Πιθανές αιτίες του μηνύματος λάθους "SQL Server does not exist or access denied"

Περίληψη

Το μήνυμα "SQL Server does not exist or access denied" είναι ένα γενικό μήνυμα των Microsoft Data Access Components (MDAC) που δηλώνει ότι δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον υπολογιστή που εκτελεί τον Microsoft SQL Server. Αυτό το γενικό μήνυμα έχει πολλές πιθανές αιτίες. Ορισμένες από τις πιο πιθανές αιτίες περιγράφονται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Σημείωση Τα παρακάτω μηνύματα λάθους έχουν επίσης παρόμοιες αιτίες:
SQL Server is unavailable or does not exist
The specified SQL Server is not found

Περισσότερες πληροφορίες

Το μήνυμα "SQL Server does not exist or access denied" δεν υποδηλώνει τα ακόλουθα:
 • Ότι απέτυχε η διαδικασία σύνδεσης στον SQL Server.
 • Ότι ο SQL Server δεν έχει τα κατάλληλα δικαιώματα για να επεξεργαστεί το ερώτημα.
 • Ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας του SQL Server, επειδή επιτρέπεται μόνο ο έλεγχος ταυτότητας των Windows.

Πιθανές αιτίες

Αιτίες που σχετίζονται με το διακομιστή

Εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον υπολογιστή που εκτελεί τον SQL Server για κανέναν υπολογιστή-πελάτη, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο ζήτημα που να σχετίζεται με το διακομιστή.
 • Ο SQL Server δεν είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή που καθορίζετε στη συμβολοσειρά σύνδεσης. Επαληθεύστε ότι ο SQL Server είναι πραγματικά εγκατεστημένος στον υπολογιστή που καθορίζετε στη συμβολοσειρά σύνδεσης.
 • Δεν έχει γίνει εκκίνηση του SQL Server. Ο SQL Server πρέπει να εκτελείται για να αποδεχτεί τις συνδέσεις.
 • Ο SQL Server δεν εκτελεί ακρόαση στο πρωτόκολλο ή τη θύρα που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση. Το βοηθητικό πρόγραμμα δικτύου του διακομιστή (Server Network Utility) καθορίζει ποιος SQL Server πρωτοκόλλων θα χρησιμοποιηθεί και σε ποιον SQL Server θυρών TCP/IP θα εκτελεί ακρόαση. Το βοηθητικό πρόγραμμα δικτύου προγράμματος πελάτη (Client Network Utility), ένα όνομα αρχείου προέλευσης δεδομένων (DSN) MDAC ή η συμβολοσειρά σύνδεσης καθορίζει ποιο πρωτόκολλο και ποια θύρα χρησιμοποιεί ο υπολογιστής-πελάτης κατά τη σύνδεση.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  289573 ΖΗΤΗΜΑ: Ρύθμιση των DSN με βιβλιοθήκες δικτύου SQL Server

  328383 Τα προγράμματα-πελάτες του SQL Server ενδέχεται να αλλάξουν πρωτόκολλα, όταν οι υπολογιστές-πελάτες προσπαθήσουν να συνδεθούν σε μια περίοδο λειτουργίας του SQL Server

 • Όταν ξεκίνησε ο SQL Server, δεν είχε δυνατότητα ακρόασης στην καθορισμένη θύρα TCP/IP και δεν αποδέχεται τις συνδέσεις TCP/IP.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  293107 ΖΗΤΗΜΑ: Η θύρα TCP\IP χρησιμοποιείται από άλλη εφαρμογή

 • Το όνομα του SQL Server είναι διαφορετικό από το όνομα του υπολογιστή. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα για τον SQL Server 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  303774 ΣΦΑΛΜΑ: Το θέμα "Renaming a server" των ηλεκτρονικών βιβλίων SQL Server Books Online είναι ελλιπές

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα για τον SQL Server 7.0, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  195759 Συνήθεις ερωτήσεις - SQL Server 7.0 - Πρόγραμμα Εγκατάστασης SQL

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα για τον SQL Server σε περιβάλλον συμπλέγματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  307336 Τρόπος αλλαγής του ονόματος ενός δικτύου SQL Server σε σύμπλεγμα

 • Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  298822 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Η σύνδεση MSDE ενδέχεται να αποτύχει σε έναν υπολογιστή που υποστηρίζει πολλά δίκτυα

 • Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  306199 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Οι δυναμικές διευθύνσεις IP δεν μπορούν να συνδεθούν με τον SQL Server 2000

 • Από προεπιλογή, αν ξεκινήσετε με το Service Pack 3 (SP3) ή το SP3a του SQL Server Desktop Engine (είναι επίσης γνωστό ως MSDE 2000), επιτρέπονται μόνο οι τοπικές συνδέσεις. Εάν θέλετε να επιτρέψετε απομακρυσμένες συνδέσεις στο SQL Server Desktop Engine, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο ακόλουθο άρθρο:
  814130 Τρόπος διασφάλισης της δυνατότητας σύνδεσης δικτύου για τις τοπικές βάσεις δεδομένων του SQL Server 2000

Αιτίες που σχετίζονται με τους υπολογιστές-πελάτες ή τις εφαρμογές

Εάν ορισμένοι υπολογιστές-πελάτες ή ορισμένες εφαρμογές μπορούν να συνδεθούν ενώ άλλες όχι, ενδέχεται να αντιμετωπίζετε κάποιο ζήτημα που αφορά τον υπολογιστή-πελάτη.
 • Το όνομα του υπολογιστή δεν υπάρχει. Ελέγξτε ξανά την ορθογραφία του ονόματος του υπολογιστή με τον οποίο προσπαθείτε να συνδεθείτε.
 • Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επώνυμη εμφάνιση του SQL Server, αλλά δεν καθορίζετε το σωστό όνομα εμφάνισης. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  265808 Τρόπος σύνδεσης σε μια επώνυμη εμφάνιση του SQL Server 2000 με εργαλεία προγράμματος-πελάτη προηγούμενης έκδοσης

 • Η ασφάλεια επιπέδου Windows που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση είναι διαφορετική από αυτήν που αναμένετε. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες Microsoft Internet Information Services (IIS) χρησιμοποιούν το λογαριασμό IUSR_όνομα_υπολογιστή και όχι το λογαριασμό με τον οποίο συνδέεστε στα Windows ή ίσως κάποιον άλλο λογαριασμό ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης των υπηρεσιών IIS. Επιπλέον, οι συνδεδεμένοι διακομιστές χρησιμοποιούν το περιβάλλον ασφαλείας επιπέδου Windows του SQL Server Agent σε ορισμένες περιπτώσεις. Tο περιβάλλον ασφαλείας του λογαριασμού που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση στον υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένος ο SQL Server.
 • Δεν χρησιμοποιείτε το σωστό πρωτόκολλο. Ελέγξτε το βοηθητικό πρόγραμμα δικτύου προγράμματος πελάτη (Client Network Utility, CNU) για να ελέγξετε τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιείτε (για παλαιότερες εκδόσεις του MDAC, ορίζετε μια προεπιλογή αντί να ενεργοποιήσετε πρωτόκολλα). Επιπλέον, επιβεβαιώστε αν υπάρχουν στο CNU καθορισμένα ψευδώνυμα τα οποία προσδιορίζουν ένα άλλο πρωτόκολλο ή μια άλλη θύρα (ή και τα δύο) από αυτά που αναμένετε. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  328383 Τα προγράμματα-πελάτες του SQL Server ενδέχεται να αλλάξουν πρωτόκολλα, όταν οι υπολογιστές-πελάτες προσπαθήσουν να συνδεθούν σε μια περίοδο λειτουργίας του SQL Server

  289573 ΖΗΤΗΜΑ: Ρύθμιση των DSN με βιβλιοθήκες δικτύου SQL Server

 • Καταργήσατε το στοιχείο δικτύου "Πρόγραμμα-πελάτης για Δίκτυα της Microsoft" (Client for Microsoft Networks) από τις ιδιότητες δικτύου του προγράμματος-πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  253959 Το πρόγραμμα-πελάτης για τα Δίκτυα της Microsoft (Client for Microsoft Networks) λειτουργεί όταν αποσυνδεθεί από τον προσαρμογέα δικτύου

 • Εάν ο SQL Server βρίσκεται σε σύμπλεγμα, οι προσαρμογείς δικτύου ενδέχεται να έχουν εσφαλμένο όνομα ή ρύθμιση παραμέτρων. Εάν υπάρχουν προσαρμογείς δικτύου με όνομα που περιέχει ειδικούς χαρακτήρες ή συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, μετονομάστε τους. Επιβεβαιώστε ότι οι προσαρμογείς δικτύου του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί σωστά.
 • Ενδέχεται να αντιμετωπίζετε ανεπιθύμητα αποτελέσματα από μια ασυμφωνία MDAC. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  307255 Component Checker: Διάγνωση ζητημάτων και εκ νέου ρύθμιση παραμέτρων των εγκαταστάσεων MDAC

 • Ελέγξτε το πρωτόκολλο που καθορίζεται στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo\DSQUERY
  Η τιμή αυτή τυπικά αντιπροσωπεύει τις ρυθμίσεις του CNU, αλλά ορισμένες φορές δεν συμβαίνει αυτό. Αν η τιμή είναι DBNETLIB, χρησιμοποιεί ένα από τα πρωτόκολλα της λίστας ενεργοποιημένων πρωτοκόλλων του CNU. Αν παρατίθεται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, χρησιμοποιείται αυτό.
 • Προσπαθείτε να κάνετε σύνδεση μέσω επώνυμων διοχετεύσεων, αλλά είτε η επώνυμη διοχέτευση στην οποία εκτελεί ακρόαση ο SQL Server δεν είναι η προεπιλεγμένη είτε χρησιμοποιείτε εσφαλμένο όνομα διοχέτευσης.

  Για μια προεπιλεγμένη εμφάνιση, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διοχέτευση στο βοηθητικό πρόγραμμα δικτύου διακομιστή (Server Network Utility):
  \\.\pipe\sql\query
  Για μια επώνυμη εμφάνιση, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διοχέτευση:
  \\.\pipe\MSSQL$όνομα_εμφάνισης\sql\query
 • Έχετε καθορίσει ένα DSN λανθασμένου τύπου (αρχείο, χρήστης ή σύστημα).
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους DSN, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  213772 Τρόπος χρήσης των προελεύσεων συστήματος, χρήστη και δεδομένων αρχείων

 • Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  290820 ΣΦΑΛΜΑ: SQL Desktop Edition: Η κοινόχρηστη μνήμη αποτυγχάνει να συνδεθεί μετά την εγκατάσταση του MDAC 2.6

Αιτίες που σχετίζονται με δίκτυα ή τομείς

Εάν λαμβάνετε αυτό το μήνυμα λάθους μόνο σε υπολογιστές που βρίσκονται σε συγκεκριμένο τομέα, σε συγκεκριμένο δευτερεύον δίκτυο ή πίσω από ένα τείχος προστασίας, εξετάστε τα ακόλουθα ζητήματα.
 • Ένα τείχος προστασίας ή ένας δρομολογητής δεν έχει ρυθμιστεί σωστά ή έχει ρυθμιστεί ώστε να αποκλείει τη θύρα UPD 1434. Εάν η θύρα UDP 1434 είναι αποκλεισμένη, ίσως πρέπει να καθορίσετε τη θύρα στην οποία εκτελεί ακρόαση ο SQL Server στη συμβολοσειρά σύνδεσης που χρησιμοποιείτε από τον υπολογιστή-πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  287932 Οι θύρες TCP είναι απαραίτητες για την επικοινωνία με τον SQL Server μέσω τείχους προστασίας

  318432 ΣΦΑΛΜΑ: Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε μια επώνυμη εμφάνιση σε σύμπλεγμα μέσω τείχους προστασίας

 • Η εκχώρηση δικαιωμάτων χρήστη τοπικής πολιτικής ασφαλείας του λογαριασμού σας στα Windows δεν επιτρέπει την πρόσβαση από το δίκτυο. Πρέπει να επιτραπεί η πολιτική "Πρόσβαση αυτού του υπολογιστή από το δίκτυο" (Access this Computer from the Network). Επιπλέον, δεν πρέπει να εκχωρηθεί το δικαίωμα "Χωρίς πρόσβαση αυτού του υπολογιστή από το δίκτυο" (Deny access to this computer from the network).
 • Υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας τομέα ή ένας από τους υπολογιστές βρίσκεται σε μια ομάδα εργασίας και επομένως δεν έχει πρόσβαση στον τομέα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να αντιμετωπίσετε εναλλακτικά αυτό το ζήτημα, μπορείτε να δημιουργήσετε τον ίδιο τοπικό λογαριασμό των Windows και στους δύο υπολογιστές με τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για κάθε λογαριασμό. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  321247 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας για αποστολή αρχείων καταγραφής

 • Η επίλυση ονομάτων δεν λειτουργεί. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του συστήματος επίλυσης ονομάτων που χρησιμοποιείτε (όπως DNS, WINS, hosts ή lmhosts). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  169790 Τρόπος αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων ΤCP/IP

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 328306 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια