Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους για σφάλματα "Stop error code 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)" στα Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων μηνυμάτων λάθους "Stop 0x0000007B" στα Windows XP. Αυτό το άρθρο περιγράφει ζητήματα που μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση αυτού του μηνύματος λάθους "Διακοπή" (Stop) συμπεριλαμβανομένων των ιών τομέων εκκίνησης και των ζητημάτων προγραμμάτων οδήγησης συσκευών ή των ζητημάτων υλικού. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μετά την επανεξέταση αυτών των ζητημάτων, χρησιμοποιήστε τα γενικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που εμφανίζονται στο τέλος του άρθρου.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες υπολογιστών. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ίσως θελήσετε να ζητήσετε βοήθεια από κάποιον ή να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή τη διαδικασία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Σημείωση
Αν εμφανίζεται αυτό το σφάλμα σε υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 7, ανατρέξτε στο παρακάτω άρθρο στην τοποθεσία της Microsoft στο Web:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν κάνετε εκκίνηση του υπολογιστή σας, ενδέχεται να λάβετε ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
 • STOP: 0x0000007B (παράμετρος1, παράμετρος2, παράμετρος3, παράμετρος4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • Το πρόγραμμα Εγκατάστασης συνάντησε ανεπανόρθωτο σφάλμα και δεν είναι δυνατό να συνεχίσει.


  Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Υποστήριξης Προϊόντος για βοήθεια. Οι παρακάτω κωδικοί κατάστασης θα τους βοηθήσουν στη διάγνωση του ζητήματος.


  (0x4, 0x1, 0, 0)


  Δεν είναι δυνατή η συνέχιση της Εγκατάστασης. Τερματίστε τη λειτουργία ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας τώρα. (Setup has encountered a fatal error that prevents it from continuing. Contact your product support representative for assistance. Τhe following status will assist them in diagnosing the problem. (0x4, 0x1, 0, 0) Setup cannot continue. Power down or reboot your computer now.)
Ενδέχεται επίσης να λάβετε ένα μήνυμα λάθους "Stop 0x0000007B" κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης των Windows XP, όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) κάνει επανεκκίνηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Όταν λάβετε ένα μήνυμα λάθους "Διακοπή" (Stop) κατά την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης (Setup), λαμβάνετε το δεύτερο μήνυμα λάθους. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, διαβάστε τις ακόλουθες τέσσερις ενότητες για να προσδιορίσετε εάν ισχύει για την περίπτωσή σας κάποιο από αυτά τα ζητήματα. Εάν δεν ισχύει κανένα από αυτά τα ζητήματα, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα γενικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που βρίσκονται στο τέλος αυτού του άρθρου.

Ιοί τομέα εκκίνησης

Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους "Stop 0x0000007B", εάν ο υπολογιστής σας έχει μολυνθεί από έναν ιό τομέα εκκίνησης. Εάν το πρόβλημα είναι περιοδικό και είναι δυνατή η εκκίνηση των Windows, ελέγξτε τον υπολογιστή σας για ιούς. Εάν εντοπίσετε ιό, ελέγξτε επίσης τις δισκέτες για ιούς, πριν να τις χρησιμοποιήσετε ξανά.

Για μια λίστα κατασκευαστών λογισμικού αντιμετώπισης ιών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
49500 Λίστα προμηθευτών λογισμικού αντιμετώπισης ιών
Σημείωση Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από ένα προγράμματα λογισμικού εντοπισμού ιών, για να εντοπίσετε και να διαγράψετε διάφορους ιούς.

Σημαντικό Εάν ο υπολογιστής σας έχει μολυνθεί, ενδέχεται να είναι ευάλωτος σε πρόσθετες μορφές επίθεσης. Συνιστούμε να κάνετε αναδόμηση των μολυσμένων διακομιστών που βρίσκονται εκτεθειμένοι με το Internet, ακολουθώντας τις οδηγίες που δημοσιεύονται στην τοποθεσία CERT στο Web. Οι διακομιστές που βρίσκονται εκτεθειμένοι στο Internet είναι διακομιστές που λειτουργούν χωρίς τείχος προστασίας ή άλλου είδους προστασία. Είναι επίσης καλή ιδέα να κάνετε αναδόμηση άλλων υπολογιστών που κινδυνεύουν εξαιτίας της εγγύτητάς τους με μολυσμένους υπολογιστές, πριν να τους θέσετε ξανά σε λειτουργία.


Εάν ένας ιός έχει επηρεάσει τον υπολογιστή σας με Windows XP και ένα πρόγραμμα εντοπισμού ιών δεν μπορεί να καταργήσει τον ιό και να επιδιορθώσει το σύστημα, πρέπει να δημιουργήσετε ξανά τα διαμερίσματα του σκληρού δίσκου, να τον διαμορφώσετε και να επανεγκαταστήσετε τα Windows XP. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία διαμερισμάτων και τη διαμόρφωση σκληρού δίσκου με τα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

313348 Τρόπος δημιουργίας διαμερισμάτων και διαμόρφωσης σκληρού δίσκου στα Windows XP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προστασίας του τομέα εκκίνησης από ιούς στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

122221 Τρόπος προστασίας του τομέα εκκίνησης από ιούς στα Windows

Ζητήματα προγραμμάτων οδήγησης συσκευών

Ενδέχεται να λάβετε το μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x0000007B" (Stop 0x0000007B) στα ακόλουθα σενάρια:
 • Οι παράμετροι ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής που απαιτείται από τον ελεγκτή εκκίνησης του υπολογιστή σας δεν είναι ρυθμισμένες για εκκίνηση στη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης.
 • Το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που απαιτείται από τον ελεγκτή εκκίνησης του υπολογιστή είναι κατεστραμμένο.
 • Οι πληροφορίες στο μητρώο των Windows XP (σχετικά με τον τρόπο φόρτωσης των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών στη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης) είναι κατεστραμμένες.
Τα Windows XP απαιτούν ένα πρόγραμμα οδήγησης miniport για να επικοινωνήσουν με τον ελεγκτή σκληρού δίσκου που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του υπολογιστή σας. Εάν τα Windows XP δεν παρέχουν ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής για τον ελεγκτή σας ή χρησιμοποιούν ένα κατεστραμμένο ή μη συμβατό πρόγραμμα οδήγησης, πρέπει να αντικαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης με ένα έγκυρο αντίγραφο που να είναι συμβατό με τον ελεγκτή σας και τα Windows XP.


Στη διάρκεια της πρώτης φάσης της εγκατάστασης των Windows XP, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα στο κάτω μέρος της οθόνης:
Πιέστε το πλήκτρο F6, εάν πρέπει να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης SCSI ή RAID άλλων κατασκευαστών. (Press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver.)
Πιέστε το πλήκτρο F6 και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες, για να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής μαζικής αποθήκευσης από τον κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού (Original Equipment Manufacturer - OEM). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του πλήκτρου F6 για τη φόρτωση ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής OEM για υποστήριξη, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

314859 Υπάρχει διαθέσιμη περιορισμένη υποστήριξη προγράμματος οδήγησης OEM με το πλήκτρο F6 κατά την Εγκατάσταση (Setup) των Windows XP

Για να καθορίσετε αν ο ελεγκτής σκληρού δίσκου σας είναι συμβατός με τα Windows XP και να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης που περιλαμβάνονται στο CD-ROM των Windows XP ή είναι διαθέσιμα για λήψη, ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη Λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) των Windows XP. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πιο πρόσφατη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

314062 Η πιο πρόσφατη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) των Windows XP

Εάν ο ελεγκτής σκληρού δίσκου σας δεν αναγράφεται στη Λίστα συμβατότητας υλικού (HCL), επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας, της πλακέτας του συστήματος ή του ελεγκτή σκληρού δίσκου σας για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός προγράμματος οδήγησης. Η Microsoft δεν εγγυάται ότι υπάρχει διαθέσιμη επίλυση για εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνεται στη Λίστα συμβατότητας υλικού (HCL). Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

315239 Πολιτική υποστήριξης της Microsoft για υλικό που δεν εμφανίζεται στη Λίστα συμβατότητας υλικού (Hardware Compatibility List - HCL) των Windows

Εάν η ομάδα System στο μητρώο των Windows XP είναι κατεστραμμένη, τα Windows XP ενδέχεται να μην είναι δυνατό να φορτώσουν το πρόγραμμα οδήγησης συσκευής miniport που απαιτεί ο ελεγκτής εκκίνησης. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

307545 Τρόπος ανάκτησης από ένα κατεστραμμένο μητρώο που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows XP

Ζητήματα υλικού

Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα λάθους "Stop 0x0000007B" όταν υπάρχει διένεξη πόρων μεταξύ του ελεγκτή εκκίνησης και ενός άλλου ελεγκτή ή μεταξύ συσκευών SCSI. Ενδέχεται επίσης να λάβετε αυτό το μήνυμα λάθους Stop όταν δεν πραγματοποιείται μετάφραση των μονάδων δίσκου ή όταν η μετάφραση των μονάδων δίσκου έχει αλλάξει. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με αυτό το θέμα:

 1. Εάν υπάρχει διένεξη διεύθυνσης θύρας IRQ ή I/O ανάμεσα στον ελεγκτή εκκίνησης και σε άλλον ελεγκτή, τα Windows XP σταματούν να ανταποκρίνονται ("κολλάνε") ή εμφανίζουν ένα μήνυμα λάθους "Stop 0x0000007B". Εάν έχετε προσθέσει πρόσφατα νέο υλικό, καταργήστε το νέο υλικό ή ρυθμίστε το ξανά, ώστε να μην υπάρχει διένεξη με τους πόρους άλλων εγκατεστημένων ελεγκτών.
 2. Εάν χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο SCSI, ελέγξτε ότι ο τερματισμός της αλυσίδας SCSI είναι σωστός. Καταργήστε τις συσκευές SCSI που δεν χρησιμοποιούνται ή βεβαιωθείτε ότι κάθε αναγνωριστικό SCSI είναι μοναδικό.
 3. Βεβαιωθείτε ότι η μετάφραση μονάδων δίσκου είναι ενεργοποιημένη (αν απαιτείται) και ότι δεν έχει αλλάξει. Για παράδειγμα, εάν αλλάξατε πρόσφατα ελεγκτή, μπορεί να παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

  314082 Εμφανίζεται ένα σφάλμα Stop 0x0000007b μετά τη μετακίνηση του δίσκου συστήματος των Windows XP σε άλλον υπολογιστή

Άλλα ζητήματα

Άλλες πιθανές αιτίες ενός μηνύματος λάθους "Stop 0x0000007B" περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ο τόμος εκκίνησης είναι κατεστραμμένος και δεν είναι δυνατή η εκκίνησή του από τα Windows XP. Εάν το σύστημα αρχείων είναι κατεστραμμένο και δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του τόμου εκκίνησης από τα Windows XP κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης, μετακινήστε τη μονάδα δίσκου σε άλλον υπολογιστή που εκτελεί Windows XP και εκτελέστε την εντολή chkdsk σε αυτήν τη μονάδα δίσκου ή δοκιμάστε να δημιουργήσετε μια παράλληλη εγκατάσταση των Windows XP στη μονάδα δίσκου (σε έναν ξεχωριστό φάκελο). Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP ελέγχει την ακεραιότητα του τόμου πριν από την αντιγραφή αρχείων και ίσως επιδιορθώσει μερικά ζητήματα στη διαδικασία.
 • Κάνετε εγκατάσταση των Windows XP σε ένα είδωλο διαμερίσματος εκκίνησης που δημιουργήθηκε από τα Microsoft Windows NT 4.0. Τα Windows XP δεν υποστηρίζουν σύνολα τόμων Ftdisk των Windows NT 4.0. Εάν χρησιμοποιείτε τα Microsoft Windows 2000, πρέπει να μετατρέψετε τα σύνολα τόμων Ftdisk σε δυναμικούς τόμους, πριν να κάνετε αναβάθμιση στα Windows XP. Εάν χρησιμοποιείτε τα Windows NT 4.0, καταργήστε τα είδωλα που υπάρχουν και δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων στα σύνολα διαγραμμίσεων, RAID5 ή τα εκτεταμένα σύνολα τόμων, πριν να κάνετε αναβάθμιση στα Windows XP. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα σύνολα Ftdisk μετά την αναβάθμιση.

Γενική αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν κανένα από τα ζητήματα που αναφέρθηκαν σε αυτό το άρθρο δεν αντιστοιχεί στη δική σας περίπτωση, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα γενικά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων:
 1. Εάν εμφανιστεί ένα από αυτά τα μηνύματα λάθους ενώ εγκαθιστάτε τα Windows XP, ενημερώστε το BIOS του υπολογιστή, αποκτήστε τα προγράμματα οδήγησης των Windows XP για τον ελεγκτή σκληρού δίσκου σας (από τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας, της πλακέτας συστήματος ή του ελεγκτή σκληρού δίσκου) ή κάντε και τα δύο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης του BIOS του υπολογιστή σας ή την απόκτηση προγραμμάτων οδήγησης των Windows XP, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προγραμμάτων οδήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα Ζητήματα προγραμμάτων οδήγησης συσκευών αυτού του άρθρου.

  Σημείωση: Εάν τα Windows NT 4.0 ή τα Windows 2000 ήταν εγκατεστημένα προηγουμένως σε ένα είδωλο διαμερίσματος εκκίνησης, ανατρέξτε στην ενότητα Άλλα ζητήματα αυτού του άρθρου.
 2. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις" (Last Known Good Configuration). Αυτό ενδέχεται να επιλύσει το ζήτημα, εάν εγκαταστήσατε πρόσφατα ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που δεν είναι συμβατό για τον ελεγκτή εκκίνησης. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της δυνατότητας "Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις" (Last Known Good Configuration), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):

  307852 Τρόπος εκκίνησης του υπολογιστή με τη δυνατότητα "Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις" (Last Known Good Configuration) των Microsoft Windows XP

 3. Χρησιμοποιήστε την επιλογή "Επιδιόρθωση" (Repair) με το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επιδιόρθωση των Windows XP χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

  315341 Τρόπος εκτέλεσης επιτόπιας αναβάθμισης (επανεγκατάστασης) των Windows XP

 4. Επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας του μητρώου.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

  307545 Τρόπος ανάκτησης από ένα κατεστραμμένο μητρώο που αποτρέπει την εκκίνηση των Windows XP

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα μηνύματα λάθους "Stop 0x0000007B", κάντε κλικ στους αριθμούς των ακόλουθων άρθρων, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

316401 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "STOP 0x0000007B" όταν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας με Windows XP

303786 Η ενότητα [SysprepMassStorage] που λείπει προκαλεί μήνυμα σφάλματος STOP 0x7B σε είδωλα Sysprep των Windows XP

315031 Δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση με την έκδοση MSDN των Windows XP

314082 Εμφανίζεται ένα σφάλμα Stop 0x0000007B μετά τη μετακίνηση του δίσκου συστήματος των Windows XP σε άλλον υπολογιστή

314859 Υπάρχει διαθέσιμη περιορισμένη υποστήριξη προγράμματος οδήγησης OEM με το πλήκτρο F6 κατά την Εγκατάσταση (Setup) των Windows XP

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 324103 - Τελευταία αναθεώρηση: 4 Ιουλ 2013 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

Σχόλια