Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το Αναγνωριστικό εγγραφής πελάτη δεν έχει δικαιώματα για τη δημιουργία της Microsoft Peering" κατά την προσπάθειά σας να ενεργοποιήσετε το Microsoft διεισδύουν

ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ

Κατά την προσπάθειά σας να ενεργοποιήσετε το Microsoft διεισδύουν χωρίς πρώτης απόκτηση άδειας, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το Αναγνωριστικό εγγραφής πελάτη < Αναγνωριστικό εγγραφής σας Azure > δεν έχει εξουσιοδότηση για τη δημιουργία της Microsoft Peering

ΑΙΤΊΑ

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα peering της Microsoft, πρέπει να αποκτήσετε άδεια από τη Microsoft.

ΛΎΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της διαδικασίας απόκτησης άδειας διεισδύουν της Microsoft, ανατρέξτε στην ενότητα Azure ExpressRoute για Office 365.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διεισδύουν Microsoft και επιτρέπει στους πελάτες του Microsoft Azure ExpressRoute για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες της Microsoft μέσω ένα κύκλωμα ExpressRoute. Αυτό επιτυγχάνεται με την κοινοποίηση δρομολογήσεων για υπηρεσίες της Microsoft μέσω περίγραμμα πύλη Protocol (πρωτόκολλο BGP). Αυτές οι διαδρομές έχουν κοινοποιηθεί μετά την ενεργοποίηση της Microsoft διεισδύουν στο κύκλωμα.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε στην Κοινότητα της Microsoft.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3181709 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια