Τρόπος αντιγραφής του CD-ROM της Encarta στον σκληρό δίσκο

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για να αντιγράψετε τα περιεχόμενα του CD-ROM του Microsoft Encarta στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Αντιγραφή της Encarta στον Windows Vista

Για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία του προγράμματος Encarta στον σκληρό δίσκο στα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί ΈναρξηStart button , και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.

  User Account Control permission Εάν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή κάντε κλικ στο κουμπί συνέχεια.
 2. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή " Προσθαφαίρεση προγραμμάτων".
 3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα , κάντε κλικ στο όνομα του προϊόντος της Encarta.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί " Αλλαγή".
 5. Στον Οδηγό εγκατάστασης της Encarta, κάντε κλικ στο κουμπί " Επόμενο".
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίησηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στην Αντιγραφή σε σκληρό δίσκοκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ολόκληρη η δυνατότητα θα εγκατασταθεί στον τοπικό σκληρό δίσκο.
 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Αντιγραφή της Encarta στα Windows XP

Για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία του προγράμματος Encarta στον σκληρό δίσκο στα Windows XP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου
 2. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή " Προσθαφαίρεση προγραμμάτων".
 3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα , κάντε κλικ στο όνομα του προϊόντος της Encarta.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί " Αλλαγή".
 5. Στον Οδηγό εγκατάστασης της Encarta, κάντε κλικ στο κουμπί " Επόμενο".
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίησηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στην Αντιγραφή σε σκληρό δίσκοκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ολόκληρη η δυνατότητα θα εγκατασταθεί στον τοπικό σκληρό δίσκο.
 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Αντιγραφή της Encarta στον Microsoft Windows 2000

Για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία του προγράμματος Encarta στον σκληρό δίσκο στα Windows 2000, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.
 2. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο Εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
 3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα , κάντε κλικ στο όνομα του προϊόντος της Encarta.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί " Αλλαγή".
 5. Στον Οδηγό εγκατάστασης της Encarta, κάντε κλικ στο κουμπί " Επόμενο".
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίησηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στην Αντιγραφή σε σκληρό δίσκοκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ολόκληρη η δυνατότητα θα εγκατασταθεί στον τοπικό σκληρό δίσκο.
 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Αντιγραφή της Encarta στον Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows Millennium Edition

Για να αντιγράψετε όλα τα αρχεία του προγράμματος Encarta στον σκληρό δίσκο για τα Windows 98 ή Windows Millennium Edition, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσειςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.
 2. Στον πίνακα ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο Εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
 3. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα , κάντε διπλό κλικ στο όνομα του προϊόντος της Encarta.
 4. Στον Οδηγό εγκατάστασης της Encarta, κάντε κλικ στο κουμπί " Επόμενο".
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίησηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
 6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στην Αντιγραφή σε σκληρό δίσκοκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ολόκληρη η δυνατότητα θα εγκατασταθεί στον τοπικό σκληρό δίσκο.
 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
Σημείωση Αντιγραφή σε μονάδα σκληρού δίσκου αντιγράφει ολόκληρου του προϊόντος στον σκληρό σας δίσκο. Δεν υπάρχει επιλογή για να αντιγράψετε μόνο ένα μέρος, για παράδειγμα, μόνο το Atlas.
Σημείωση Αντιγραφή σε μονάδα σκληρού δίσκου δεν λειτουργεί από μια εγκατάσταση δικτύου εκτός από το DVD ή το τυπικό εκδόσεις. Εναλλαγή δίσκων δεν υποστηρίζεται από το πρόγραμμα εγκατάστασης δικτύου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 325932 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια