Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack του .NET Framework 1.0

Περίληψη

Τα Service Pack χρησιμοποιούνται για τη διανομή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού και για να διατηρείται ένα προϊόν ενημερωμένο. Τα Service Pack περιλαμβάνουν ενημερωμένες εκδόσεις και ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία που είναι ομαδοποιημένα για εύκολη λήψη:
  • Εργαλεία διαχείρισης συστήματος
  • Προγράμματα οδήγησης
  • Πρόσθετα στοιχεία
Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Κάθε νέο Service Pack περιέχει όλες τις νέες επιδιορθώσεις. Επιπλέον, περιλαμβάνονται όλες οι επιδιορθώσεις που υπάρχουν σε προηγούμενα Service Pack. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα προηγούμενο Service Pack πριν να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Microsoft .NET Framework Service Pack 1 (SP1) πριν να εγκαταστήσετε το Microsoft .NET Framework Service Pack 2 (SP2). Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Microsoft .NET Framework Service Pack 2 πριν να εγκαταστήσετε το Microsoft .NET Framework Service Pack 3 (SP3).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξακρίβωσης εάν είναι εγκατεστημένο ένα Service Pack, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
318785 Εξακρίβωση της εγκατάστασης Service Pack στο .NET Framework

Περισσότερες πληροφορίες

Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

Ημερομηνία έκδοσης: 25 Αυγούστου 2004

Τρόπος λήψης

Για να κάνετε λήψη του Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
867461 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 7 Αυγούστου 2002

Τρόπος απόκτησης

Για να κάνετε λήψη του Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web (στα αγγλικά):

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

321884 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Microsoft .NET Framework Service Pack 2

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 318836 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια