Απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για το Windows XP Service Pack 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο ασχολείται με το χώρο που απαιτείται στον σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Microsoft Windows XP Home Edition, τα Windows XP Professional ή τα Windows XP 64-Bit Edition. Ο χώρος εργασίας που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα απαιτείται για αρχεία που χρησιμοποιούνται μόνο κατά την εγκατάσταση. Αυτή η απαίτηση είναι προσωρινή και δεν συμπεριλαμβάνεται στις συνολικές απαιτήσεις χώρου. Ο χώρος που απαιτείται για τα αρχεία που καταργούν το SP1 χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των αρχείων και των ρυθμίσεων που αλλάζουν κατά την εγκατάσταση του Service Pack. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας για αυτά τα αρχεία συστήματος κατά την εγκατάσταση. Τα αρχεία αυτά απαιτούνται, εάν θέλετε να καταργήσετε το Service Pack αργότερα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο ακόλουθος πίνακας αναφέρει τις απαιτήσεις χώρου στον σκληρό δίσκο για την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP SP1.


Χώρος που απαιτείται για Χώρος που απαιτείται για την
την εγκατάσταση του SP1 εγκατάσταση του SP1 από το
από κοινόχρηστο φάκελο CD-ROM του Service Pack ή την
διανομής σε δίκτυο τοποθεσία του Windows XP SP1 στο Web
------------------------------------------------------------------------------------
Service pack 145 MB 145 MB (για το Service
μόνο για το Service Pack Pack) + 283 MB (για τα αρχεία του
Service Pack που περιέχονται στο
φάκελο %Windir%\Servicepackfiles

Υποσύνολο 145 MB 428 MB

Χώρος εργασίας 56 MB 56 MB

Αρχεία που 233 MB 233 MB
καταργούν
το SP1

Σύνολο 378 MB 661 MB
Μέγιστος χώρος 434 MB Μέγιστος χώρος 717 MB
κατά την εγκατάσταση κατά την εγκατάσταση

Επίσης, πρέπει να διαθέτετε 30 MB ελεύθερου χώρου στο πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα συστήματος για την εγκατάσταση. Το πρώτο πρωτεύον διαμέρισμα συστήματος είναι ο τόμος του δίσκου που περιέχει τα συγκεκριμένα αρχεία για το υλικό τα οποία πρέπει να έχετε για την εκκίνηση των Windows. Για παράδειγμα, το πρωτεύον διαμέρισμα του συστήματος περιέχει τα αρχεία Ntldr, Boot.ini και Ntdetect.com.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του Windows XP SP1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 326583 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Φεβ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια