Λίστα του Microsoft Jet 4.0 δεσμευμένες λέξεις

Για μια έκδοση της Microsoft Access 2000 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 248738 .

Σύνοψη

Ο μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων Microsoft Jet εκτελεί σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας, ανάλογα με το αν καλείται από τη Microsoft Access, αντικείμενα πρόσβασης δεδομένων, η υπηρεσία παροχής Microsoft OLE DB για Microsoft Jet ή το πρόγραμμα οδήγησης ODBC του Microsoft Access. Αυτό μπορεί να εκτελεστεί σε κατάσταση λειτουργίας ANSI ή μη-ANSI (παραδοσιακά) λειτουργία.


Κάθε μία από αυτές τις καταστάσεις λειτουργίας καταλήγει σε ελαφρά διαφορετικό σύνολο δεσμευμένων λέξεων. Ερωτήματα που έχουν συνταχθεί σε μία κατάσταση λειτουργίας ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε μια δεσμευμένη λέξη ως αναγνωριστικό και να αποτύχει σε άλλη κατάσταση λειτουργίας για αυτόν το λόγο.


Αυτό το άρθρο παρέχει μια λίστα δεσμευμένων λέξεων, για να αποφεύγονται όταν επιλέγετε ονόματα αναγνωριστικών.

Περισσότερες πληροφορίες

Δεσμευμένες λέξεις

Α
ABSOLUTE      ACTION       ADD         ADMINDBALL         ALLOCATE      ALPHANUMERIC    ALTER
AND ANY ARE AS
ASC ASSERTION AT AUTHORIZATION
AUTOINCREMENT AVG

Β
BAND        BEGIN        BETWEEN       BINARYBIT         BIT_LENGTH     BNOT        BOR
BOTH BXOR BY BYTE

C
CASCADE       CASCADED      CASE        CASTCATALOG       CHAR        CHARACTER      CHAR_LENGTH
CHARACTER_LENGTH CHECK CLOSE COALESCE
COLLATE COLLATION COLUMN COMMIT
COMP COMPRESSION CONNECT CONNECTION
CONSTRAINT CONSTRAINTS CONTAINER CONTINUE
CONVERT CORRESPONDING COUNT COUNTER
CREATE CREATEDB CROSS CURRENCY
CURRENT CURRENT_DATE CURRENT_TIME CURRENT_TIMESTAMP
CURRENT_USER CURSOR

D
DATABASE      DATE        DATETIME      DAYDEALLOCATE     DEC         DECIMAL       DECLARE
DEFAULT DEFERRABLE DEFERRED DELETE
DESC DESCRIBE DESCRIPTOR DIAGNOSTICS
DISALLOW DISCONNECT DISTINCT DOMAIN
DOUBLE DROP

E
ELSE        END         END-EXEC      ESCAPEEXCEPT       EXCEPTION      EXCLUSIVECONNECT  EXEC
EXECUTE EXISTS EXTERNAL EXTRACT

F
FALSE        FETCH        FIRST        FLOATFLOAT4       FLOAT8       FOR         FOREIGN
FOUND FROM FULL

Γ
GENERAL       GET         GLOBAL       GOGOTO        GRANT        GROUP        GUID

H
HAVING       HOUR
I
IDENTITY      IEEEDOUBLE     IEEESINGLE     IGNOREIMAGE        IMMEDIATE      IN         INDEX
INDICATOR INHERITABLE INITIALLY INNER
INPUT INSENSITIVE INSERT INT
INTEGER INTEGER1 INTEGER2 INTEGER4
INTERSECT INTERVAL INTO IS
ISOLATION

J
JOIN
K
KEY
L
LANGUAGE      LAST        LEADING       LEFTLEVEL        LIKE        LOCAL        LOGICAL
LOGICAL1 LONG LONGBINARY LONGCHAR
LONGTEXT LOWER

M
MATCH        MAX         MEMO        MINMINUTE       MODULE       MONEY        MONTH

N
NAMES        NATIONAL      NATURAL       NCHARNEXT        NO         NOT         NOTE
NULL NULLIF NUMBER NUMERIC

O
OBJECT       OCTET_LENGTH    OF         OLEOBJECTON         ONLY        OPEN        OPTION
OR ORDER OUTER OUTPUT
OVERLAPS OWNERACCESS

P
PAD         PARAMETERS     PARTIAL       PASSWORDPERCENT       PIVOT        POSITION      PRECISION
PREPARE PRESERVE PRIMARY PRIOR
PRIVILEGES PROC PROCEDURE PUBLIC

Q
R
READ        REAL        REFERENCES     RELATIVERESTRICT      REVOKE       RIGHT        ROLLBACK
ROWS

S
SCHEMA       SCROLL       SECOND       SECTIONSELECT       SELECTSCHEMA    SELECTSECURITY   SESSION
SESSION_USER SET SHORT SINGLE
SIZE SMALLINT SOME SPACE
SQL SQLCODE SQLERROR SQLSTATE
STRING SUBSTRING SUM SYSTEM_USER

T
TABLE        TABLEID       TEMPORARY      TEXTTHEN        TIME        TIMESTAMP      TIMEZONE_HOUR
TIMEZONE_MINUTE TO TOP TRAILING
TRANSACTION TRANSFORM TRANSLATE TRANSLATION
TRIM TRUE

U
UNION        UNIQUE       UNIQUEIDENTIFIER  UNKNOWNUPDATE       UPDATEIDENTITY   UPDATEOWNER     UPDATESECURITY
UPPER USAGE USER USING

V
VALUE        VALUES       VARBINARY      VARCHARVARYING       VIEW

W
WHEN        WHENEVER      WHERE        WITHWORK        WRITE

X
Y
YEAR        YESNO
Z
ZONE
Ακολουθεί μια λίστα με δεσμευμένους χαρακτήρες για να αποφεύγονται όταν επιλέγετε ονόματα αναγνωριστικών:


. Perod

! Θαυμαστικό

Αγκύλες]

«Σοβαρή έμφασης

Μηδενικό διάστημα

Μη εκτυπώσιμο χαρακτήρα (π.χ. ένα χαρακτήρα επαναφοράς)
Ξεκινώντας με υπηρεσίες Microsoft Data Access Components (MDAC) έκδοση 2.6, MDAC περιέχει πλέον τα παρακάτω στοιχεία του Jet:
 • Microsoft Jet
 • Υπηρεσία παροχής Microsoft Jet OLE DB
 • Προγράμματα οδήγησης βάσης δεδομένων επιφάνειας εργασίας του ODBC
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

239114 τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack για το μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet 4.0

Στη λευκή βίβλο του MDAC 2.5 στοίβα και η προστασία αρχείων των Windows περιέχει μια πλήρη λίστα των στοιχείων που συνοδεύουν τα MDAC 2.5, μαζί με μια ανάλυση της προστασίας αρχείων των Windows. Αναφέρονται σε αυτήν τη λευκή βίβλο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Jet βιβλιοθήκες δυναμικής σύνδεσης (DLL) που περιλαμβάνονται στα MDAC 2.5, που είναι πλέον μέρος του MDAC 2.6.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα MDAC 2.5 και την προστασία αρχείων των Windows, ανατρέξτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 321266 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια