρέχουσες επείγουσες επιδιορθώσεις για το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης και για τον πυρήνα. Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε αμέσως την τρέχουσα επείγουσα επιδιόρθωση για τον πυρήνα, εγκαταστήστε τις τρέχουσες επείγουσες επιδιορθώσεις για το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης όταν εγκατασταθούν οι επείγουσες επιδιορθώσεις για την υπηρεσία διακομιστή.

A. Αλλαγή των ρυθμίσεων μητρώου για μεγιστοποίηση των επιδόσεων της υπηρεσίας διακομιστή

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Σημείωση Όταν προσθέτετε τις τιμές μητρώου που περιγράφονται στην ενότητα αυτή, βεβαιωθείτε ότι τις εισάγετε σε δεκαδική μορφή.
1. Μείωση σφαλμάτων Αναγνωριστικού συμβάντος 2021

Για να αντιμετωπίσετε ειδικά το Αναγνωριστικό συμβάντος 2021, ξεκινήστε τον "Επεξεργαστή μητρώου" (Registry Editor) και εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
Στη συνέχεια, προσθέστε ή τροποποιήστε τις ακόλουθες τιμές μητρώου DWORD:
Περιγραφή: Μέγιστα στοιχεία εργασίας
Όνομα τιμής: MaxWorkItems
Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
Δεδομένα τιμής: 0x2000 ή 8192 (δεκαδικός)

Περιγραφή: Μέγεθος ζητούμενου Buffer
Όνομα τιμής: SizReqBuf
Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
Δεδομένα τιμής: 0x4104 ή 16644 (δεκαδικός)

Πεδίο τιμών

Εδώ παρέχεται μια σύντομη ανάλυση με σκοπό να διασαφηνιστεί το πεδίο των επιτρεπόμενων τιμών. Αν και υπάρχει και άλλη τεκμηρίωση που δείχνει τις μέγιστες καθορισμένες τιμές, αυτές οι μέγιστες τιμές δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν.

Όσον αφορά την καταχώρηση μητρώου MaxWorkItems, η τιμή 8196 είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί μόνο σε διακομιστές που διαθέτουν μνήμη μεγαλύτερη από 1.5 gigabyte (GB) και χωρίς να υπάρχει ο διακόπτης /3gb στο αρχείο Boot.ini. Η μέγιστη τιμή είναι '65535' (δεκαδικός). Όμως, αυτή η υψηλή ρύθμιση θα προκαλέσει τη διακοπή της ανταπόκρισης του διακομιστή, στην περίπτωση που καταναλώνονται αρκετά στοιχεία εργασίας. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνήθως μια μεγαλύτερη τιμή χωρίς να τροποποιηθεί το μέγεθος buffer του στοιχείου εργασίας της υπηρεσίας διακομιστή. Μια υψηλή ρύθμιση της καταχώρησης μητρώου MaxWorkItems μπορεί να προκαλέσει ακόμα και τη διακοπή της ανταπόκρισης του διακομιστή κατά την εκκίνηση έχοντας ως αιτία την εξάντληση της μη σελιδοποιημένης μνήμης. Οι ετικέτες που παρατηρούνται θα είναι η LSwn ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, κάποια άλλη ετικέτα που σχετίζεται στενά με αυτήν.

Από προεπιλογή, η τιμή του SizReqBuf είναι '16644', αλλά η εκχώρηση μη σελιδοποιημένης περιοχής θα είναι '20480' ανά στοιχείο εργασίας. Η πρόσθετη εκχώρηση γίνεται εξαιτίας της επιβάρυνσης της παρακολούθησης. Επομένως, η τιμή
8196 για το στοιχείο MaxWorkItems θα ενεργοποιήσει την υπηρεσία διακομιστή έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει έως 160 megabyte (MB) από το όριο της μη σελιδοποιημένης περιοχής 256 MB σε όλες τις εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων που χρησιμοποιούν Microsoft x86 32-bit. Όμως, ακόμα και τότε, το μέγιστο όριο θα καλυφθεί μόνο σε συνθήκες πολύ μεγάλου φόρτου. Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Support Services) δεν συνιστούν για την υπηρεσία διακομιστή τη χρήση περισσότερων από 160 MB από το δυνατό μέγιστο μέγεθος μη σελιδοποιημένης περιοχής των 256 MB. (Εάν θέλετε να μετατρέψετε τα megabyte σε byte διαιρέστε με την τιμή 1024*1024.) Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Support Services) έχουν αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα όπου οι διακομιστές αρχείων υψηλής απόδοσης σταματούν να ανταποκρίνονται όταν χρησιμοποιούνται τιμές μεγαλύτερες από
8196. Αυτοί οι διακομιστές είχαν άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούσαν μεγάλο μέρος μη σελιδοποιημένης περιοχής, ΧΩΡΙΣ διαρροές περιοχής μνήμης.

Επομένως, μην χρησιμοποιείτε τιμές μεγαλύτερες από
8196. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερες τιμές για το στοιχείο MaxWorkItems, μειώστε την τιμή του στοιχείου
SizReqBuf για να περιορίσετε τη μέγιστη περιοχή που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία διακομιστή. Σε ορισμένες εφαρμογές, όταν χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία εργασίας, όπως σε ένα διακομιστή υποστήριξης με IIS, Ελεγκτή τομέα ή διακομιστή αρχείων όπου αποθηκεύονται τα προφίλ χρήστη από ανακατεύθυνση, θα πρέπει να μειώσουμε το μέγιστο μέγεθος buffer του SMB χρησιμοποιώντας την ακόλουθη ρύθμιση.

Όνομα τιμής: SizReqBuf
Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
Δεδομένα τιμής: 8452 (δεκαδικός)


Αυτό προκαλεί την εκχώρηση μη σελιδοποιημένης περιοχής μεγέθους 12284. Αυτό θα ενεργοποιήσει έως και 13824 στοιχεία εργασίας, τα οποία είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν σε διακομιστές χωρίς να υπάρχει ο διακόπτης /3gb. Σε διακομιστές όπου χρησιμοποιείται ο διακόπτης /3gb είναι προτιμότερο να ορίσετε το στοιχείο
SizReqBuf σε 8452 και το στοιχείο
MaxWorkItems σε 6400 για να περιορίσετε τη χρήση της μη σελιδοποιημένης περιοχής στα 80 MB ως τυπική πρακτική για διακομιστές με υψηλό φόρτο. Να θυμάστε ότι η τροποποίηση των ρυθμίσεων δεν απαιτείται σε ένα διακομιστή αρχείων /3gb, εκτός αν είναι πολύ απασχολημένος με κυκλοφορία SMB/CIFS (Common Internet File Services). Επομένως, δεν θα γίνει καμία αλλαγή σε ένα διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη με Exchange, SQL ή IIS ή σε ένα διακομιστή υποστήριξης που χρησιμοποιεί WINSOCK. Αυτό θα εφαρμοστεί σε διακομιστές υποστήριξης με κυκλοφορία RPC σε τυπική μεταφορά που διεξάγεται σε SMB/CIFS. Σε διακομιστές ΧΩΡΙΣ
/3gb, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ελλείψεις στοιχείων εργασίας μετά τον ορισμό του στοιχείου MaxWorkItems σε
8196, μπορείτε επίσης να ορίσετε το στοιχείο
SizReqBuf σε 8452 και το στοιχείο
MaxWorkItems σε 13824 για προσωρινή ανακούφιση ενώ επιχειρείτε να εντοπίσετε την αρχική αιτία.


2. Μείωση σφαλμάτων Αναγνωριστικού συμβάντος 2022


Για να αντιμετωπίσετε ειδικά το Αναγνωριστικό συμβάντος 2022, ξεκινήστε τον "Επεξεργαστή μητρώου" (Registry Editor) και μετακινηθείτε στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters


Στη συνέχεια, προσθέστε ή τροποποιήστε τις ακόλουθες τιμές μητρώου DWORD:
Περιγραφή: Μέγιστες ελεύθερες συνδέσεις
Όνομα τιμής: MaxFreeConnections
Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
Δεδομένα τιμής: 0x1000 ή 4096 (δεκαδικός)

Περιγραφή: Ελάχιστες ελεύθερες συνδέσεις
Όνομα τιμής: MinFreeConnections
Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
Δεδομένα τιμής: 0x100 ή 256 (δεκαδικός)

Σημαντικό Αυτές οι ρυθμίσεις στα Windows 2000 απαιτούν την εγκατάσταση του τρέχοντος Service Pack 4 ή νεότερων επειγουσών επιδιορθώσεων. Στον Windows Server 2003, απαιτείται Service Pack 1 ή νεότερες επείγουσες επιδιορθώσεις. Χωρίς τις επείγουσες επιδιορθώσεις ή το Service Pack το εύρος τιμών των ρυθμίσεων είναι πολύ χαμηλό για να είναι χρήσιμο (100 και 32 αντίστοιχα). Προς το παρόν, η μέγιστες συνιστώμενες τιμές είναι 4096 και 256 αντίστοιχα.

3. Υλοποίηση των αλλαγών


Για να υλοποιήσετε αυτές τις αλλαγές, τερματίστε τον "Επεξεργαστή μητρώου" (Registry Editor) και κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή ή διακόψτε και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση της υπηρεσίας διακομιστή.
Για να ξεκινήσετε πάλι την υπηρεσία διακομιστή, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 • Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε net stop server και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εάν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία, πληκτρολογήστε y και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 • Πληκτρολογήστε net start server και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση Ίσως χρειαστεί να ξεκινήσετε πάλι τις πρόσθετες εξαρτώμενες υπηρεσίες που είχαν σταματήσει μαζί με την υπηρεσία διακομιστή.

B. Περισσότερες πληροφορίες

Η ρύθμιση MaxFreeConnections είναι η σημαντικότερη όλων των ρυθμίσεων της υπηρεσίας διακομιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
245080 Εμφάνιση πολλαπλών εμφανίσεων του Αναγνωριστικού συμβάντος 2022Η τιμή MaxFreeConnections είναι η πιο χρήσιμη για την επίλυση ενός Αναγνωριστικού συμβάντος 2022 το οποίο περιέχει μεγάλο αριθμό αποτυχιών που αφορούν την εύρεση ελεύθερης σύνδεσης. Για παράδειγμα, για να επιλύσετε ένα συμβάν που περιέχει κείμενο παρόμοιο με το ακόλουθο στο μήνυμα λάθους που έχει καταγραφεί:

Αναγνωριστικό συμβάντος: 2022
Source: Srv
Περιγραφή: Server was unable to find a free connection
n times in the last s seconds.

Ένας μεγάλος αριθμός αποτυχιών που αφορούν την εύρεση μιας ελεύθερης σύνδεσης ενδέχεται επίσης να υποδηλώνει μια κατάσταση "κατακλυσμός κάρτας δικτύου" (network card flooding), όπου ένα πρόγραμμα που δεν αναγνωρίζει το δίκτυο κατακλύζει το διακομιστή με προσπάθειες σύνδεσης. Εάν αντιμετωπίσετε πολλές αποτυχίες εύρεσης ελεύθερης σύνδεσης, προβάλετε την ενότητα "Κατακλυσμός κάρτας δικτύου" (Network Card Flooding).

Σημείωση Συνήθως δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις όταν προσθέτετε τις προηγούμενες τιμές μητρώου.


Οι ακόλουθες καταχωρήσεις και τιμές μητρώου μπορεί να υπάρχουν στο ίδιο δευτερεύον κλειδί μητρώου. Αυτή η ρύθμιση δεν σχετίζεται άμεσα με την αντιμετώπιση προβλημάτων που εφαρμόστηκε για αυτό το ζήτημα, αλλά παρατίθεται παρακάτω για λόγους πληρότητας.

Περιγραφή: Μέγεθος διακομιστή
Όνομα τιμής: Μέγεθος
Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
Δεδομένα τιμής: 0x3 ή 3 (δεκαδικός)
Θα πρέπει να έχει μια τιμή 3. Μην αλλάζετε αυτήν την τιμή.

Περιγραφή: Μέγιστος αριθμός εκκρεμών εντολών. Μέγιστο πλήθος Multiplex
Όνομα τιμής: MaxMpxCt
Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
Δεδομένα τιμής: 0x1000 ή 4096 (δεκαδικός)

Μην τροποποιείτε την τιμή αυτή, εκτός και αν έχετε ένα συγκεκριμένο σενάριο που το απαιτεί. Στο τέλος αυτού του εγγράφου παρατίθεται διεξοδική συζήτηση για αυτή τη ρύθμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
271148 Όρια MaxMpxCt και MaxCmds στα Windows 2000


Επίπεδο 2. Προσδιορισμός της αρχικής αιτίας

Το κλειδί για την επίλυση είναι να εξακριβώσετε η αρχική αιτία του ζητήματος είναι το υποσύστημα δίσκου ή ο φόρτος δικτύου. Επειδή είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποσοτικά εάν το ζήτημα αφορά το φόρτο δικτύου, είναι καλύτερο να εξεταστούν τα συστήματα δίσκων. Εάν υπάρχουν συνεχείς σύντομες περίοδοι σφαλμάτων που καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων, πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα καταγραφής πακέτου δικτύου το για να καταγράψετε ολόκληρη την κυκλοφορία του δικτύου στη διάρκεια της εμφάνισης του ζητήματος και να την εξετάσετε μαζί με το υποσύστημα δίσκων. Να θυμάστε ότι το υποσύστημα δίσκου ενδέχεται να ξεκινήσει προγράμματα διαχείρισης τόμων άλλων κατασκευαστών και, στη συνέχεια, να μετακινήσει προς τα κάτω ολόκληρη τη στοίβα λογισμικού. Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται όλα τα επίπεδα όλων των προγραμμάτων οδήγησης φίλτρου που είναι εγκατεστημένα καθώς και τα προγράμματα οδήγησης που οδηγούν τελικά το υλικό. Κατανοούμε ότι δεν είναι δυνατή η κατάργηση των προγραμμάτων διαχείρισης τόμων (Volume Managers), είναι όμως δυνατή η κατάργηση άλλων προγραμμάτων οδήγησης φίλτρου, τουλάχιστον προσωρινά.

A. Επιβεβαίωση ότι τα Windows είναι ενημερωμένα και σταθερά

1. Αναβάθμιση στοιχείων δικτύου
Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να είναι αυτά που έχουν γίνει διαθέσιμα πιο πρόσφατα από τη δομή επειγουσών επιδιορθώσεων. Επομένως, κάντε αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση των στοιχείων δικτύου:
 • Υπηρεσία διακομιστή CIFS/SMB
  1. Srvsvc.dll
  2. Srv.sys
 • Πρόγραμμα ανακατεύθυνσης
  1. Mrxsmb.sys
  2. Rdbss.sys
 • Πυρήνας OS
  1. Ntkrnlmp.exe
  2. Ntkrnlpa.exe
  3. Ntkrpamp.exe
  4. Ntoskrnl.exe
Ερευνήστε τη Γνωσιακή βάση της Microsoft (Knowledge Base), για να βρείτε τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι οποίες εφαρμόζονται στην έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε. Εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows NT 4.0 και έχετε ήδη εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο Service Pack, η υπηρεσία PSS διαθέτει μια επείγουσα επιδιόρθωση μετά το Service Pack 6a (μετά το SP6a) η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε ζητήματα που αφορούν το αναγνωριστικό συμβάντος 2022.

2. Ερευνήστε τα αρχεία καταγραφής εφαρμογών για σφάλματα
Αναζητήστε όλα τα σφάλματα αρχείων καταγραφής συμβάντων, τα οποία σχετίζονται είτε με το δίκτυο είτε με το υλικό αποθήκευσης. Αυτά πρέπει να διορθωθούν για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τις αιτίες που παρατίθενται στην ακόλουθη λίστα. Ελέγξτε τα προγράμματα οδήγησης συσκευών για επιστροφή σφαλμάτων, όπως επίσης και τα προγράμματα οδήγησης φίλτρου τα οποία συνδέονται με αυτά τα προγράμματα οδήγησης, για οποιαδήποτε συμβάντα τα οποία εμφανίζουν συνήθως ένα ζήτημα διαλειτουργικότητας που αφορά οποιοδήποτε πρόγραμμα οδήγησης χαμηλού επιπέδου.

3. Εντοπισμός σφαλμάτων ελεύθερου χώρου

Σημείωση Στην περίπτωση που οι μονάδες δίσκου είχαν εξαντλήσει στο παρελθόν το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο, το βήμα αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί.
Εξετάστε τα αρχεία καταγραφής συμβάντων για να διαπιστώσετε αν οι μονάδες δίσκου είχαν εξαντλήσει στο παρελθόν τον ελεύθερο χώρο στο δίσκο. Εάν είχε συμβεί αυτό, πρέπει να εκτελέσετε μια πλήρη ρουτίνα chkdsk για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αρχείων δεν έχει καταστραφεί.

4. Σάρωση για κατακερματισμό αρχείων
Εξετάστε το χώρο αποθήκευσης του δίσκου για κατακερματισμό αρχείων. Μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα ανασυγκρότησης του χώρου αποθήκευσης στο δίσκο, αλλά μπορείτε τουλάχιστον να εκτελέσετε ένα αναλυτικό πέρασμα στο σύστημα αποθήκευσης. Σημειώστε ότι οι κατεστραμμένες ή οι πολύ κατακερματισμένες μονάδες μονάδες δίσκου που εκτελούν 'αναλυτικό πέρασμα' θα μπορούσαν να λάβουν το σύστημα αρχείων χωρίς σύνδεση. Ωστόσο, αυτή είναι η λιγότερη παρεισφρητική μέθοδος που είναι γνωστή αυτήν την περίοδο για την ανίχνευση των ζητημάτων που αφορούν συστήματα αρχείων. Σημειώστε επίσης ότι δεν είναι σημαντικά μόνο τα στοιχεία που επιστρέφονται από την ανάλυση της ανασυγκρότησης. Είναι επίσης πολύ σημαντικός και ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η εφαρμογή της ανάλυσης. Ίσως διαπιστώσετε ότι ορισμένα υποσυστήματα δίσκου καθυστερούν να ολοκληρώσουν ή δεν ολοκληρώνουν τη διαδικασία. Τα συστήματα αρχείων που είναι κατακερματισμένα σε σημαντικό βαθμό θα δημιουργήσουν τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Ανασυγκροτήστε τους σκληρούς δίσκους για να αυξήσετε τις επιδόσεις ανάγνωσης/εγγραφής των Windows.

Σημείωση Η απαίτηση για ανασυγκρότηση του δίσκου μπορεί να υπερβεί το εύρος ζώνης εισόδου/εξόδου (I/O) του υποσυστήματος αποθήκευσης, απαιτώντας άλλες μεθόδους για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται η κατάργηση αρχείων ή η επέκταση του χώρου αποθήκευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
300978 Τρόπος ανάλυσης και ανασυγκρότησης ενός τόμου δίσκου στα Windows 20005. Επιβεβαίωση καταστροφής του σκληρού δίσκου
Η καταστροφή του σκληρού δίσκου ενδέχεται να προκαλέσει σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης εισόδου/εξόδου (Input/Output-I/0) όταν το λειτουργικό σύστημα διαβάζει από το σκληρό δίσκο ή γράφει σε αυτόν. Μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή "chkdsk /r" από μια γραμμή εντολών, για να εξετάσετε το σκληρό δίσκο για σφάλματα. Αυτή δεν είναι η προτιμόμενη μέθοδος για την εξέταση του συστήματος αρχείων. Ωστόσο, αφού αυτά τα ζητήματα παρουσιάζονται συνήθως σε μεγάλα συστήματα αρχείων των οποίων η λήψη χωρίς σύνδεση δεν είναι δυνατή, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πρώτα, εκτελέστε στο σύστημα αρχείων την εντολή chkdsk χωρίς παράμετρους. Θα αναφέρει ορισμένα σφάλματα συστήματος αρχείων που προέρχονται από bit, τα οποία είναι συνηθισμένα σε ένα δυναμικό σύστημα, αλλά η αναφορά δεν πρέπει να περιέχει καταλόγους, ευρετήρια ή αρχεία που λείπουν ή είναι κατεστραμμένα. Επίσης, μια μαζική καταστροφή ενδέχεται να προκαλέσει τον τερματισμό του chkdsk, να αναγκάσει το βοηθητικό πρόγραμμα να εκτελείται πολύ αργά ή να υποδεικνύει εκτεταμένη καταστροφή αρχείων. Σε μια αλληλεπιδραστική εκτέλεση του chkdsk, μπορούμε συνήθως να την διακόψουμε μετά από αρκετά λεπτά στην περίπτωση που αποδίδει σοβαρά σφάλματα, καθώς αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ξανά ο τόμος. Ακόμη, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε άλλες μεθόδους για να αντιμετωπίσετε αυτήν την κατάσταση, αλλά μόνο η εκτέλεση του chkdsk /r διορθώνει ζητήματα των συστημάτων αρχείων.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών.
 2. Πληκτρολογήστε chkdsk
  γράμμα_μονάδας_δίσκου: /r
  και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Σημείωση Εάν εκτελέσετε αυτήν την εντολή στη μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Chkdsk ώστε να κλειδώσετε τη μονάδα δίσκου.

B. Εξέταση πιθανών αιτιών

Για να προσδιορίσετε την αρχική αιτία του ζητήματος, παραθέτουμε μια λεπτομερή λίστα πιθανών αιτιών. Για να αντιμετωπίσετε ακόμη περισσότερο αυτό το ζήτημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που αναφέρονται. Τα βήματα αυτά δεν αναφέρονται με κάποια συγκεκριμένη σειρά.

Η αρχική αιτία αυτών των συμβάντων μπορεί να συνοψιστεί στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
 • Η υπηρεσία διακομιστή είναι φορτωμένη υπερβολικά.
 • Κατακλυσμός κάρτας δικτύου


a. Η υπηρεσία διακομιστή είναι φορτωμένη υπερβολικά


Για να εξακριβώσετε εάν η υπηρεσία διακομιστή είναι φορτωμένη υπερβολικά, εξαλείψτε όλες τις άλλες πιθανότητες που αναφέρονται παρακάτω.
 1. Παρεμβολή από προγράμματα άλλου κατασκευαστή

  Ορισμένες φορές, τα προγράμματα άλλων κατασκευαστών, με τη μορφή ενός προγράμματος που εκτελείται ή προγραμμάτων οδήγησης φίλτρων, ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ανταπόκριση της υπηρεσίας διακομιστή. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη λειτουργία και την προτεραιότητα των προγραμμάτων που εκτελούνται, ειδικά τα προγράμματα που εκτελούνται με υψηλή προτεραιότητα. Κατά την εξέταση προγραμμάτων οδήγησης φίλτρου, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν πολλές κλάσεις προγραμμάτων οδήγησης φίλτρου που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή. Τα προγράμματα οδήγησης κάθε κλάσης πρέπει να αξιολογηθούν ξεχωριστά. Ορισμένες κλάσεις απενεργοποιούνται εύκολα, ενώ άλλες απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Τα προγράμματα οδήγησης διαχείρισης τόμου και εισόδου/εξόδου πολλαπλής διαδρομής παραμένουν ενεργοποιημένα, εκτός αν ο προμηθευτής μπορεί να σας τα απενεργοποιήσει. Τα προγράμματα οδήγησης φίλτρου με δυνατότητα απενεργοποίησης είναι προγράμματα οδήγησης στιγμιοτύπου τόμου και διαχείρισης ορίων δίσκου. Οι παράγοντες ανοίγματος αρχείων και το λογισμικό αναπαραγωγής αρχείων συνήθως δεν απενεργοποιούνται.


  Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις λογισμικού εντοπισμού ιών, έτσι ώστε να μην εκτελεί σάρωση όλων των αρχείων "σε πραγματικό χρόνο" . Μια συνιστώμενη ρύθμιση θα ήταν να γίνει σάρωση μόνο των εισερχομένων αρχείων και όχι των αρχείων σελιδοποίησης, .PST, .vhd, .tmp, .shd ή .spl. Ή, ακόμα καλύτερα, μπορείτε να προγραμματίσετε τη σάρωση μετά από μερικές ώρες. Συνήθως, οι τρέχουσες εκδόσεις των προγραμμάτων ανίχνευσης ιών δεν προκαλούν κανένα ζήτημα. Απενεργοποιήστε όμως οποιοδήποτε λογισμικό ανίχνευσης ιών που είναι 2 χρόνια ή δύο εκδόσεις παλαιότερο από την τρέχουσα έκδοση.
 2. Εσφαλμένη πρόσβαση στο δίκτυο.

  Μια κακή ρύθμιση παραμέτρων προγράμματος δικτύου ή συνδυασμός αυτού μαζί με εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων σταθμού εργασίας είναι δυνατό να κατακλύσουν ένα διακομιστή, χρησιμοποιώντας εσφαλμένες αιτήσεις. Η συμπεριφορά αυτή ενδέχεται επίσης να προκύψει, εάν είναι εγκατεστημένο ένα εσφαλμένο πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα δικτύου.
 3. Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων των δεδομένων και εσφαλμένη χρήση χώρου στο σκληρό δίσκο.

  Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Performance Monitor, για να προσδιορίσετε εάν υπάρχει ή όχι φόρτος εργασίας στο σύστημα αρχείων. Να συλλέγετε πάντοτε δεδομένα δίσκου χρησιμοποιώντας ένα χρονικό διάστημα 2-3 δευτερολέπτων, αλλά ίσως χρειαστεί να συλλέξετε πολλά αρχεία καταγραφής για να μπορέσετε να κατανοήσετε σε μεγάλο βαθμό το φόρτο του δίσκου στη διάρκεια της ημέρας. Εξετάστε τους ακόλουθους λογικούς μετρητές κλειδιού που βασίζονται στο δίσκο, για να προσδιορίσετε εάν το υποσύστημα του σκληρού δίσκου είναι το σημείο κυκλοφοριακής συμφόρησης:
  % Χρόνου αδράνειας
  Αναγνώσεις δίσκου ανά δευτερόλεπτο
  Εγγραφές στο δίσκο ανά δευτερόλεπτο
  Current Disk Queue length
  Disk Transfers per Second
  Avg Disk Sec/Transfer

  Το ζήτημα αυτό μπορεί συνήθως να εξαλειφθεί, εάν το RAID είναι ρυθμισμένο με τουλάχιστον 75% μνήμη cache εγγραφής και όπου είναι διαθέσιμο τουλάχιστον 25% ελεύθερου χώρου. Σε ένα απασχολημένο σύστημα αρχείων, οι σκληροί δίσκοι με μόνο 15% ελεύθερου χώρου θα πρέπει να θεωρούνται πλήρεις. Εάν η συμπίεση είναι ενεργοποιημένη, χρειάζεται λίγο παραπάνω ελεύθερος χώρος.

  Σημείωση Ως αρχική αιτία του Αναγνωριστικού συμβάντος 2022, η αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν το ζήτημα αυτό είναι δύσκολη..
 4. Κατακερματισμένοι σκληροί δίσκοι.
  Ανασυγκροτήστε τους σκληρούς δίσκους για να αυξήσετε τις επιδόσεις ανάγνωσης/εγγραφής των Windows.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  300978 Τρόπος ανάλυσης και ανασυγκρότησης ενός τόμου δίσκου στα Windows 2000


  Εάν ο σκληρός δίσκος έχει ανασυγκροτηθεί ή είναι σχεδόν γεμάτος, μια αίτηση υπολογιστή-πελάτη για αύξηση ενός αρχείου προκαλεί την αναζήτηση του λειτουργικού συστήματος για ελεύθερο χώρο στο σκληρό δίσκο να χρειάζεται υπερβολικά πολύ χρόνο για να ολοκληρωθεί. Κατά το χρόνο αυτό, τα κλειδώματα σε επίπεδο συστήματος που απαιτούνται για την ολοκλήρωση άλλων αιτημάτων, δεν είναι διαθέσιμα. Η εργασία πόρων για μια υπηρεσία διακομιστή βρίσκεται επίσης σε αναμονή και αυτό προκαλεί την εμφάνιση του Αναγνωριστικού συμβάντος 2022.
 5. Σφάλματα συστήματος αρχείων
  Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αρχείων εκτελείται χωρίς σφάλματα. Η καταστροφή του σκληρού δίσκου ενδέχεται να προκαλέσει σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης εισόδου/εξόδου (input/output-I/0), όταν το λειτουργικό σύστημα διαβάζει το σκληρό δίσκο ή γράφει σε αυτόν. Για να επιδιορθώσετε την καταστροφή του σκληρού δίσκου πρέπει να εκτελέσετε την εντολή
  chkdsk γράμμα_μονάδας_δίσκου: /r, από τη γραμμή εντολών.

  Σημείωση Εάν εκτελέσετε αυτήν την εντολή στη μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Chkdsk ώστε να κλειδώσετε τη μονάδα δίσκου.
 6. Ελαττωματικές συσκευές υλικού ή ελαττωματικά προγράμματα οδήγησης.

  Το ζήτημα αυτό είναι βέλτιστης σημασίας με το υποσύστημα σκληρού δίσκου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το υποσύστημα σκληρού δίσκου είναι απλώς αργό. Αυτό είναι σύνηθες σε ένα σύμπλεγμα, όπου ένα εσφαλμένο ή παλιό πρόγραμμα οδήγησης, ή μια εσφαλμένη ή παλιά ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού κάνει το υποσύστημα του σκληρού δίσκου να λειτουργεί χωρίς σφάλματα, αλλά εκτελείται με μειωμένο επίπεδο επιδόσεων.

  Πρέπει να εξακριβώσετε ότι το υποσύστημα του δίσκου εκτελείται χωρίς σφάλματα και ότι έχει καλό χρόνο ανταπόκρισης με επαρκή μεταγωγή. Βεβαιωθείτε ότι το υλικολογισμικό είναι ενημερωμένο. Άλλες συσκευές και προγράμματα οδήγησης είναι δυνατό να παρεμποδίσουν τη δυνατότητα ανταπόκρισης του υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Performance Monitor για να ελέγξετε το χρόνο διακοπών και το χρόνο διακοπών DPC άλλων συσκευών υλικού. Ο συνολικός χρόνος διακοπών θα πρέπει να είναι μικρότερος από 10% και ο χρόνος διακοπών DPC μικρότερος από 15%. Η εξακρίβωση ενός καλού ορίου για τις "διακοπές ανά δευτερόλεπτο" (interrupts per second) είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, αλλά εξετάστε όλο το υλικό, εάν οι διακοπές είναι υψηλότερες από 15.000 ανά δευτερόλεπτο. Ακόμη, τα στοιχεία προνομιακού χρόνου, τα οποία είναι σχεδόν πανομοιότυπα με το "%Total processor time" υποδεικνύουν επίσης ότι υπάρχει ένα ζήτημα υλικού ή προγράμματος οδήγησης.

  Αποκτήστε και εγκαταστήστε τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις του προγράμματος οδήγησης και του κατασκευαστή στον υπολογιστή σας.
  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τους κατασκευαστές υλικού υπολογιστών, κάντε κλικ στον κατάλληλο αριθμό άρθρου της παρακάτω λίστας, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  65416 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, A-K

  60781 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, L-P

  60782 Πληροφορίες επικοινωνίας με προμηθευτές υλικού και λογισμικού, Q-Z
 7. Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων της περιοχής μνήμης.

  Τα προγράμματα οδήγησης που υπερισχύουν στην περιοχή μνήμης ή στις αλλαγές της ρύθμισης παραμέτρων του λειτουργικού συστήματος είναι δυνατό να μειώσουν τις περιοχές μνήμης που είναι διαθέσιμες στην υπηρεσία διακομιστή.

  Η δραστηριότητα προϊόντων άλλων κατασκευαστών είναι δυνατό να επικρατεί στις περιοχές μνήμης. Αυτές οι περιοχές μνήμης προσδιορίζονται από τις ετικέτες περιοχών μνήμης που εμφανίζουν. Συνήθως, η μοναδική ετικέτα υπηρεσίας που χρησιμοποιεί μεγάλη περιοχή μη σελιδοποιημένης μνήμης είναι η ετικέτα μη σελιδοποιημένης μνήμης LSwn. Εξετάστε τις ακόλουθες ετικέτες της υπηρεσίας διακομιστή και επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων της Microsoft (Microsoft Product Support Services) στην περίπτωση που οι τιμές υπερβαίνουν τα 15 MB:
  LSwi - initial work context
  LSwn - typical work context
  LSwq - blocking work queue
  LSwr - raw work context
  LSws - blocking work context special

  Αυτές οι τιμές υποδεικνύουν μόνο ότι η υπηρεσία διακομιστή έχει περισσότερη δουλειά να κάνει. Επίσης αναζητήστε την παρουσία ετικετών MmSt στη σελιδοποιημένη περιοχή. Εάν οι ετικέτες αυτές είναι πάνω από 60% σελιδοποιημένης περιοχής μνήμης, τότε η προσωρινή αποθήκευση αρχείων των NT καταναλώνει πάρα πολύ από τη σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης που διαθέτετε.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή αυτών των τιμών στα Windows 2000 και τα Windows NT αντίστοιχα, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  312362 Ο διακομιστής δεν είναι δυνατό να εκχωρήσει μνήμη για τη σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης του συστήματος (system paged pool)

  192409 Τα ανοιχτά αρχεία είναι δυνατό να προκαλέσουν τον πυρήνα να αναφέρει INSUFFICIENT_RESOURCES  Εάν το στιγμιότυπο των περιοχών μνήμης εμφανίζει άλλες καρτέλες, εξετάστε την προέλευσή τους εάν καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες μη σελιδοποιημένης περιοχής μνήμης (non-paged pool memory) στο διακομιστή. Ελέγξτε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου, για να βεβαιωθείτε ότι η τιμή του δευτερεύοντος κλειδιού του μητρώου σελιδοποιημένης περιοχής μνήμης (page pool registry) δεν έχει οριστεί εσφαλμένα:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
  Όνομα τιμής: PagedPoolSize
  Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
  Δεδομένα τιμής: 0x0 ή 0x0A000000 ή μόνο 0xFFFFFFFF
 8. Προγράμματα οδήγησης φίλτρων στη στοίβα εισόδου/εξόδου (I/O) δίσκου και άλλα προγράμματα

  Επιχειρήστε να απενεργοποιήσετε όλα τα προγράμματα οδήγησης φίλτρων στη στοίβα. Σημειώστε ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα οδήγησης φίλτρων που εμπλέκονται σε υπηρεσίες όπως η αναπαραγωγή αρχείου, η έκδοση αρχείου, η HSM, η διαχείριση ορίων δίσκου, ο παράγοντας ανοίγματος αρχείου, καθώς και η ανίχνευση ιών. Ανάλογα με τη συχνότητα των σφαλμάτων του Αναγνωριστικού συμβάντος 2022, η απενεργοποίηση αυτών των προγραμμάτων οδήγησης για μια μικρή χρονική περίοδο (από μερικές ώρες έως και μια μέρα) ενδέχεται να σας δώσει τη δυνατότητα να καθορίσετε εάν ένα ή περισσότερα από αυτά αποτελούν την αιτία του ζητήματος. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προγράμματα οδήγησης είναι ενημερωμένα και ότι δεν έχουν γνωστά θέματα συμβατότητας με την εγκατάσταση.

  Ως επί μέρους μέτρο, ρυθμίστε τις παραμέτρους των προγραμμάτων αντιμετώπισης ιών για να παρακολουθείτε μόνο εισερχόμενα αρχεία ή για να μην εκτελείτε πλέον την ανίχνευση ιών "real-time". Αντί αυτού, προγραμματίστε ανιχνεύσεις ιών μετά τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλής κίνησης του δικτύου.

  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  240309 Τρόπος πλήρους απενεργοποίησης του λογισμικού εντοπισμού ιών από αρχεία φιλτραρίσματος

 9. Βεβαιωθείτε ότι εκτελούνται τα προγράμματα.

  Προσδιορίστε τη λειτουργικότητα όλων των προγραμμάτων που εκτελούνται και ιδιαίτερα των προγραμμάτων που εκτελούνται με προτεραιότητα μεγαλύτερη από την κανονική βάση προτεραιότητας. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Performance Monitor, για να εντοπίσετε διαδικασίες που χρησιμοποιούν υπερβολικά μεγάλη ποσότητα κύκλων επεξεργαστή. Οι εργασίες υψηλής προτεραιότητας θα πρέπει να εκτελούνται μόνο για διαστήματα μικρότερα του δευτερολέπτου. Τα προγράμματα παρακολούθησης άλλων κατασκευαστών, όπως το Compaq Insight manager, το λογισμικό παρακολούθησης σελίδων των υπηρεσιών Microsoft Internet Information Services (IIS), το λογισμικό παρακολούθησης UPS και το λογισμικό παρακολούθησης βάσεων δεδομένων είναι απαραίτητο να εξετάζονται. Σημειώστε ότι οι παρατηρήσεις αυτές είναι επίσης σχετικές όταν εξετάζετε τα σημεία κυκλοφοριακής συμφόρησης του σκληρού δίσκου ως πιθανή αρχική αιτία του ζητήματος αυτού. Είναι πιθανό να έχετε ένα πρόγραμμα που εξαντλεί επίσης όλους τους πόρους διοχέτευσης με όνομα. Στην περίπτωση αυτή, θα παρατηρήσετε μια υψηλή μέτρηση byte για ετικέτες διοχέτευσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα στιγμιότυπο που έχει ληφθεί από το βοηθητικό πρόγραμμα Poolmon.
b. Κατακλυσμός κάρτας δικτύου


Τα ζητήματα ρύθμισης παραμέτρων με υποστήριξη επιπέδου εταιρείας είναι μια συνήθης αιτία του ζητήματος αυτού.
 • Εσφαλμένη προγραμματισμένη χρήση του Systems Management Server ή λύσεις αντιγράφων ασφαλείας άλλου κατασκευαστή.
 • Παλαιότερα προγράμματα που συνεχώς κατακλύζουν τον προσαρμογέα δικτύου του διακομιστή χρησιμοποιώντας επαναλήψεις.
Και τα δύο ζητήματα μπορούν να διαγνωστούν με τη χρήση της δυνατότητας "Εποπτεία δικτύου" (Network Monitor) σε συνδυασμό με τη δυνατότητα Performance Monitor. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Performance Monitor για να εξετάσετε τους μετρητές αντικειμένου της υπηρεσίας διακομιστή. Εξετάστε τα πακέτα που ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
 • Σφάλμα
 • Συνδέσεις αρχείων (File Connects)
 • Συνδέσεις δομών (Tree Connects)
Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Performance Monitor, για να προσδιορίσετε τον τύπο της συνθήκης σφάλματος που υπάρχει και στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Εποπτεία δικτύου" για να εντοπίσετε το σταθμό εργασίας που προκαλεί αυτή τη συνθήκη σφάλματος, το πρόγραμμα που προκαλεί αυτή τη συνθήκη σφάλματος ή και τα δύο.

Στη γραμμή εντολών, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εντολές, μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες που παραπέμπουν στο σταθμό εργασίας και το πρόγραμμα που προκάλεσαν το πρόβλημα:
net files > netfiles.txt
net session > netsession.txt

Το ακόλουθο Αναγνωριστικό συμβάντος παρατίθεται συνήθως στον υπολογιστή του σταθμού εργασίας που προκάλεσε το σφάλμα, ιδιαίτερα εάν είναι άλλος διακομιστής που ενεργεί ως σταθμός εργασίας.Ενδέχεται να αντιμετωπίζετε ένα άλλο ζήτημα δικτύου. Το ζήτημα αυτό παρατηρείται στα ακόλουθα δύο περιβάλλοντα:
 • Η υπηρεσίες Internet Information Services (IIS) αποθηκεύουν δεδομένα σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή.
 • Ο Terminal Server έχει πρόσβαση σε απομακρυσμένα προφίλ.
Ωστόσο, η επίλυση είναι ίδια για τις δύο περιπτώσεις. Η αρχική αιτία και των δύο αυτών ζητημάτων είναι η ίδια. Πάρα πολλές εκκρεμείς αιτήσεις μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (server message block-SMB).

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
221790 Τα στοιχεία εργασίας των υπηρεσιών IIS εξαντλούνται και προκαλούνται αποτυχίες στις κλήσεις απομακρυσμένης διαδικασίας (Remote procedure call-RPC) κατά τη σύνδεση με μια απομακρυσμένη διαδρομή UNCΣτις περιπτώσεις αυτές, ο διακομιστής χρησιμοποιείται για μεγάλο αριθμό (χιλιάδες) εικονικών ριζών της υπηρεσίας IIS ή για μεγάλο αριθμό (χιλιάδες) απομακρυσμένων προφίλ, τα οποία περιέχουν συνδέσεις που στρέφονται πίσω στον κεντρικό διακομιστή. Ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσετε και άλλα ασυνήθιστα συμπτώματα, αλλά όχι υποχρεωτικά άλλα σφάλματα.

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εάν χρησιμοποιείτε Windows 2000 SP1, εγκαταστήστε την μεταγενέστερη του SP1 επείγουσα επιδιόρθωση που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) τόσο στο διακομιστή υπηρεσιών IIS όσο και στο διακομιστή αρχείων:
  271148 Όρια MaxMpxCt και MaxCmds στα Windows 2000

 2. Αυξήστε την τιμή του MaxCmds στο διακομιστή υπηρεσιών IIS, προσθέτοντας την ακόλουθη τιμή μητρώου: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation\parameters

  Όνομα τιμής (Value Name): MaxCmds
  Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
  Δεδομένα τιμής: 4096 (δεκαδικός)

  Σημείωση Δεν κερδίζετε τίποτα αν προσθέσετε μια τιμή μεγαλύτερη από αυτή.
 3. Αυξήστε την τιμή του MaxMpxCt στο διακομιστή αρχείων, προσθέτοντας την ακόλουθη τιμή μητρώου:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters
  Όνομα τιμής (Value Name): MaxMpxCt
  Τύπος δεδομένων: REG_DWORD
  Δεδομένα τιμής: 4096 (δεκαδικός)

  Σημείωση Δεν κερδίζετε τίποτα αν προσθέσετε μια τιμή μεγαλύτερη από αυτή.
 4. Ξεκινήστε πάλι το διακομιστή υπηρεσιών IIS και το διακομιστή αρχείων ή διακόψτε και στη συνέχεια ξεκινήστε πάλι τις υπηρεσίες σταθμού εργασίας και διακομιστή, χρησιμοποιώντας τις εντολές net stop και net start.

Η αύξηση των τιμών αυτών καταναλώνει επιπλέον μνήμη μη σελιδοποιημένης περιοχής (non-paged pool memory) στους υπολογιστές διακομιστή αρχείων και στους υπολογιστές πελάτη-διακομιστή των υπηρεσιών IIS. Η μνήμη μη σελιδοποιημένης περιοχής (Non-paged pool memory) έχει ένα ανώτερο όριο 256 megabyte (MB). Πολλοί υπολογιστές-πελατες που χρησιμοποιούν πολλές συνδέσεις είναι δυνατό να καταναλώσουν όλη τη μνήμη μη σελιδοποιημένης περιοχής (non-paged pool memory) στο διακομιστή αρχείων. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Performance Monitor, για να παρακολουθείτε αυτόν το μετρητή και να βεβαιώνεστε ότι δεν πλησιάζει το όριο. Ένας υπολογιστής που εκτελεί τις υπηρεσίες IIS είναι δυνατό να έχει πολλαπλούς εικονικούς καταλόγους ή ιστοσελίδες που υποδεικνύουν τα κοινόχρηστα στοιχεία σε άλλους υπολογιστές του Windows NT 4.0 Server.

Η δυνατότητα ASP Directory Monitor χρησιμοποιεί το
ReadDirectoryChangesW API, για να παρακολουθεί οποιεσδήποτε αλλαγές σε εκείνους τους καταλόγους στον άλλο διακομιστή. Κάθε στοιχείο
ReadDirectoryChangesW σε αναμονή απαιτεί ένα περιβάλλον εργασίας στο διακομιστή και υπάρχει ένας μόνο περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων περιβαλλόντων εργασίας. Ο αριθμός των περιβαλλόντων εργασίας περνάει από το διακομιστή στον υπολογιστή-πελάτη, όταν διαπραγματευτεί το επίπεδο των μπλοκ μηνυμάτων διακομιστή (SMB). Το πρόγραμμα ανακατεύθυνσης (redirector) στον υπολογιστή-πελάτη κρατά μια εσωτερική καταμέτρηση του αριθμού των περιβαλλόντων εργασίας που χρησιμοποιεί στο διακομιστή. Ο προεπιλεγμένος αριθμός των περιβαλλόντων εργασίας είναι 50. Ο αριθμός των περιβαλλόντων εργασίας είναι περιορισμένος, έτσι ώστε να συγκρατεί τη διαδικασία του διακομιστή από το να καταναλώνει όλη τη μνήμη μη σελιδοποιημένης περιοχής (non-paged pool memory). Αυτό είναι δυνατό να αυξηθεί, αλλά υπάρχει ένα όριο για τον αριθμό περιβαλλόντων εργασίας που μπορεί να καταναλώσει ένας συγκεκριμένος υπολογιστής-πελάτης. Το ζήτημα αυτό δεν περιορίζεται στις υπηρεσίες IIS. Ο Windows NT Explorer χρησιμοποιεί τον ίδιο μηχανισμό για την παρακολούθηση των αλλαγών στον κατάλογο. Συνήθως, θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα με τον Explorer σε περιβάλλον terminal server.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
232476 Συνδέσεις (Connections) υπολογιστή-πελάτη του Terminal Server και σύνδεση (Logon) περιορισμένη από τις τιμές MaxWorkItem και MaxMpxCt

271148 Όρια MaxMpxCt και MaxCmds στα Windows 2000Εάν αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα με την "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer), επιλύεται με τη χρήση των ίδιων βημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για το προηγούμενο ζήτημα των υπηρεσιών IIS. Ωστόσο, η λύση αυτή καταναλώνει γρήγορα την ποσότητα στοιχείων εργασίας του διακομιστή και μειώνει κατά πολύ τον αριθμό των προφίλ επιφάνειας εργασίας που μπορεί να φιλοξενήσει ένας διακομιστής.

Σημειώστε τις τιμές στα ακόλουθα δευτερεύοντα κλειδιά μητρώου:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

Ή, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές, από τη γραμμή εντολών και προβάλετε τα αρχεία εξόδου. Η κατοχή περισσότερων από 5 αρχείων ανά χρήστη υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα.

net files > filelist.txt
net session > netsession.txt

Η Microsoft υποστηρίζει την ανακατεύθυνση μόνο των ακόλουθων φακέλων μέσω της χρήσης των πολιτικών συστήματος (System Policies):
 • Επιφάνεια εργασίας (Desktop)
 • Το μενού "Έναρξη" (Start)
 • Περιοχή δικτύου (Network Neighborhood)
 • Ο φάκελος "Προγράμματα" (Programs)
 • Εκκίνηση (Startup)


Τόσο το Αναγνωριστικό συμβάντος 2021 όσο και το Αναγνωριστικό συμβάντος 2022 προκαλούνται από μία εκ των δύο καταστάσεων. Στην πρώτη κατάσταση, η περιοχή μνήμης (pool memory) δεν είναι δυνατό να εκχωρηθεί. Τα στοιχεία εργασίας (2021) απαιτούν μη σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης (non-paged pool memory). Οι συνδέσεις (2022) απαιτούν τόσο μη σελιδοποιημένη όσο και σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης. Ο διακομιστής είναι δυνατό να περιορίσει τη χρήση αυτών των περιοχών μνήμης και οι περιοχές μνήμης είναι επίσης δυνατό να εξαντληθούν. Όταν συμβαίνει αυτό, η εκχώρηση αποτυγχάνει. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν για να επιλυθεί αυτό. Απλώς, η περιοχή μνήμης εξαντλείται στον υπολογιστή. Η μόνη αποτελεσματική λύση στην περίπτωση αυτή είναι η μείωση της φόρτωσης της περιοχής μνήμης ή η προσθήκη επιπλέον μνήμης RAM, έως και 1.6 gigabyte (GB). Στο σημείο αυτό, οι περιοχές μνήμης έφτασε το θεωρητικό μέγιστο σημείο.
Σημείωση Η προσθήκη επιπλέον μνήμης RAM βοηθάει μόνο αν οι περιοχές μνήμης δεν είναι ήδη στα θεωρητικά τους μέγιστα σημεία.

Η δεύτερη κατάσταση που είναι δυνατό να προκαλέσει αυτές τις δύο συνθήκες σφάλματος είναι η ξαφνική φόρτωση στο διακομιστή. Εάν πάρα πολλές λήψεις (2021) ή αιτήσεις σύνδεσης (2022) πρέπει να επεξεργαστούν ταυτόχρονα, ο διακομιστής ενδέχεται να αποτύχει να βρει ένα διαθέσιμο στοιχείο εργασίας (work item) ή μια διαθέσιμη σύνδεση, αντίστοιχα. Επειδή υπάρχουν περισσότερα στοιχεία εργασίας, αυτά είναι λιγότερο ευάλωτα σε αυτό από ότι οι συνδέσεις. Επιπλέον, τα στοιχεία εργασίας μπορούν να ληφθούν από άλλους επεξεργαστές. Για να επιλύσετε αυτήν την κατάσταση, αυξήστε τα ελάχιστα στοιχεία εργασίας (2021), τις ελάχιστες ελεύθερες συνδέσεις (2022) ή και τα δύο. Η ρύθμιση των μέγιστων ελεύθερων συνδέσεων ενδέχεται να μην είναι τόσο αποτελεσματική στην περίπτωση αυτή, καθώς εξετάζεται μόνο όταν η σύνδεση δεν απαιτείται πλέον. Ωστόσο, πρέπει να είναι υψηλότερη από την ελάχιστη τιμή.

Κάποιο άλλο ζήτημα που ενδέχεται να προκύψει είναι η χρήση των διακοπτών εκκίνησης (startup switches) /PAE και
/3GB. Εάν ο διακόπτης /3GB χρησιμοποιείται σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 2000, ορίζει τη σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης (Paged Pool Memory) πίσω στο μέγιστο χώρο των 192 MB των Windows NT 4.0. Εάν ο διακόπτης /PAE χρησιμοποιείται σε ένα διακομιστή, μειώνει τη διαθέσιμη σελιδοποιημένη περιοχή μνήμης (paged pool). Η χρήση και των δύο διακοπτών ρυθμίζει τις παραμέτρους του λειτουργικού συστήματος με λιγότερους διαθέσιμους πόρους συστήματος (system resources) από αυτούς που θα είχατε εάν χρησιμοποιούσατε κάθε διακόπτη μεμονωμένα ή κανέναν από τους διακόπτες. Οι πολύ καταπονημένοι διακομιστές αρχείων δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το διακόπτη /3gb. Ο διακόπτης
/PAE δεν μπορεί από μόνος του να προκαλέσει οποιοδήποτε ζήτημα.

Για πραγματικά δύσκολα ζητήματα 2022, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης συμβάντων για να διακόψετε μια καταγραφή δικτύου μόλις καταγραφεί το συμβάν. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τις υπηρεσίες PSS-CPR-US για να αποκτήσετε ένα διαγνωστικό πρόγραμμα οδήγησης, το οποίο θα δημιουργήσει μια ένδειξη σφάλματος για το διακομιστή όταν εντοπίσει τα σφάλματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ένα αρχείο ένδειξης σφάλματος θα οδηγήσει γρήγορα στην ΑΡΧΙΚΗ αιτία, στην περίπτωση που έχετε συλλέξει ορισμένες πληροφορίες παρασκηνίου σχετικά με τον τύπο, τη χρήση και τις ποσότητες των ανοιγμένων αρχείων.

Αναφορές

889100 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2003

260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000


Για να αποκτήσετε το τελευταίο Service Pack των Windows NT 4.0, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Σημείωση Υπάρχει μια επείγουσα επιδιόρθωση μετά το Service Pack 6a (post SP6a) που μπορεί να εφαρμόζεται για ζητήματα του Αναγνωριστικού συμβάντος 2022.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 317249 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια