Τρόπος χρήσης της δυνατότητας "Διαχείριση εργασιών των Windows" (Windows Task Manager)

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της δυνατότητας "Διαχείριση εργασιών των Windows" (Windows Task Manager). Εξηγεί επίσης τον τρόπο εκτέλεσης ορισμένων συχνά χρησιμοποιούμενων διαδικασιών, όπως τον τρόπο εκκίνησης προγραμμάτων, τερματισμού διαδικασιών και παρακολούθησης των επιδόσεων του υπολογιστή.


Η "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager) εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του υπολογιστή σας και τα προγράμματα και τις διαδικασίες που εκτελούνται στον υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager) για την εκκίνηση προγραμμάτων, την έναρξη ή τον τερματισμό διαδικασιών και τη δυναμική προβολή των επιδόσεων του υπολογιστή σας.

Τρόπος έναρξης της δυνατότητας "Διαχείριση εργασιών των Windows" (Windows Task Manager)

Για να ξεκινήσετε τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager), κάντε ένα από τα εξής:
 • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+DELETE και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Εργασιών (Task Manager).
 • Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ESC.
 • Κάντε δεξιό κλικ σε μια κενή περιοχή της γραμμής εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση Εργασιών (Task Manager).

Τρόπος τερματισμού, εναλλαγής ή εκκίνησης ενός προγράμματος

Η καρτέλα Εφαρμογές (Applications) εμφανίζει την κατάσταση των προγραμμάτων που εκτελούνται στον υπολογιστή. Για να τερματίσετε ένα πρόγραμμα, να μεταβείτε σε αυτό ή να το ξεκινήσετε , ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εφαρμογές (Applications).
 2. Κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε:
  • Τερματισμός ενός προγράμματος

   Για να τερματίσετε ένα πρόγραμμα, κάντε κλικ στο πρόγραμμα που θέλετε να τερματίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος εργασίας (End Task).


   Σημείωση Όταν τερματίζετε ένα πρόγραμμα με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα που δεν έχουν αποθηκευτεί σε αυτό το πρόγραμμα χάνονται.
  • Μετάβαση σε άλλο πρόγραμμα

   Για να μεταβείτε σε ένα άλλο πρόγραμμα, κάντε κλικ στο πρόγραμμα στο οποίο θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε (Switch To).
  • Εκκίνηση ενός προγράμματος

   Για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα εργασία (New Task). Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέας εργασίας (Create New Task), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Browse), εντοπίστε και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να ξεκινήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.


   Σημείωση Αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια με την εκκίνηση ενός προγράμματος χρησιμοποιώντας την εντολή Εκτέλεση (Run) του μενού Έναρξη (Start).

Τρόπος τερματισμού μιας διαδικασίας

Η καρτέλα Διαδικασίες (Processes) εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που εκτελούνται στον υπολογιστή. Για να τερματίσετε μια διαδικασία, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Προχωρήστε με προσοχή όταν τερματίζετε μια διαδικασία. Εάν τερματίσετε ένα πρόγραμμα με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα που δεν έχουν αποθηκευτεί θα χαθούν. Εάν τερματίσετε μια διαδικασία συστήματος, ένα από τα στοιχεία του συστήματος ενδέχεται να μην λειτουργεί πλέον σωστά.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαδικασίες (Processes).
 2. Κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε:
  • Εάν θέλετε να τερματίσετε μια μεμονωμένη διαδικασία, κάντε κλικ στη διαδικασία που θέλετε να τερματίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος διεργασίας (End Process).
  • Εάν θέλετε να τερματίσετε μια διαδικασία και όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτήν, κάντε δεξιό κλικ στη διαδικασία που θέλετε να τερματίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τερματισμός δέντρου διεργασιών (End Process Tree).

Τρόπος παρακολούθησης των επιδόσεων του υπολογιστή

Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιδόσεις (Performance), για να προβάλετε μια δυναμική επισκόπηση των επιδόσεων του υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων μετρήσεων:

 • Γραφήματα για τη χρήση της CPU και της μνήμης
 • Ο συνολικός αριθμός δεικτών χειρισμού, νημάτων και διεργασιών που εκτελούνται
 • Ο συνολικός αριθμός KB που χρησιμοποιούνται για τη φυσική μνήμη, τη μνήμη πυρήνα και τη δεσμευμένη μνήμη
Σημείωση Ο διαχειριστής συστήματός σας ενδέχεται να έχει εφαρμόσει μια τοπική πολιτική στον υπολογιστή σας για την απενεργοποίηση της Διαχείρισης Εργασιών (Task Manager). Σε αυτό το σενάριο, πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή συστήματος ή το γραφείο υποστήριξης, αν χρειάζεστε τοπικό έλεγχο διεργασιών ή τη δυνατότητα παρακολούθησης των επιδόσεων του υπολογιστή.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager), ανατρέξτε στη "Βοήθεια" (Help) της "Διαχείρισης εργασιών" (Task Manager). Για να γίνει αυτό, ξεκινήστε τη "Διαχείριση εργασιών" (Task Manager) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Θέματα στη Βοήθεια της Διαχείρισης Εργασιών (Task Manager Help Topics) του μενού Βοήθεια (Help).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 323527 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Φεβ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια