ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Microsoft .NET Framework Service Pack 2

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παρέχει πληροφορίες που αφορούν τα σφάλματα που επιδιορθώνονται στο Microsoft .NET Framework Service Pack 2 (SP2). Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Επομένως, τα σφάλματα που επιδιορθώνονται σε ένα service pack, επιδιορθώνονται και στα επόμενα service packs. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε το .NET Framework Service Pack 1 (SP1) πριν να εγκαταστήσετε το .NET Framework Service Pack 2 (SP2).

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα .NET Framework service pack, κάντε κλικ στον αριθμό των ακόλουθων άρθρων, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
318836 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack του .NET Framework
318785 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καθορίστε, εάν τα Service Pack είναι εγκατεστημένα στο .NET Framework

Περισσότερες πληροφορίες

.NET Framework Service Pack 2

318738 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η λήψη των προγραμμάτων .NET αργεί όταν αυτά εκτελούνται μέσω τομέα
319012 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Καθυστέρηση κατά την προβολή της σελίδας ASP.NET στα Windows 2000
319083 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Το ASP.NET δεν επιλέγει την μεταβλητή διακομιστή ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ_ΘΥΡΑ από το IIS
319177 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Τα αντικείμενα CallContext χάνονται όταν δημιουργείτε ένα νέο στοιχείο που έχει συντηρηθεί
319991 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Το ASP.NET δεν αντιγράφει αρχεία από τον φάκελο αρχείων (Bin Directory) στον προσωρινό φάκελο αρχείων ASP.NET
320011 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "System.InvalidOperationException" αν χρησιμοποιήσετε το στοιχείο XslTransform σε πολυνηματικό σενάριο
320353 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η διαδικασία εργασίας ASP.NET δεν ξεκινά σε υπολογιστές με τον διακόπτη εκκίνησης /3GB
320425 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Αργεί πολύ η εκτέλεση των εντολών .Dispose ή .Clear μιας ListView εάν κάποιες εισαγωγές είχαν προηγουμένως αφαιρεθεί.
321552 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η μέθοδος απόδοσης της κλάσης BasePartialCachingControl αποδίδει μόνο με χρήση του HtmlTextWriter
321556 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "System.ArgumentOutOfRangeException" όταν κάνετε διπλό κλικ στο διαχωριστικό σειρών ενώ υπάρχουν κενά κελιά
321562 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Ο έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε ρόλους αποτυγχάνει όταν γίνεται σε χρήστες που ανήκουν σε πολλές ομάδες
321563 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η μέθοδος EventLog.WriteEntry ενδέχεται να αποτύχει όταν λειτουργεί σε μεγάλο φόρτο
321792 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η διαδικασία εργασίας ASP.NET (Aspnet_wp.exe) ανακυκλώνεται απροσδόκητα
321831 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Προκύπτουν προβλήματα σύνδεσης όταν κάνετε μια αίτηση με την κλάση WebRequest
321954 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η αναζήτηση καταναλώνει όλο το χρόνο της CPU στα Windows XP μετά την εγκατάσταση του .NET Framework
322289 MS02-026: Μη ελεγμένο buffer στη διαδικασία εργασίας ASP.NET
319345 ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Ματαίωση συνομιλίας κατά τη χρήση της μεθόδου SqlCommand.ExecuteReader καταστρέφει την περιοχή μνήμης SqlConnection

.NET Framework Service Pack 1

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που επιδιορθώνονται από το .NET Framework Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
317396 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο Microsoft .NET Framework Service Pack 1
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 321884 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Οκτ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια