Τρόπος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των επεκτάσεων ISAPI και των εφαρμογών CGI στις υπηρεσίες IIS 6.0

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφεται ο τρόπος ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των επεκτάσεων Internet Server Application Programming Interface (ISAPI) και των εφαρμογών Common Gateway Interface (CGI) στις υπηρεσίες Internet Information Services (IIS) 6.0.

Με τη χρήση της δέσμης ενεργειών της γραμμής εντολών Iisext.vbs, που βρίσκεται στον κατάλογο Sysvol\System32 (η προεπιλογή είναι Windows\System32), ένας διαχειριστής του διακομιστή μπορεί να ενεργοποιήσει και να απενεργοποιήσει αρχεία που έχουν καθοριστεί στη λίστα περιορισμού επεκτάσεων υπηρεσίας Web (WebSvcExtRestrictionList). Αυτά τα αρχεία μπορεί να είναι επεκτάσεις ISAPI ή εφαρμογές CGI.

Σημείωση Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση μιας επέκτασης υπηρεσίες Web, θα πρέπει να την προσθέσετε στη λίστα περιορισμού επεκτάσεων υπηρεσίας Web.
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

328419 Τρόπος προσθήκης και κατάργησης αρχείων επέκτασης υπηρεσίας Web στις υπηρεσίες IIS 6.0

Η σύνταξη για την ενεργοποίηση των αρχείων επέκτασης υπηρεσίας Web είναι η ακόλουθη:
IisExt /EnFile Drive:\Path\FileName [/s Computer [/u [Domain\]User/p Password]]
Η σύνταξη για την απενεργοποίηση των αρχείων επέκτασης υπηρεσίας Web είναι η εξής:
IisExt /RmFile Drive:\Path\FileName [/s Computer [/u [Domain\]User [/p Password]]]
Επιστροφή στην αρχή

Ενεργοποίηση αρχείων επέκτασης υπηρεσίας Web

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος ενεργοποίησης των επεκτάσεων της υπηρεσίας Web. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες που χρησιμοποιούνται στα παραδείγματα, ανατρέξτε στην ενότητα Παράμετροι αυτού του άρθρου.


Επιστροφή στην κορυφή

Ενεργοποίηση αρχείων επέκτασης υπηρεσίας Web σε τοπικό διακομιστή

Σημείωση Σε αυτό το παράδειγμα, το αρχείο επέκτασης της υπηρεσίας Web είναι Test.exe.


Για την ενεργοποίηση των αρχείων επεκτάσεων υπηρεσίας Web σε τοπικό διακομιστή, μεταβείτε στο φάκελο Sysvol\System32 (η προεπιλογή είναι Windows\System32) από ένα παράθυρο γραμμής εντολών και πληκτρολογήστε τα εξής:
iisext /EnFile c:\Source\Test.exe
Εμφανίζεται η ακόλουθη απόκριση:
Connecting to server ...Done.
Enabling extension file complete.
Επιστροφή στην αρχή

Ενεργοποίηση αρχείων επέκτασης υπηρεσίας Web σε απομακρυσμένο διακομιστή

Σημείωση Σε αυτό το παράδειγμα, το αρχείο επέκτασης της υπηρεσίας Web είναι Test.dll.

Για την ενεργοποίηση των αρχείων επεκτάσεων υπηρεσίας Web σε απομακρυσμένο διακομιστή, μεταβείτε στο φάκελο Sysvol\System32 (η προεπιλογή είναι Windows\System32) από ένα παράθυρο γραμμής εντολών και πληκτρολογήστε τα εξής:
iisext /EnFile c:\Source\Test.dll /s ComputerName /u Domain\User /p Password
Εμφανίζεται η ακόλουθη απόκριση:
Connecting to server ...Done.
Enabling extension file complete.
Επιστροφή στην αρχή

Απενεργοποίηση αρχείων επέκτασης υπηρεσίας Web

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος απενεργοποίησης των επεκτάσεων υπηρεσίας Web. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες που χρησιμοποιούνται στα παραδείγματα, ανατρέξτε στην ενότητα Παράμετροι αυτού του άρθρου.


Επιστροφή στην αρχή

Απενεργοποίηση αρχείων επέκτασης υπηρεσίας Web σε τοπικό διακομιστή

Σημείωση Σε αυτό το παράδειγμα, το αρχείο επέκτασης της υπηρεσίας Web είναι Test.exe.


Για την απενεργοποίηση των αρχείων επεκτάσεων υπηρεσίας Web σε τοπικό διακομιστή, μεταβείτε στο φάκελο Sysvol\System32 (η προεπιλογή είναι Windows\System32) από ένα παράθυρο γραμμής εντολών και πληκτρολογήστε τα εξής:
iisext /DisFile c:\Source\Test.exe
Εμφανίζεται η ακόλουθη απόκριση:
Connecting to server ...Done.
Disabling extension file complete.
Επιστροφή στην αρχή

Απενεργοποίηση αρχείων επέκτασης υπηρεσίας Web σε απομακρυσμένο διακομιστή

Σημείωση Σε αυτό το παράδειγμα, το αρχείο επέκτασης της υπηρεσίας Web είναι Test.dll.

Για την απενεργοποίηση των αρχείων επεκτάσεων υπηρεσίας Web σε απομακρυσμένο διακομιστή, μεταβείτε στο φάκελο Sysvol\System32 (η προεπιλογή είναι Windows\System32) από ένα παράθυρο γραμμής εντολών και πληκτρολογήστε τα εξής:
iisext /DisFile c:\Source\Test.dll /s ComputerName /u Domain\User /p Password
Εμφανίζεται η ακόλουθη απόκριση:
Connecting to server ...Done.
Disabling extension file complete.
Επιστροφή στην αρχή

Παράμετροι

  • Μονάδα δίσκου:\Διαδρομή\Όνομα αρχείου: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το όνομα αρχείου και τη διαδρομή για το αρχείο επέκτασης υπηρεσίας Web που θα προστεθεί.
  • /s Υπολογιστής: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το όνομα δικτύου ή τη διεύθυνση IP για τον απομακρυσμένο υπολογιστή. Από προεπιλογή, εάν δεν χρησιμοποιηθεί αυτή η παράμετρος, η δέσμη ενεργειών εκτελείται στον τοπικό υπολογιστή.
  • /u Τομέας\Χρήστης: Αυτή η παράμετρος καθορίζει το λογαριασμό χρήστη που έχει δικαιώματα διαχείρισης στον απομακρυσμένο υπολογιστή και από τον οποίο θα εκτελεστεί η δέσμη ενεργειών. Η δέσμη ενεργειών χρησιμοποιεί τα τοπικά συνδεδεμένα διαπιστευτήρια, εάν αυτή η επιλογή δεν έχει καθοριστεί.
  • /p Κωδικός πρόσβασης: Αυτή η παράμετρος καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό που χρησιμοποιείται με την παράμετρο /u. Αν δεν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος /s και απαιτείται κωδικός πρόσβασης, εμφανίζεται ένα μήνυμα που ζητά από τον χρήστη να καταχωρήσει κωδικό πρόσβασης και ο κωδικός πρόσβασης αποκρύπτεται.
  • /?: Αυτή η παράμετρος εμφανίζει τη βοήθεια στη γραμμή εντολών.
Επιστροφή στην αρχή

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

328505 Τρόπος εμφάνισης των επεκτάσεων και των αρχείων επεκτάσεων του διακομιστή Web στις υπηρεσίες IIS 6.0

Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 328360 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Νοε 2013 - Αναθεώρηση: 1

Οδηγός Microsoft Internet Information Services 6.0, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

Σχόλια