Τρόπος δημιουργίας εγγράφου του Word που χρησιμοποιεί διαφορετικές μορφές αρίθμησης σελίδων

Περίληψη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Word, για να δημιουργήσετε σύνθετα έγγραφα. Τα βιβλία και άλλα μεγάλα έγγραφα απαιτούν περιστασιακά διαφορετικές μορφές αρίθμησης σελίδων σε διαφορετικές ενότητες του εγγράφου. Για παράδειγμα, μπορείτε να αριθμήσετε τις σελίδες ευρετηρίου με λατινικά αριθμητικά (για παράδειγμα, "i.", "ii.", "iii.") και το κύριο έγγραφο με αραβικά αριθμητικά (για παράδειγμα, "1", "2", "3"). Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης διαφορετικών μορφών αρίθμησης σελίδων.

Μορφοποίηση αρίθμησης σελίδων

Για να μορφοποιήσετε την αρίθμηση σελίδων για διαφορετικές ενότητες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ ανάμεσα στα δύο μέρη του εγγράφου που θέλετε να αριθμήσετε με διαφορετικό τρόπο.
 2. Από το μενού Εισαγωγή (Insert), κάντε κλικ στην εντολή Αλλαγή (Break).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Στην επόμενη σελίδα (Next Page), Σε ζυγή σελίδα (Even Page) ή Σε μονή σελίδα (Odd Page) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Για Βοήθεια σε μια επιλογή, κάντε κλικ στο ερωτηματικό και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή.
 4. Κάντε κλικ στην πρώτη ενότητα.
 5. Στο μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα (Header and Footer).
 6. Κάντε κλικ στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο όπου θέλετε να τοποθετηθεί ο αριθμός σελίδας.
 7. Στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα (Header and Footer), κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή αριθμού σελίδων (Insert Page Number).
 8. Στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα (Header and Footer), κάντε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση αρίθμισης σελίδων (Format Page Number).
 9. Στο πλαίσιο Μορφή αριθμών (Number format), κάντε κλικ στη μορφή που θέλετε για τους αριθμούς αυτής της ενότητας.
 10. Κάντε ένα από τα παρακάτω:
  • Εάν θέλετε η αρίθμηση σελίδων για την πρώτη σελίδα σε αυτήν την ενότητα να ξεκινά με συγκεκριμένο αριθμό αντί για τον πρώτο αριθμό της σειράς της μορφής, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Έναρξη από (Start at) στην ενότητα Αρίθμηση σελίδων (Page numbering) και, κατόπιν, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό που θέλετε να εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα της ενότητας.
  • Εάν θέλετε η αρίθμηση σελίδων να συνεχίζεται από την προηγούμενη ενότητα, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Συνεχόμενη με την προηγούμενη ενότητα (Continue from previous section).
 11. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 12. Στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα (Header and Footer), κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση επόμενου (Show Next).
 13. Επαναλάβετε τα βήματα 8 έως 11 για την αρίθμηση σελίδων σε αυτήν την ενότητα.
 14. Στη γραμμή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα (Header and Footer), κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close).

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αρίθμηση σελίδων, κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια για το Microsoft Word (Microsoft Word Help) από το μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε αρίθμηση σελίδων (page numbering) στην καρτέλα "Αναζήτηση" (Office Assistant ή καρτέλα Answer Wizard) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Λίστα θεμάτων (Search) για να προβάλετε το θέμα.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 326536 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιουν 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια