Δεν είναι δυνατή η χρήση προγραμμάτων DirectPlay στο Internet μετά την εγκατάσταση του Windows XP SP1 (GR327299)

Συμπτώματα

Μετά την αναβάθμιση ενός υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP και χρησιμοποιεί Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet (Internet Connection Sharing - ICS) σε Service Pack 1 (SP1), τα προγράμματα που χρησιμοποιούν το DirectPlay (για παράδειγμα, Age of Empires ή Midtown Madness 2) ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά στον κεντρικό υπολογιστή ICS ή στον υπολογιστή-πελάτη. Εάν χρησιμοποιείτε έναν εξωτερικό υπολογιστή στο Internet, ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσετε ζητήματα με τη χρήση αυτών των προγραμμάτων για αλληλεπίδραση με τον κεντρικό υπολογιστή ICS που βασίζεται σε Windows XP ή τον υπολογιστή-πελάτη.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ενός παιχνιδιού Internet που χρησιμοποιεί το DirectPlay (για παράδειγμα, Age of Empires ή Midtown Madness 2) από έναν υπολογιστή-πελάτη ICS.
 • Δεν είναι δυνατό να λάβετε μέρος σε ένα παιχνίδι Internet που χρησιμοποιεί το DirectPlay από έναν κεντρικό υπολογιστή που βασίζεται σε Windows XP SP1 και εκτελεί ICS ή από έναν υπολογιστή-πελάτη ICS.
 • Δεν είναι δυνατό να λάβετε μέρος σε ένα παιχνίδι Internet που χρησιμοποιεί το DirectPlay από έναν εξωτερικό υπολογιστή στο Internet.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Η δυνατότητα "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall - ICF) δεν είναι ενεργοποιημένη στις ιδιότητες του κοινόχρηστου προσαρμογέα δικτύου στον κεντρικό υπολογιστή ICS που βασίζεται σε Windows XP.
 • Η ρύθμιση Να επιτρέπεται σε άλλους χρήστες ο έλεγχος ή η απενεργοποίηση της κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Allow other network users to control or disable the shared internet connection) δεν έχει επιλεγεί στον υπολογιστή ICS που βασίζεται στα Windows XP.
 • Ο υπολογιστής-πελάτης δεν εκτελεί το Windows XP SP1.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 • Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στον προσαρμογέα δικτύου του οποίου γίνεται κοινή χρήση και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 • Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται σε άλλους χρήστες ο έλεγχος ή η απενεργοποίηση της κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Allow other network users to control or disable the shared internet connection) στην ενότητα "Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet" (Internet Connection Sharing).
 1. Ενεργοποιήστε το ICF για τον κοινόχρηστο προσαρμογέα δικτύου στον υπολογιστή ICS που εκτελεί την κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης του ICF, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

  283673 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ενεργοποίηση της δυνατότητας "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall) στα Windows XP
  Εάν προσπαθείτε να εκτελέσετε ένα παιχνίδι σε έναν υπολογιστή-πελάτη ICS που βασίζεται σε Windows XP, ίσως να μπορέσετε και να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελώντας το παιχνίδι στον κεντρικό υπολογιστή ICS ή στον εξωτερικό υπολογιστή του παίκτη.
 2. Επιλέξτε τη ρύθμιση Να επιτρέπεται σε άλλους χρήστες ο έλεγχος ή η απενεργοποίηση της κοινόχρηστης σύνδεσης στο Internet (Allow other network users to control or disable the shared internet connection) στον κεντρικό υπολογιστή ICS. Για να το κάνετε αυτό:
 3. Αναβαθμίστε όλους τους υπολογιστές-πελάτες σε Windows XP SP1.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της, που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 327299 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια