Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνονται στα Service Pack του Internet Explorer 6

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιέχει λίστα όλων των αριθμών άρθρων της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base) για ζητήματα που επιδιορθώνονται στο Microsoft Service Pack 1 (SP1) του Internet Explorer 6.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 6, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328548 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 6

Περισσότερες πληροφορίες

194242ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ: Το window.open προκαλεί καθυστέρηση στο συμβάν NewWindow
218933Δεν γίνεται αποστολή προσαρμοσμένης συμβολοσειράς παράγοντα χρήστη από τον Οδηγό του IEAK για Αυτόματο συγχρονισμό εκδόσεων (Automatic Version Synchronization - AVS)
271562Τα μηνύματα HTML που περιέχουν εικόνες δεν εκτυπώνονται σωστά μετά την εγκατάσταση του Internet Explorer 5.5 SP1 ή 6.0
281679Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο του Internet Explorer ή δεν συμβαίνει τίποτα όταν κάνετε κλικ σε μια σύνδεση
286043MS01-051: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το θέμα ευπάθειας καταγραφής Telnet
294291Ο περιορισμός "Άνοιγμα σε νέο παράθυρο" (Open in a New Window) δεν λειτουργεί στο παράθυρο "Ιστορικό" (History) σε λειτουργία Kiosk
300829Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση περιεχομένου σε πλαίσια ή Iframe με το DHTML
303750Εσφαλμένο όνομα αρχείου στα παράθυρα διαλόγου "Άνοιγμα αρχείου" (File Open) ή "Αποθήκευση αρχείου" (File Save)
307978ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ: Τα στοιχεία ελέγχου MFC των επικαλυπτόμενων IFRAME λαμβάνουν περιττά μηνύματα WM_PAINT
308005Βρείτε (σε αυτήν τη σελίδα) την εντολή που δεν λειτουργεί με το σύνολο χαρακτήρων ISO 8859
308414MS01-051: Είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το θέμα ευπάθειας που αφορά την κωδικοποίηση αίτησης HTTP
309170Παρουσιάζεται "Διαρροή" μνήμης κατά την δυναμική κατάργηση συμπεριφορών
309178Η διαδικασία αυτόματης κλήσης (AutoDial) διακόπτεται αν τερματίσετε τον Internet Explorer
309456Παρουσιάζεται σφάλμα παραβίασης πρόσβασης με έναν πίνακα σε μια σελίδα HTML όταν μετακινείστε σε ένα μικρό παράθυρο
310388Τα δεδομένα για μια αίτηση POST δεν λαμβάνονται πλήρως σε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα προβολής MIME
310676Ο Internet Explorer δεν ορίζει ένα Cookie για τομείς που αποτελούνται από δύο γράμματα
311730Τα δεδομένα δεν δημοσιεύονται σωστά χρησιμοποιώντας το XMLHTTP για την αποστολή πολλών ασυγχρόνιστων POST
312124Παρουσιάζονται προβλήματα με το στοιχείο ελέγχου WebBrowser στον Internet Explorer 6 κατά τη διάρκεια της πλοήγησης
312176Παρουσιάζεται μεγάλη κυκλοφορία ελέγχου ταυτότητας NTLM ανάμεσα στον Internet Explorer και το διακομιστή μεσολάβησης
312223Ο κώδικας κλάσης DHTML του Internet Explorer 6 ενδέχεται να προκαλέσει παραβίαση πρόσβασης στο mshtml!CTreeNode::GetFancyFormat
312461MS01-055: 312461 MS01-055: Τα δεδομένα cookie του Internet Explorer είναι δυνατό να αποκαλυφθούν ή να αλλοιωθούν με εισαγωγή δέσμης ενεργειών
312496Ο Internet Explorer ενδέχεται να χάσει τα πρώτα 2,048 byte δεδομένων που επιστρέφονται από ένα διακομιστή Web ο οποίος χρησιμοποιεί συμπίεση HTTP
312536Τα αρχεία που δεν είναι αρχεία .url διαγράφονται από το φάκελο "Αγαπημένα" (Favorites)
312542Οι φόρμες HTML που υποβάλλονται από το Outlook δεν εμφανίζουν αποτελέσματα
312590OLEXP: Παρουσιάζεται παραβίαση πρόσβασης στο Outlook Express αν κάνετε κλικ στο κουμπί "Άκυρο" (Cancel) κατά την επιλογή χώρου αποθήκευσης μηνυμάτων
313463Παρουσιάζεται παραβίαση πρόσβασης όταν προβάλετε ενσωματωμένα μηνύματα HTML στο παράθυρο προεπισκόπησης του Outlook
313675MS01-058: Ενημερωμένη έκδοση κώδικα ευπάθειας αρχείων για τον Internet Explorer 5.5 και Internet Explorer 6
314209Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αντικείμενο θέσης του γονικού παραθύρου από το εξαρτώμενο παράθυρο
314312Η εισαγωγή κειμένου μπορεί να λειτουργεί αργά εάν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας IME (Input Method Editor) για τα Ιαπωνικά
315466Παρουσιάζεται παραβίαση πρόσβασης στο Wininet.dll όταν ένα πρόγραμμα καλεί τη συνάρτηση InternetSetOption
315699Ο Internet Explorer απεικονίζει εσφαλμένα το χαρακτήρα του Ευρώ ως &#8364 αντί για 0x80
315712Παρουσιάζεται μήνυμα σφάλματος για παραβίαση πρόσβασης κατά την πλοήγηση μέσω εγγράφων HTA ή XML
315713Τα Cookies χάνονται όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο FILE:// URL στο Window.Open
316059MS02-005: 11 Φεβρουαρίου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
316116Δεν μπορείτε να διαχειριστείτε πολιτικές ομάδας του Internet Explorer 6 σε υπολογιστή βασισμένο στα Windows 2000
316593Το συμβάν DocumentComplete ενδέχεται να μην ενεργοποιείται κατά το άνοιγμα ενός νέου παραθύρου προγράμματος περιήγησης
317244MS02-008: Το στοιχείο ελέγχου XMLHTTP στο MSXML 4,0 μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση σε τοπικά αρχεία
317726MS02-005: Είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το ζήτημα ευπάθειας που αφορά τη λειτουργία δέσμης ενεργειών GetObject()
317727MS02-005: 317727 MS02-005: Υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το θέμα ευπάθειας που αφορά την ενεργοποίηση εφαρμογών μέσω πεδίων τύπου περιεχομένου
317729MS02-005: Υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για μια νέα παραλλαγή του ζητήματος ευπάθειας "Επαλήθευση τομέα πλαισίου" (Frame Domain Verification)
317731MS02-005: Υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το ζήτημα ευπάθειας υπέρβασης του buffer στην οδηγία HTML
317742MS02-005: Είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το ζήτημα ευπάθειας που αφορά τη λειτουργία δέσμης ενεργειών
317745MS02-005: 317745 MS02-005: Υπάρχει διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το θέμα ευπάθειας που αφορά την πλαστογράφηση του παραθύρου διαλόγου λήψης αρχείων
318089MS02-009: Ο λανθασμένος χειρισμός VBScript στον Internet Explorer ίσως επιτρέψει την ανάγνωση τοπικών αρχείων από ιστοσελίδες
318203MS02-008: Το στοιχείο ελέγχου XMLHTTP στο MSXML 3,0 μπορεί να επιτρέψει την πρόσβαση σε τοπικά αρχεία
318382Η μέθοδος document.open με αντικατάσταση δεν λειτουργεί στο Frameset
318426ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ: Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας (Q316059) διακόπτει τη λειτουργία του Internet Explorer κατά την κλήση του execScript
318666Οι πολιτικές συντήρησης του Internet Explorer ενδέχεται να προκαλέσουν παραβίαση πρόσβασης στο Winlogon
319032Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν κάνετε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση προορισμού ως" (Save Target As) για μια σύνδεση
319182MS02-015: 28 Μαρτίου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
319235MS02-015: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση για θέμα ευπάθειας του Internet Explorer που αφορά την εκτέλεση τοπικού αρχείου
319236MS02-015: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση για θέμα ευπάθειας του Internet Explorer που αφορά την εκτέλεση δέσμης ενεργειών
319303Ενημερωμένη έκδοση πλοήγησης ήχου του Internet Explorer
319554Το "Κέντρο βοήθειας και υποστήριξης" (Help and Support Center) δεν εμφανίζει πληροφορίες για τους απομακρυσμένους υπολογιστές
319792Η πλοήγηση προς τα πίσω στη μέθοδο POST προκαλεί την επανάληψη της μεθόδου POST στον Internet Explorer 6
320882Ο Internet Explorer ενδέχεται να εμφανίζει μόνο ένα τμήμα μιας εικόνας EMF
321156Το FtpPutFile επιστρέφει κωδικό επιτυχίας παρόλο που η λειτουργία αποτυγχάνει στον Internet Explorer
321232MS02-023: 15 Μαΐου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
321268Ο Internet Explorer υπολογίζει εσφαλμένα το μέγεθος του παραθύρου της ιστοσελίδας
321276Το Server.CreateObject() για ένα στοιχείο WSC σε σελίδες ASP δεν λειτουργεί στα Windows XP
321530Το Outlook Express κλείνει αναπάντεχα, όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που έχει μια ειδική κεφαλίδα MIME
321532ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ: Εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα μεικτής ασφάλειας όταν η μέθοδος POST χρησιμοποιείται για τη ροή ενός αρχείου PDF μέσω HTTPS
321598Οι ρυθμίσεις ζώνης ασφαλείας δεν εφαρμόζονται στον Internet Explorer 6
321722Το περιεχόμενο με "Κωδικοποίηση περιεχομένου: gzip" αποθηκεύεται πάντοτε προσωρινά παρόλο που χρησιμοποιείτε το "Cache-Control: no-cache"
322822Ο έλεγχος ταυτότητας NTLM δεν λειτουργεί όταν ο Internet Explorer είναι ρυθμισμένος να χρησιμοποιεί το HTTP 1.1 μέσω συνδέσεων διακομιστή μεσολάβησης
322918Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ενός αρχείου .pdf με το πρωτόκολλο File:// όταν η διεύθυνση περιέχει το χαρακτήρα "#"
322921MS02-023: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για θέμα ευπάθειας που αφορά τις δέσμες ενεργειών μεταξύ τοποθεσιών σε τοπικό πόρο HTML
322923MS02-023: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για θέμα ευπάθειας που αφορά πλαστογράφηση ζώνης μέσω ακατάλληλης ιστοσελίδας
322924MS02-023: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για θέμα ευπάθειας που αφορά αποκάλυψη τοπικών πληροφοριών μέσω στοιχείου HTML
322926MS02-023: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για ευπάθεια που αφορά δέσμη ενεργειών cookies που διαβάζει cookies
322927MS02-023: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για ευπάθεια που αφορά μεταβλητές της διάταξης περιεχομένου
322928MS02-023: Διαθέσιμη ενημερωμένη έκδοση κώδικα για την απενεργοποίηση πλαισίων στη ζώνη ελεγχόμενων τοποθεσιών
323308Οι λήψεις αρχείων του Internet Explorer μέσω SSL δεν λειτουργούν με τις επικεφαλίδες ελέγχου cache
323395Οι πολιτικές NoHelpMenu και NoViewSource του Internet Explorer δεν λειτουργούν με τον Internet Explorer 6
323686Η χρήση της CPU είναι στο 100 τους εκατό όταν χρησιμοποιείτε το DHTML για την προσθήκη κελιών σε πίνακα
323759MS02-047: 22 Αυγούστου 2002, Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
324029Λαμβάνετε πολλά προειδοποιητικά μηνύματα ασφαλείας σχετικά με την ανακατεύθυνση σε μια μη ασφαλή τοποθεσία
324404Τα μενού συντόμευσης παραμένουν ορατά στη Βοήθεια του Internet Explorer μετά την απενεργοποίηση των μενού συντόμευσης
325662Ο έλεγχος ταυτότητας NTLM μέσω μιας σύνδεσης SSL δεν λειτουργεί στον Internet Explorer 6
326853Τα αρχεία που δεν είναι URL διαγράφονται από το φάκελο "Αγαπημένα" (Favorites)
327258ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ: Το εβραϊκό κείμενο ενός παραθύρου διαλόγου επιβεβαίωσης ή ενός πλαισίου μηνύματος εμφανίζεται εσφαλμένα στον Internet Explorer 6
327315Η τιμή επιστροφής του ShowModalDialog ορίζεται πάντοτε σε "ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ" (UNDEFINED) για το σχετικό: Πρωτόκολλο του Internet Explorer 6.0
327496Το "Προκύπτον σύνολο πολιτικής" (Resultant Set of Policy - RSoP) των Windows XP RSoP εμφανίζει εσφαλμένο GPO προέλευσης για τις ρυθμίσεις πολιτικής του Internet Explorer
327543Ο Internet Explorer τερματίζεται κατά την εκτέλεση του αρχείου AccEvent32.exe
327708Ο καθορισμός του αριθμού αντιγράφων ενός προτύπου εκτυπωτή δεν λειτουργεί
327716Προβλήματα προσωρινής αποθήκευσης με συμπιεσμένες σελίδες σε ένα Frameset
327980Ο "Οδηγός δημιουργίας σύνδεσης" (New Connection Wizard) δεν ορίζει τη ρύθμιση "Να γίνεται πάντα κλήση της προεπιλεγμένης σύνδεσης" (Always dial my default connection)
328676MS02-058: OLEXP: Ένα μη ελεγμένο buffer στην ανάλυση S/MIME του Outlook Express ενδέχεται να επιτρέπει παραβίαση του συστήματος
329130Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι ο πηγαίος κώδικας δεν είναι διαθέσιμος κατά την εντοπισμό σφαλμάτων στο αρχείο .inc με το Visual InterDev 6.0
329160Ο "Σύμβουλος" (Content Advisor) εμφανίζει μια προειδοποίηση για το URL συμβολοσειράς
330338Πρόσθετα ερωτήματα για ένα πιστοποιητικό πελάτη με το Internet Explorer 6 Service Pack 1
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 326489 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια