ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Μετονομασία πολλαπλών αρχείων στα Windows XP με την Εξερεύνηση των Windows

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο χρήσης του Windows Explorer για να μετονομάσετε πολλά αρχεία στα Windows XP.

Πώς να μετονομάσετε πολλά αρχεία με την Εξερεύνηση των Windows

  1. Ξεκινήστε τον Windows Explorer. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη σε Όλα τα προγράμματα, στην επιλογή Βοηθήματακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εξερεύνηση των Windows.
  2. Επιλέξετε πολλά αρχεία σε ένα φάκελο. Για να γίνει αυτό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ αρχεία.
  3. Αφού επιλέξετε τα αρχεία, πιέστε το πλήκτρο F2.
  4. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Όταν ολοκληρώσετε τα προηγούμενα βήματα, κράτους όλα τα αρχεία εκτός από ένα επισημασμένο εξαφανίζεται, ώστε να μπορεί να εμφανίζεται σαν μόνο μετονομάζετε ένα αρχείο. Ωστόσο, αφού πιέσετε ENTER, όλα τα αρχεία που μετονομάζονται. Όταν μετονομάσετε πολλά αρχεία, όλα τα μετονομασμένα αρχεία έχουν το ίδιο όνομα με έναν αριθμό σε παρενθέσεις που προσαρτάται στο όνομα για να κάνετε μοναδικά το νέο όνομα αρχείου. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ως το νέο όνομα, το πρώτο αρχείο όνομα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ. Όλα τα υπόλοιπα αρχεία επιλεγμένο ονομάζονται ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ (x), όπου x είναι ένα μοναδικό αριθμό, ξεκινώντας από το (1).

Σημειώσεις

Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την προσπάθειά σας να μετονομάσετε πολλά αρχεία, μπορείτε να πατήσετε CTRL + Z ή κάντε κλικ στο κουμπί " Αναίρεση μετονομασίας " στο μενού " Επεξεργασία " για να αναιρέσετε την ενέργεια Μετονομασία αρχείου μόλις ολοκληρώσει και να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία, ανάλογα με τις ανάγκες.

Η συνάρτηση Μετονομασία στην Εξερεύνηση των Windows δεν ταιριάζει με τη συμπεριφορά της εντολής REN που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε μια γραμμή εντολών. Για παράδειγμα, εάν είχατε αρχεία που ονομάζονται smitha.doc, smithb.doc και smithc.doc, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή ren smith*.doc smythe*.doc . Όλα τα ονόματα αρχείων αυτόματη εμφάνιση της νέας ορθογραφίας και έχουν μετονομαστεί smythea.doc, smytheb.doc και smythec.doc.

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία των Windows XP Μετονομασία στην Εξερεύνηση των Windows, αφού επιλέξετε τα αρχεία τρεις "Παπαδόπουλος" και μετονομάστε smitha.doc σε smythea.doc, όλα τα άλλα αρχεία που επιλέξατε ονομάζονται smythea (x). doc. Για να επαναφέρετε την αρχική δομή όνομα αρχείου (η χρήση του a, b, c, κ.λπ), πρέπει να μετονομάσετε κάθε αρχείο ξεχωριστά.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 320167 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια