Ανάπτυξη προσαρμοσμένων λύσεων για τον SharePoint Server 2016 και 2013 διακομιστή του SharePoint

Υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην αναπτυξιακή διαδικασία προσαρμοσμένες λύσεις μεταξύ του Microsoft SharePoint Server 2013 και 2016 διακομιστή του SharePoint.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση, την εκπαίδευση και τα τεχνικά άρθρα για την ανάπτυξη λύσεων και την προσαρμογή του SharePoint Server 2013 και 2016, ανατρέξτε στους παρακάτω πόρους της Microsoft:

.NET server API αναφοράς για το SharePoint
Πρόγραμμα-πελάτης .NET αναφοράς API για το SharePoint
Γενική ανάπτυξη του SharePoint
Ανάπτυξη του Office - 2013 του SharePoint
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3177201 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια