Τρόπος μετακίνησης μιας βάσης δεδομένων DHCP από έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows NT Server 4.0, Windows 2000 ή Windows Server 2003 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003

Περίληψη

Αυτή η διαδικασία βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο μετακίνησης μιας βάσης δεδομένων DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) από έναν υπολογιστή που εκτελεί Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows 2000 ή Microsoft Windows Server 2003 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003.

Σημείωση Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των Microsoft Windows (ntbackup.exe) για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε τη βάση δεδομένων DHCP σε ένα μεμονωμένο διακομιστή. Μην χρησιμοποιείτε το βοηθητικό πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για να μετεγκαταστήσετε ή να μετακινήσετε μια βάση δεδομένων DHCP από ένα διακομιστή DHCP σε έναν άλλο.

επιστροφή στην αρχή

Κάντε εξαγωγή της βάσης δεδομένων DHCP από ένα διακομιστή που εκτελεί Windows NT Server 4.0 ή Windows 2000

 1. Διακόψτε την υπηρεσία DHCP Server στο διακομιστή:
  • Συνδεθείτε στο διακομιστή προέλευσης DHCP χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό που είναι μέλος της τοπικής ομάδας Administrators.
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
   cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε net stop dhcpserver και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Εμφανίζεται το μήνυμα "Η υπηρεσία Microsoft DHCP Server διακόπτεται. Η υπηρεσία Microsoft DHCP Server διακόπηκε με επιτυχία".
  • Πληκτρολογήστε exit και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Συμπυκνώστε τη βάση δεδομένων DHCP χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα JetPack:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
   cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd %systemroot%\system32\dhcp και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Πληκτρολογήστε jetpack dhcp.mdb temp.mdb και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Μετά την επιτυχή συμπύκνωση της βάσης δεδομένων, πληκτρολογήστε exit και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Κάντε εξαγωγή της βάσης δεδομένων DHCP χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα DHCP Export Import (Dhcpexim.exe). Μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα από το Windows 2000 Resource Kit Supplement 1. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για να αποκτήσετε το Dhcpexim.exe (στα αγγλικά): Για να εξαγάγετε τη βάση δεδομένων:
  • Εγκαταστήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Dhcpexim.exe και, στη συνέχεια, ξεκινήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Dhcpexim.exe.
  • Στην οθόνη Καλωσορίσατε στο εργαλείο DHCP Export Import (Welcome to DHCP Export Import tool), κάντε κλικ στο στοιχείο Εξαγωγή παραμέτρων της τοπικής υπηρεσίας σε ένα αρχείο (Export configuration of the local service to a file) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ok.
  • Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε το όνομα αρχείου του εξαγόμενου αρχείου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save). Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε
   dhcpdatabase.txt.
  • Κάντε κλικ στο πεδίο ή τα πεδία που θέλετε να εξαγάγετε, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου
   Απενεργοποίηση των επιλεγμένων πεδίων σε τοπικό υπολογιστή πριν από την εξαγωγή (Disable the selected scopes on local machine before export) και, στη συνέχεια, να κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή (Export).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Απενεργοποιήστε την υπηρεσία DHCP Server στο διακομιστή. Η απενεργοποίηση της υπηρεσίας DHCP Server αποτρέπει την εκκίνησή της μετά την μεταφορά της βάσης δεδομένων. Για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία DHCP Server:

  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες (Services).
  • Στη λίστα Υπηρεσία (Service), κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft DHCP Server, έπειτα στην επιλογή
   Εκκίνηση (Startup), στη συνέχεια, στο στοιχείο
   Απενεργοποιημένη (Disabled) και, τέλος, στο κουμπί
   OK.
  • Εάν ξεκινήσει η υπηρεσία, κάντε κλικ στην επιλογή
   Διακοπή (Stop) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
   Ναι (Yes) για να επιβεβαιώσετε τη διακοπή της υπηρεσίας.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close), για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγουΥπηρεσίες (Services).
Σημαντικό Το Dhcpexim.exe απαιτείται για την επιτυχή μετακίνηση της βάσης δεδομένων από ένα διακομιστή που εκτελεί Windows 2000 ή Windows NT 4.0 σε ένα διακομιστή που εκτελεί Windows Server 2003. Οι εντολές Netsh για τη βάση δεδομένων DHCP δεν είναι διαθέσιμες στα Windows NT 4.0.

Σημείωση Εάν απαιτείται μόνο η ρύθμιση παραμέτρων (και όχι η βάση δεδομένων), χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή (αντί για το Dhcpexim.exe) στο διακομιστή με Windows 2000 από τον οποίο θέλετε να κάνετε εξαγωγή. (Μην χρησιμοποιήσετε το Dhcpexim.exe.)
netsh dhcp dump >C:\dhcp.txt
όπου C:\dhcp.txt είναι το όνομα και η διαδρομή του αρχείου εξαγωγής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση Η επιλογή εξαγωγής δεν υπάρχει στην εντολή netsh του Windows 2000 Server. Οι εντολές netsh dhcp server dump και netsh dhcp server import δεν είναι συμβατές. Εάν προσπαθήσετε να κάνετε εισαγωγή των δεδομένων που δημιουργούνται από την εντολή netsh dhcp server dump > C:\dhcp.txt χρησιμοποιώντας την εντολή netsh DHCP server import > C:\dhcp.txt, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους στον υπολογιστή με Windows Server 2003:
Η αίτηση δεν υποστηρίζεται.

(The request is not supported.)
Μπορείτε να κάνετε μετεγκατάσταση του εξαγόμενου αρχείου παραμέτρων στον νέο διακομιστή με Windows Server 2003 χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:
netsh exec c:\dhcp.txt
Το Dhcpexim.exe δεν υποστηρίζεται στον Windows Server 2003. Όταν μια βάση δεδομένων εξάγεται σε έναν υπολογιστή με Windows 2000 χρησιμοποιώντας το Dhcpexim.exe και προσπαθήσετε να κάνετε εισαγωγή των δεδομένων στον Windows Server 2003, το Dhcpexim.exe τερματίζεται και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Παρουσιάστηκε σφάλμα. Έγινε προσπάθεια λήψης ενός προγράμματος με εσφαλμένη μορφή.

(An error occurred. An attempt was made to load a program with a incorrect format.)
Εάν παρουσιαστεί η συμπεριφορά αυτή, κάντε εξαγωγή των δεδομένων από τα Windows 2000 χρησιμοποιώντας το στοιχείο
dhcpexim και, στη συνέχεια, κάντε εισαγωγή των δεδομένων στο περιβάλλον του Windows Server 2003 χρησιμοποιώντας το στοιχείο εισαγωγής διακομιστή DHCP netsh xyz.txt.

Επιστροφή στην αρχή

Εξαγωγή της βάσης δεδομένων DHCP από ένα διακομιστή που εκτελεί Microsoft Windows Server 2003

Για να μετακινήσετε μια βάση δεδομένων και μια ρύθμιση παραμέτρων DHCP από ένα διακομιστή που εκτελεί Windows Server 2003 σε έναν άλλο διακομιστή που εκτελεί Windows Server 2003:
 1. Συνδεθείτε στο διακομιστή προέλευσης DHCP χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό που είναι μέλος της τοπικής ομάδας Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Πληκτρολογήστε netsh dhcp server export C:\dhcp.txt all και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Σημείωση Για να κάνετε εξαγωγή των δεδομένων πρέπει να έχετε δικαιώματα τοπικού διαχειριστή.

επιστροφή στην αρχή

Εγκαταστήστε την υπηρεσία DHCP server στο διακομιστή που εκτελεί Windows Server 2003

Για να εγκαταστήσετε την υπηρεσία DHCP Server σε έναν υπάρχοντα υπολογιστή που βασίζεται στο πρόγραμμα Windows Server 2003:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και τέλος κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση στοιχείων των Windows.
 3. Στον "Οδηγό στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard) κάντε κλικ στο στοιχείο Υπηρεσίες δικτύου (Networking Services) στο πλαίσιο Στοιχεία (Components) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες (Details).
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου
  Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στον "Οδηγό στοιχείων των Windows" (Windows Components Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) για να εγκαταστήσετε τα επιλεγμένα στοιχεία. Τοποθετήστε το CD του Windows Server 2003 στη μονάδα CD ή DVD του υπολογιστή σας, αν σας ζητηθεί. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) αντιγράφει τον DHCP server και τα αρχεία του εργαλείου στον υπολογιστή σας.
 6. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (Setup), κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
επιστροφή στην αρχή

Εισαγωγή της βάσης δεδομένων DHCP

Σημείωση Ίσως εμφανιστεί το μήνυμα "δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" (access denied) κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας όταν δεν είστε μέλος της ομάδας Backup Operators. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της έκδοσης του DHCP server για το διακομιστή" (Unable to determine the DHCP server version for server), βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία DHCP Server εκτελείται στο διακομιστή και ότι ο χρήστης που είναι συνδεδεμένος είναι μέλος της τοπικής ομάδας Administrators.

Σημαντικό Μην χρησιμοποιείτε το Dhcpexim.exe για την εισαγωγή μιας βάσης δεδομένων DHCP στον Windows Server 2003. Επιπλέον, όταν ο Windows 2003 server είναι ένας διακομιστής μέλος και σκοπεύετε να τον προβιβάσετε σε ελεγκτή τομέα, συνιστούμε να εκτελέσετε τη μετεγκατάσταση της βάσης δεδομένων DHCP πριν προβιβάσετε τον υπολογιστή σε ελεγκτή τομέα. Αν και μπορείτε να μετεγκαταστήσετε τη βάση δεδομένων DHCP σε ελεγκτή τομέα Windows 2003, η μετεγκατάσταση σε διακομιστή μέλος θα είναι πιο εύκολη, εξαιτίας της ύπαρξης του λογαριασμού τοπικού διαχειριστή.
 1. Συνδεθείτε ως χρήστης ο οποίος είναι αποκλειστικό μέλος της τοπικής ομάδας Administrators. Ένας λογαριασμός χρήστη μιας ομάδας που δεν είναι μέλος της τοπικής ομάδας Administrators δεν θα λειτουργήσει. Εάν ένας τοπικός λογαριασμός Administrators δεν υπάρχει στον ελεγκτή τομέα, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε κατάσταση λειτουργίας Directory Services Restore και χρησιμοποιήστε το λογαριασμό διαχειριστή για να κάνετε εισαγωγή της βάσης δεδομένων με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω σε αυτήν την ενότητα.
 2. Αντιγράψτε το εξαγόμενο αρχείο βάσης δεδομένων DHCP στον τοπικό σκληρό δίσκο του υπολογιστή με Windows Server 2003.
 3. Επιβεβαιώστε ότι η υπηρεσία DHCP έχει ξεκινήσει τον υπολογιστή με Windows Server 2003.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε netsh dhcp server import c:\dhcpdatabase.txt allκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER, όπουc:\dhcpdatabase.txt είναι η πλήρης διαδρομή και το πλήρες όνομα αρχείου του αρχείου βάσης δεδομένων που αντιγράψατε στο διακομιστή.

  Σημείωση Κατά την προσπάθειά σας να κάνετε εξαγωγή μιας βάσης δεδομένων DHCP από έναν ελεγκτή τομέα με Windows 2000 σε ένα διακομιστή μέλος του τομέα με Windows Server 2003, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  "Σφάλμα προετοιμασίας και ανάγνωσης των ρυθμίσεων παραμέτρων της υπηρεσίας - Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση"

  (Error initializing and reading the service configuration - Access Denied)
  Σημείωση Για να κάνετε εισαγωγή των δεδομένων πρέπει να έχετε δικαιώματα τοπικού διαχειριστή.
 6. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, προσθέστε τον υπολογιστή με Windows Server 2003 DHCP server στην ομάδα DHCP Admins, σε επίπεδο εταιρείας (Enterprise).
 7. Εάν το μήνυμα λάθους "δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" (access is denied) παρουσιαστεί μετά την προσθήκη του υπολογιστή Windows Server 2003 DCHP server στην ομάδα DHCP Admins στο επίπεδο εταιρείας (Enterprise) που αναφέρεται στο βήμα 4, επιβεβαιώστε ότι ο λογαριασμός χρήστη που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για την εισαγωγή ανήκει στην τοπική ομάδα Administrators. Εάν ο λογαριασμός δεν ανήκει σε αυτήν την ομάδα, προσθέστε το λογαριασμό σε αυτήν την ομάδα ή συνδεθείτε ως τοπικός διαχειριστής για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή.

  Σημείωση Στην περίπτωση που η εντολή DHCP IMPORT ή EXPORT αποτύχει για χρήστες οι οποίοι είναι αποκλειστικά μέλη της τοπικής ομάδας Administrators, πρέπει να εφαρμόσετε την ακόλουθη επείγουσα επιδιόρθωση στον υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003:

  833167 Ένα πακέτο ενημερωμένης έκδοσης για την υπηρεσία σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy - VSS) είναι διαθέσιμο για τον Windows Server 2003

 8. Μετά τη λήψη του μηνύματος που αναφέρει ότι η εντολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία, τερματίστε τη γραμμή εντολών.
επιστροφή στην αρχή

Εξουσιοδότηση του DHCP server (Authorize the DHCP server)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή
  Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή DHCP.

  Σημείωση Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο διακομιστή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό ο οποίος είναι μέλος της ομάδας Administrators. Σε έναν τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο διακομιστή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό ο οποίος είναι μέλος της ομάδας Enterprise Administrators.
 2. Στη δομή κονσόλας του συμπληρωματικού προγράμματος DHCP, αναπτύξτε το νέο διακομιστή DHCP. Όταν υπάρχει ένα κόκκινο βέλος στην κάτω δεξιά γωνία του αντικειμένου διακομιστή, ο διακομιστής δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ακόμη.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο του διακομιστή και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Εξουσιοδότηση (Authorize).
 4. Μετά από μερικά λεπτά, κάντε ξανά δεξιό κλικ στο διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση (Refresh). Ένα πράσινο βέλος υποδεικνύει ότι ο διακομιστής DHCP έχει εξουσιοδοτηθεί.
Επιστροφή στην αρχή

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
323416 Τρόπος εγκατάστασης και ρύθμισης της υπηρεσίας DHCP server σε μια ομάδα εργασίας στον Windows Server 2003

130642 Τρόπος μετακίνησης μιας βάσης δεδομένων DHCP από ένα διακομιστή σε άλλον στα Windows NT 4.0 και στα Windows 2000

890480 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση" (Access denied) όταν χρησιμοποιείτε την εντολή "netsh dhcp server import" για την εισαγωγή μιας βάσης δεδομένων DHCP από έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows NT Server 4.0 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003

Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 325473 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια