Τρόπος εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων ενός διακομιστή DHCP σε μια ομάδα εργασίας στον Windows Server 2003

Περίληψη

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων ενός νέου διακομιστή DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) που βασίζεται στον Windows Server 2003 σε έναν αυτόνομο διακομιστή, για την παροχή κεντρικής διαχείρισης διευθύνσεων IP και άλλων ρυθμίσεων παραμέτρων TCP/IP για τους υπολογιστές-πελάτες ενός δικτύου.

Τρόπος εγκατάστασης της υπηρεσίας DHCP

Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας DHCP, πρέπει να την εγκαταστήσετε στο διακομιστή. Η υπηρεσία DHCP δεν εγκαθίσταται από προεπιλογή στη διάρκεια μιας τυπικής εγκατάστασης του Windows Standard Server 2003 ή του Windows Enterprise Server 2003. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την υπηρεσία DHCP στη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης του Windows Server 2003 ή μετά την ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης.

Τρόπος εγκατάστασης της υπηρεσίας DHCP σε υπάρχοντα διακομιστή

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs), κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows (Add/Remove Windows Components).
 3. Στον "Οδηγό στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard), κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες δικτύου (Networking Services) στη λίστα Στοιχεία (Components) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες δικτύου (Networking Services), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στον "Οδηγό στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), για να ξεκινήσει το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup). Τοποθετήστε το CD-ROM του Windows Server 2003 στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM του υπολογιστή, αν σας ζητηθεί. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) αντιγράφει τον DHCP server και τα αρχεία του εργαλείου στον υπολογιστή σας.
 6. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της υπηρεσίας DHCP

Μετά την εγκατάσταση της υπηρεσίας DHCP και την εκκίνησή της, πρέπει να δημιουργήσετε ένα πεδίο, που είναι ένα πεδίο έγκυρων διευθύνσεων IP, οι οποίες είναι διαθέσιμες για εκμίσθωση στους υπολογιστές-πελάτες DHCP του δικτύου. Η Microsoft συνιστά κάθε διακομιστής DHCP στο περιβάλλον σας να έχει τουλάχιστον ένα πεδίο που δεν επικαλύπτεται με άλλο πεδίο διακομιστή DHCP στο περιβάλλον σας. Στον Windows Server 2003, οι διακομιστές DHCP σε έναν τομέα που βασίζεται στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένοι, για να αποτρέψουν τη σύνδεση επικίνδυνων διακομιστών DHCP. Οποιοσδήποτε διακομιστής DHCP του Windows Server 2003 που προσδιορίζεται ως μη εξουσιοδοτημένος δεν θα διαχειρίζεται υπολογιστές-πελάτες.

Τρόπος δημιουργίας νέου πεδίου

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος στην επιλογή DHCP.
 2. Στο δέντρο της κονσόλας, κάντε δεξιό κλικ στο διακομιστή DHCP στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε το νέο πεδίο DHCP και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Νέο πεδίο (New Scope).
 3. Στον "Οδηγό νέου πεδίου" (New Scope Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και κατόπιν πληκτρολογήστε όνομα και περιγραφή για το πεδίο. Αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε όνομα θέλετε, αλλά πρέπει να είναι αρκετά περιγραφικό, ώστε να μπορείτε να προσδιορίσετε το σκοπό του πεδίου στο δίκτυό σας (για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα όνομα όπως Administration Building Client Addresses). Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 4. Πληκτρολογήστε την περιοχή διευθύνσεων που μπορούν να εκμισθωθούν ως μέρος αυτού του πεδίου (για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε μια περιοχή διευθύνσεων IP από μια διεύθυνση έναρξης IP 192.168.100.1 έως μια διεύθυνση λήξης 192.168.100.100). Επειδή αυτές οι διευθύνσεις δίνονται σε υπολογιστές-πελάτες, πρέπει να είναι όλες έγκυρες διευθύνσεις για το δίκτυό σας και να μην χρησιμοποιούνται τη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική μάσκα υποδικτύου, πληκτρολογήστε τη νέα μάσκα υποδικτύου. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 5. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις IP που θέλετε να εξαιρέσετε από την περιοχή που εισαγάγατε. Αυτό περιλαμβάνει τις διευθύνσεις της περιοχής που περιγράφεται στο βήμα 4 και οι οποίες ενδέχεται να έχουν ήδη εκχωρηθεί με στατικό τρόπο σε διάφορους υπολογιστές της επιχείρησής σας. Τυπικά, οι ελεγκτές τομέα, οι διακομιστές Web, οι διακομιστές DHCP, οι διακομιστές Συστήματος ονομάτων τομέα (Domain Name System - DNS) και άλλοι διακομιστές έχουν στατικά αντιστοιχισμένες διευθύνσεις IP. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ημερών, ωρών και λεπτών πριν από τη λήξη μιας διεύθυνσης IP από αυτό το πεδίο. Αυτό καθορίζει το διάστημα για το οποίο ένας υπολογιστής-πελάτης μπορεί να διατηρήσει μια εκμισθωμένη διεύθυνση χωρίς να την ανανεώσει. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, θέλω να ρυθμίσω αυτές τις επιλογές τώρα (Yes, I want to configure these options now), για να επεκτείνετε τον οδηγό, ώστε να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις πιο κοινές επιλογές DHCP. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 7. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP για την προεπιλεγμένη πύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τους υπολογιστές-πελάτες που λαμβάνουν μια διεύθυνση IP από αυτό το πεδίο. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), για να προσθέσετε τη διεύθυνση της προεπιλεγμένης πύλης στη λίστα, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 8. Εάν χρησιμοποιείτε διακομιστές DNS στο δίκτυό σας, πληκτρολογήστε το όνομα τομέα της επιχείρησής σας στο πλαίσιο Γονικός τομέας (Parent domain). Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή DNS και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ανάλυση (Resolve), για να βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής DHCP μπορεί να επικοινωνήσει με το διακομιστή DNS και να καθορίσει τη διεύθυνσή του. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), για να συμπεριλάβετε αυτόν το διακομιστή στη λίστα διακομιστών DNS που αντιστοιχίζονται στους υπολογιστές-πελάτες DHCP. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και κατόπιν ακολουθήστε τα ίδια βήματα, αν χρησιμοποιείτε διακομιστή Windows Internet Naming Service (WINS), προσθέτοντας το όνομα και τη διεύθυνση IP του. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, θέλω να ενεργοποιήσω αυτό το πεδίο τώρα (Yes, I want to activate this scope now), για να ενεργοποιήσετε το πεδίο και να επιτρέψετε στους υπολογιστές-πελάτες να λάβουν εκμισθώσεις από αυτό, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
 11. Στο δέντρο της κονσόλας, κάντε κλικ στο όνομα του διακομιστή και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εξουσιοδότηση (Authorize) στο μενού Ενέργεια (Action).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι ακόλουθες ενότητες επεξηγούν τον τρόπο αντιμετώπισης ορισμένων από τα ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε όταν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός διακομιστή DHCP που βασίζεται στον Windows Server 2003 σε μια ομάδα εργασίας.

Οι υπολογιστές-πελάτες δεν μπορούν να λάβουν διεύθυνση IP

Εάν ένας υπολογιστής-πελάτης DHCP δεν διαθέτει μια ρυθμισμένη διεύθυνση IP, αυτό τυπικά υποδεικνύει ότι ο υπολογιστής-πελάτης δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει με ένα διακομιστή DHCP. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα ζήτημα δικτύου ή στο ότι ο διακομιστής DHCP δεν είναι διαθέσιμος. Εάν έγινε εκκίνηση του διακομιστή DHCP και οι υπόλοιποι υπολογιστές-πελάτες μπορούν να λάβουν έγκυρες διευθύνσεις, επιβεβαιώστε ότι ο υπολογιστής-πελάτης έχει έγκυρη σύνδεση δικτύου και ότι όλες οι σχετικές συσκευές-πελάτες υλικού (περιλαμβανομένων των καλωδίων και των προσαρμογέων δικτύου) λειτουργούν σωστά.

Ο διακομιστής DHCP δεν είναι διαθέσιμος

Εάν ένας διακομιστής DHCP δεν παρέχει εκμισθωμένες διευθύνσεις σε υπολογιστές-πελάτες, αυτό συχνά οφείλεται στο ότι δεν ξεκίνησε η υπηρεσία DHCP. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διακομιστής ενδέχεται να μην είναι εξουσιοδοτημένος να λειτουργεί στο δίκτυο. Εάν ήσασταν προηγουμένως σε θέση να ξεκινήσετε την υπηρεσία DHCP, αλλά έκτοτε έχει διακοπεί, χρησιμοποιήστε την "Προβολή συμβάντων" (Event Viewer), για να ελέγξετε το αρχείο καταγραφής συστήματος για καταχωρήσεις που μπορεί να εξηγούν το λόγο για τον οποίο δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της υπηρεσίας DHCP.

Για να ξεκινήσετε ξανά την υπηρεσία DHCP:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Πληκτρολογήστε net start dhcpserverκαι κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
-ή-
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση υπολογιστή (Computer Management).
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Υπηρεσίες και εφαρμογές (Services and Applications) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες (Services).
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο DHCP Server.
 4. Επιβεβαιώστε ότι το στοιχείο Εκκίνηση (Startup) έχει οριστεί σε Αυτόματη (Automatic) και ότι η ρύθμιση Κατάσταση υπηρεσίας (Service Status) έχει οριστεί σε Εκκίνηση (Started). Διαφορετικά, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη (Start).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε το παράθυρο "Διαχείριση υπολογιστή" (Computer Management).

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DHCP στον Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
169289 Βασικά στοιχεία του DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
167014 Ο υπολογιστής-πελάτης DHCP ενδέχεται να αποτύχει να λάβει μια διεύθυνση IP που αντιστοιχίζεται από το DHCP
133490 Επίλυση διενέξεων διπλών διευθύνσεων IP σε δίκτυο DHCP
263217 Ο Windows DHCP Server δίνει εσφαλμένες ρυθμίσεις για την προεπιλεγμένη πύλη ή το διακομιστή DNS
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 323416 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια