Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Windows 2000 Service Pack 3

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο παρέχει μια λίστα με τα σφάλματα που επιδιορθώθηκαν στο Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Αυτό σημαίνει ότι τα σφάλματα που επιδιορθώνονται σε ένα service pack είναι διορθωμένα και σε μελλοντικά service pack. Για παράδειγμα, τα Windows 2000 Service Pack 3 περιλαμβάνει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στο Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) και το Service Pack 2 (SP2). Δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε ένα προηγούμενο service pack πριν να εγκαταστήσετε το Windows 2000 Service Pack 3.
320853 λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Windows 2000 Service Pack 3

Εάν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 (SP3) για Windows 2000 εγκαθίσταται όταν εφαρμόζετε το Windows 2000 SP3. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις κώδικα που έχουν εγκατασταθεί, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

320665 λίστα θεμάτων που επιδιορθώνονται στο Internet Explorer 5.01 Service Pack 3 για τα Windows 2000

Περισσότερες πληροφορίες

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με σφάλματα που έχουν διορθωθεί, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

282522 λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Windows 2000 Service Pack 2 (1 από 4)
282524 λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Windows 2000 Service Pack 2 (2 από 4)
282525 λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Windows 2000 Service Pack 2 (3 από 4)
259524 λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Windows 2000 Service Pack 1 (1 από 3)
269425 λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Windows 2000 Service Pack 1 (2 από 3)
269428 λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Windows 2000 Service Pack 1 (3 από 3)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των service pack των Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Στο 260910 της Microsoft τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τα Windows 2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 320853 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια