ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ένα σοβαρό σφάλμα όταν χρησιμοποιείτε το sys.dm_db_uncontained_entities DMV στο SQL Server 2014 ή 2016

Συμπτώματα


Όταν εκτελείτε ένα ερώτημα το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα από sys.dm_db_uncontained_entities (δυναμική Διαχείριση προβολών (DMV), λαμβάνετε τα μηνύματα λάθους παρόμοια με τα ακόλουθα:
Msg 0, επίπεδο 11, κατάσταση 0, γραμμή 0
Παρουσιάστηκε ένα σοβαρό σφάλμα στην τρέχουσα εντολή.  Τα αποτελέσματα, εάν υπάρχουν, θα πρέπει να απορριφθεί.
Msg 0, επίπεδο 20, κατάσταση 0, γραμμή 0
Παρουσιάστηκε ένα σοβαρό σφάλμα στην τρέχουσα εντολή.  Τα αποτελέσματα, εάν υπάρχουν, θα πρέπει να απορριφθεί.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες πακέτου υπηρεσιών

Το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά στο εξής Service Pack για τον SQL Server.

Το Service Pack 2 για τον SQL Server 2014

SQL Server 2016 Service Pack 1

Σχετικά με τα Service Pack για τον SQL Server

Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Κάθε νέο service pack περιέχει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που υπάρχουν σε προηγούμενα service pack, καθώς και τυχόν νέες ενημερώσεις κώδικα. Μας σύσταση είναι να εφαρμόσετε το τελευταίο service pack και την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το service pack. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα προηγούμενο service pack πριν να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack. Χρήση πίνακα 1 στο ακόλουθο άρθρο, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο service pack και την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης, επίπεδο edition και ενημερωμένη έκδοση του SQL Server και τα στοιχεία του;

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3172998 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια