Ιουνίου 2016 θερινής ΏΡΑΣ αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για Windows ενσωματωμένο συμπαγή 2013

Αυτό το άρθρο περιγράφει μια ενημερωμένη έκδοση αθροιστικής θερινής ώρας (DST) για Windows ενσωματωμένο συμπαγή 2013. Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εκδοθεί προηγουμένως για αυτό το προϊόν. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει 16 νέες ζώνες ώρας, αναθεωρημένα δεδομένα θερινής ΏΡΑΣ για τρεις ζώνες ώρας και αλλαγές ονόματος για τέσσερις ζώνες ώρας.

Σημείωση Αλλαγές θερινής ΏΡΑΣ έχουν συμπεριληφθεί ανά τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις από KB 3162835 . Επίσης, η ημερομηνία της θερινής ΏΡΑΣ δεν τροποποιείται της Αιγύπτου στο 2016, επειδή θα ακυρωθούν στην προσεχή έκδοση επιφάνειας εργασίας των Windows.

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού

Πληροφορίες λήψης

Ενσωματωμένο συμπαγή 2013 μηνιαία ενημερωμένη έκδοση των Windows (Ιουλίου 2016) είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Για να κάνετε λήψη αυτό Μηνιαίας ενημερωμένης έκδοσης των Windows ενσωματωμένο συμπαγή 2013, μεταβείτε στην Microsoft OEM Online ή MyOEM.

Προϋποθέσεις

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση υποστηρίζεται μόνο αν έχουν εγκατασταθεί επίσης όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εκδοθεί προηγουμένως για αυτό το προϊόν.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να εκτελέσετε εκ νέου δημιουργία ολόκληρης της πλατφόρμας. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Από το μενού Δημιουργία , κάντε κλικ στο κουμπί Καθαρή λύσηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία λύσης.
  • Από το μενού Δημιουργία , κάντε κλικ στο κουμπί Αναδόμηση λύση.
Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά άλλες ενημερωμένες εκδόσεις.

Πληροφορίες αρχείων

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3181304 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια