Πρακτικά ελέγχου λείπει όταν ενεργοποιείτε SYSTEM_VERSIONING για έναν πίνακα χρησιμοποιώντας την πρόταση ALTER TABLE του SQL Server 2016

Συμπτώματα

Όταν ενεργοποιείτε SYSTEM_VERSIONING για έναν πίνακα χρησιμοποιώντας την πρόταση ALTER TABLE του SQL Server 2016, πληροφορίες ελέγχου δεν έχει ολοκληρωθεί. Για παράδειγμα, μια εγγραφή που περιγράφει την πρόσβαση στον τρέχοντα πίνακα ενδέχεται να λείπουν.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Η ενημέρωση κώδικα για το ζήτημα αυτό περιλαμβάνεται στην την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server:


Σχετικά με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server
Σχετικά με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3174710 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια