Τρόπος χρήσης του Diskpart.exe για επέκταση ενός τόμου δεδομένων στον Windows Server 2003, τα Windows XP και τα Windows 2000

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών Diskpart.exe για επέκταση ενός τόμου δεδομένων σε μη εκχωρημένο χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Diskpart.exe για διαχείριση δίσκων, διαμερισμάτων και τόμων από περιβάλλον εργασίας γραμμής εντολών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Diskpart.exe σε βασικούς ή δυναμικούς δίσκους. Εάν ένας τόμος NTFS βρίσκεται σε κοντέινερ RAID 5 υλικού με δυνατότητα προσθήκης χώρου στο κοντέινερ, μπορείτε να επεκτείνετε τον τόμο NTFS με το Diskpart.exe και ο δίσκος να παραμείνει βασικός δίσκος.

Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε το Diskpart.exe για επέκταση ενός διαμερίσματος NTFS, συνιστάται η εκτέλεση αυτής της εργασίας σε ασφαλή λειτουργία ή στη λειτουργία επαναφοράς της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπεται η ύπαρξη ανοιχτών δεικτών χειρισμού στη μονάδα δίσκου που προκαλούν την αποτυχία της διαδικασίας.

Χρησιμοποιήστε την εντολή extend για ενσωμάτωση μη εκχωρημένου χώρου σε υπάρχοντα τόμο διατηρώντας τα δεδομένα.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις για την εντολή extend:
 • Ο τόμος πρέπει να διαμορφωθεί με το σύστημα αρχείων NTFS.
 • Για βασικούς τόμους, ο μη εκχωρημένος χώρος για την επέκταση πρέπει να είναι ο επόμενος συνεχόμενος χώρος στον ίδιο δίσκο.
 • Για δυναμικούς τόμους, ο μη εκχωρημένος χώρος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε κενός χώρος σε οποιοδήποτε δυναμικό δίσκο του συστήματος.
 • Υποστηρίζεται μόνο η επέκταση τόμων δεδομένων. Μπορεί να μην είναι δυνατή η επέκταση τόμων συστήματος ή εκκίνησης και μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Το Diskpart απέτυχε να επεκτείνει τον τόμο. Βεβαιωθείτε ότι ο τόμος είναι έγκυρος για επέκταση.


  (Diskpart failed to extend the volume. Please make sure the volume is valid for extending.)
 • Δεν μπορείτε να επεκτείνετε το διαμέρισμα, εάν το αρχείο σελιδοποίησης του συστήματος βρίσκεται στο διαμέρισμα. Μετακινήστε το αρχείο σελιδοποίησης σε διαμέρισμα που δεν θέλετε να επεκτείνετε.
Για να επεκτείνετε ένα διαμέρισμα ή έναν τόμο, πρέπει πρώτα να επιλέξετε τον τόμο για να τον επισημάνετε και στη συνέχεια μπορείτε να καθορίσετε πόσο μεγάλη θα είναι η επέκταση. Για να επεκτείνετε έναν τόμο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε
  diskpart.exe.
 2. Πληκτρολογήστε list volume για να εμφανιστούν οι υπάρχοντες τόμοι του υπολογιστή.
 3. Πληκτρολογήστε Select volume
  αριθμός_τόμου
  όπου
  αριθμός_τόμου είναι ο αριθμός του τόμου που θέλετε να επεκτείνετε.
 4. Πληκτρολογήστε extend [size=n] [disk=n] [noerr] . Παρακάτω περιγράφονται οι παράμετροι:
  size=n
  Ο χώρος, σε MB, που θα προστεθεί στο τρέχον διαμέρισμα. Εάν δεν καθορίσετε μέγεθος, ο δίσκος θα επεκταθεί ώστε να καταλάβει όλο τον επόμενο συνεχόμενο μη εκχωρημένο χώρο.

  disk=n
  Ο δυναμικός δίσκος στον οποίον θα επεκταθεί ο τόμος. Στο δίσκο εκχωρείται ο χώρος που ορίζεται με την παράμετρο size=n. Εάν δεν καθοριστεί δίσκος, ο τόμος θα επεκταθεί στον τρέχοντα δίσκο.

  noerr
  Μόνο για δέσμες ενεργειών. Όταν παρουσιαστεί σφάλμα, αυτή η παράμετρος ορίζει ότι το Diskpart θα συνεχίσει να επεξεργάζεται εντολές σαν να μην προέκυψε το σφάλμα. Χωρίς την παράμετρο noerr, ένα σφάλμα οδηγεί στον τερματισμό του Diskpart με έναν κωδικό σφάλματος.
 5. Πληκτρολογήστε exit, για να τερματίσετε το Diskpart.exe.
Όταν ολοκληρωθεί η εντολή extend, πρέπει να εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα αναφέρει ότι το Diskpart επέκτεινε με επιτυχία τον τόμο. Ο νέος χώρος προστίθεται στην υπάρχουσα μονάδα δίσκου διατηρώντας τα δεδομένα στον τόμο.

Σημείωση Στα Microsoft Windows XP και τα Microsoft Windows 2000, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Diskpart.exe για να επεκτείνετε έναν απλό τόμο σε δυναμικό δίσκο που δημιουργήθηκε αρχικά σε βασικό δίσκο. Μπορείτε να επεκτείνετε μόνο απλούς τόμους που δημιουργήθηκαν μετά την αναβάθμιση του δίσκου σε δυναμικό δίσκο. Εάν προσπαθήσετε να επεκτείνετε έναν απλό τόμο σε δυναμικό δίσκο που δημιουργήθηκε αρχικά σε βασικό δίσκο, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους. Αυτός ο περιορισμός καταργήθηκε στον Microsoft Windows Server 2003.
Το Diskpart απέτυχε να επεκτείνει τον τόμο.
Βεβαιωθείτε ότι ο τόμος είναι έγκυρος για επέκταση.


(Diskpart failed to extend the volume.
Please make sure the volume is valid for extending.)
Σημείωση Ο Windows Server 2003 και τα Windows XP περιλαμβάνουν το Diskpart.exe ως μέρος του βασικού λειτουργικού συστήματος.

Για να κάνετε λήψη του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών Diskpart.exe για τα Windows 2000, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Σημείωση Συνιστάμε να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή του συστήματός σας για ενημερωμένο BIOS, υλικολογισμικό, προγράμματα οδήγησης και παράγοντες, πριν από τη μετατροπή σε δυναμικούς δίσκους.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 325590 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια