Μήνυμα λάθους κατά την εγκατάσταση του Office 2000, Office XP ή το Works Suite: "Σφάλμα 1304" ή "σφάλμα 1305"

Συμπτώματα

Όταν εγκαθιστάτε το Microsoft Office 2000, το Microsoft Office XP ή το Microsoft Works Suite, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Σφάλμα 1304. Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την εγγραφή στο αρχείο όνομα αρχείου και θέση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον κατάλογο.
Σφάλμα 1305. Σφάλμα κατά την ανάγνωση από το αρχείο:
Όνομα αρχείου και θέση. Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υπάρχει και ότι έχετε πρόσβαση σε αυτό.
Σημείωση Το μόνο στοιχείο που διαφοροποιείται σε αυτά τα μηνύματα λάθους είναι το όνομα του αρχείου. Αυτό το μήνυμα λάθους μπορεί να εμφανίζει οποιοδήποτε από πολλά ονόματα αρχείων.

Αιτία

Λαμβάνετε ένα από αυτά τα μηνύματα λάθους όταν υπάρχει ένα πρόβλημα ρύθμισης παραμέτρων με τη μονάδα CD-ROM ή κάποιο πρόβλημα με το μέσο CD-ROM, το ίδιο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να δοκιμάσετε τη ρύθμιση παραμέτρων της μονάδας δίσκου CD-ROM, μείωση της προσωρινής αποθήκευσης δίσκου για τη μονάδα CD-ROM.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να μειώσετε το cache της μονάδας CD-ROM και σχετικά με τον τρόπο για να ελέγξετε το μέσο CD-ROM για την ποιότητα, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

140583 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του CD-ROM προσωρινής μνήμης για τα Windows 95

184410 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: χρήση Msinfo32.exe για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις cache του CD-ROM

141368 Κακή επίδοση από πρόγραμμα που βασίζονται σε CD-ROM CD

158904 CD-ROM προγράμματος σημείων αναφοράς μπορεί να απενεργοποιήσετε ανάγνωση εμπρός ή προσωρινής αποθήκευσης

321641 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων με ανάγνωσης CD, δίσκους CD-R, CD-RW και DVD

218617 τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων της μονάδας CD-ROM ή DVD-ROM θέματα ανάγνωσης

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 321339 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια