Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης στον Windows Server 2003

Αν είστε πελάτης μικρής επιχείρησης, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και πόρους εκμάθησης στην τοποθεσία Υποστήριξη για μικρές επιχειρήσεις.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο: 315396 .

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο: 308041 .

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις διαδικασίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης στον Windows Server 2003.

Μια επιτυχημένη εκκίνηση των Windows περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις:
  • Αρχική φάση
  • Φάση του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης
  • Φάση πυρήνα
  • Φάση σύνδεσης
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε φάσης, τα Windows ενδέχεται να μην ξεκινήσουν σωστά και ίσως αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα προβλήματα:
  • Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει).
  • Λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος.
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα εκκίνησης αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Microsoft Windows Server 2003 είτε από το μενού του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης ή όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Επιλέξτε το λειτουργικό σύστημα που θα ξεκινήσει" (Please select the operating system to start), τα αρχεία που χρειάζεται το λειτουργικό σύστημα ενδέχεται να λείπουν ή να είναι κατεστραμμένα. Τα Windows παρέχουν πολλές επιλογές τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς λειτουργίας, της Κονσόλας αποκατάστασης και της Αυτόματης αποκατάστασης συστήματος.

Τρόπος εκκίνησης του υπολογιστή χρησιμοποιώντας την τελευταία γνωστή σωστή ρύθμιση παραμέτρων
Τρόπος εκκίνησης του υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία
Χρήση του προγράμματος προβολής συμβάντων για τον προσδιορισμό της αιτίας του προβλήματος εκκίνησης
Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες συστήματος για να προσδιορίσετε την αιτία του προβλήματος εκκίνησης
Προβολή του αρχείου καταγραφής εκκίνησης ασφαλούς λειτουργίας
Χρήση της Διαχείρισης Συσκευών για τον προσδιορισμό της αιτίας του προβλήματος εκκίνησης
Τρόπος χρήσης του βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων συστήματος
Δημιουργία ενός καθαρού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση προβλημάτων
Απομόνωση προβλημάτων χρησιμοποιώντας τις επιλογές εκκίνησης του συστήματος
Απομόνωση προβλημάτων χρησιμοποιώντας τις επιλογές της επιλεκτικής εκκίνησης
Απομόνωση προβλημάτων χρησιμοποιώντας την καρτέλα "Εκκίνηση"
Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με τις υπηρεσίες συστήματος
Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το αρχείο System.ini
Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το αρχείο Win.ini

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το αρχείο Boot.ini

Η τροποποίηση του αρχείου Boot.ini πρέπει να επιχειρείται μόνο από διαχειριστές συστημάτων και έμπειρους χρήστες. Η διαδικασία για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με το αρχείο Boot.ini είναι πέρα από το πεδίο ανάλυσης του παρόντος άρθρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε αναζήτηση στη Γνωσιακή βάση της Microsoft. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στην τοποθεσία web της Υποστήριξης της Microsoft.
Επαναφορά του βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων συστήματος σε κανονική εκκίνηση
Χρήση της Κονσόλας αποκατάστασης των Windows
Επιβεβαίωση ότι δεν έχει καταστραφεί ο σκληρός δίσκος ή το σύστημα αρχείων
Τρόπος χρήσης της Αυτόματης αποκατάστασης συστήματος
Δημιουργία ενός συνόλου δισκετών ASR χρησιμοποιώντας τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
Τρόπος επιδιόρθωσης της εγκατάστασης των Windows

Τρόπος χρήσης της τοποθεσίας web της υπηρεσίας υποστήριξης της Microsoft για τον εντοπισμό λύσης

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τα βήματα σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία web της υπηρεσίας υποστήριξης της Microsoft για την ανεύρεση λύσης στο ζήτημά σας. Η λίστα που ακολουθεί περιγράφει ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχει η τοποθεσία web της Υποστήριξης της Microsoft:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 325375 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Ιουν 2013 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια