Ενημερωμένη έκδοση για το Surface Pro 4 - Intel CSI2 κεντρικού ελεγκτή

Σύνοψη

Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης για να βελτιώσετε τη σταθερότητα των 4 Surface Pro συσκευές.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει τη σταθερότητα των Windows Hello μετά την αναβάθμιση σε Windows 10 Επέτειος ενημέρωση.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Θα αναγράφεται στο ιστορικό του Windows Update ως εξής:

Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης Intel Corporation για ελεγκτή κεντρικού υπολογιστή Intel CSI2

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείων

Intel CSI2 κεντρικού ελεγκτή (v30.10586.7076.2424)

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3178112 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια