Τρόπος αλλαγής του αριθμού-κλειδιού προϊόντος (Product Key) της άδειας χρήσης βάσει ποσότητας (volume) σε υπολογιστή με Windows XP Service Pack 1 και νεότερες εκδόσεις των Windows XP

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προειδοποίηση Τα βήματα του άρθρου ισχύουν μόνο σε μέσα Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας (Volume). Εάν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα βήματα σε μέσα OEM ή σε μέσα λιανικής πώλησης, δεν θα αλλάξετε τον αριθμό-κλειδί προϊόντος (Product Key). Όταν εκτελείτε εγκατάσταση των Windows XP ή του Windows Server 2003, το μέσο θα πρέπει να ταιριάζει με τον αριθμό-κλειδί προϊόντος. Δηλαδή, όσον αφορά το κανάλι (MSDN, επίσημη έκδοση, OEM, Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας, και ούτω καθεξής), το SKU (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, και ούτω καθεξής), και τη γλώσσα (English, French, και ούτω καθεξής) θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον αριθμό-κλειδί προϊόντος και το μέσο. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, ώστε να μπορείτε να πληκτρολογήσετε με επιτυχία τον αριθμό-κλειδί προϊόντος. Εάν η εγκατάσταση μέσου δεν ταιριάζει με τον αριθμό-κλειδί προϊόντος, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος δεν είναι έγκυρος.
Εάν χρησιμοποιείτε αριθμό-κλειδιού προϊόντος (Product Key) διαρροής (αριθμός-κλειδού προϊόντος που είναι γνωστό ότι διατίθεται στο κοινό) για την ανάπτυξη των Windows XP σε πολλούς υπολογιστές (εγκατάσταση με Άδεια Χρήσης βάσει ποσότητας (Volume)), ενδέχεται να μην μπορέσετε να εγκαταστήσετε το Windows XP Service Pack 1 (SP1) και νεότερες εκδόσεις των Windows XP ή να λάβετε αυτόματα ενημερωμένες εκδόσεις από την τοποθεσία του Windows Update στο Web. Για παράδειγμα, ίσως λάβετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος όταν εγκαθιστάτε το Windows XP SP1 και νεότερες εκδόσεις των Windows XP:
Ο αριθμός-κλειδί προϊόντος που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση των Windows δεν είναι έγκυρος. Επικοινωνήστε αμέσως με το διαχειριστή συστήματος ή τον αντιπρόσωπό σας για την απόκτηση ενός έγκυρου αριθμού-κλειδιού προϊόντος. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την ομάδα κατά της πειρατείας της Microsoft Corporation στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση piracy@microsoft.com, εάν νομίζετε ότι αγοράσατε πειρατικό λογισμικό της Microsoft. Να είστε βέβαιοι ότι οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες στείλετε στην ομάδα κατά της πειρατείας της Microsoft θα παραμείνουν αυστηρώς εμπιστευτικές. (The Product Key used to install Windows is invalid. Please contact your system administrator or retailer immediately to obtain a valid Product Key. You may also contact Microsoft Corporation's Anti-Piracy Team by emailing piracy@microsoft.com if you think you have purchased pirated Microsoft software. Please be assured that any personal information you send to the Microsoft Anti-Piracy Team will be kept in strict confidence.)
Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες. Ίσως είναι ευκολότερο να ακολουθήσετε τα βήματα εάν εκτυπώσετε πρώτα αυτό το άρθρο.

Περισσότερες πληροφορίες

Προϋποθέσεις

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες σε αυτό το άρθρο, θα πρέπει να έχετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδιού προϊόντος. Για να αποκτήσετε έναν έγκυρο αριθμό-κλειδιού προϊόντος, κάντε κλικ στην παρακάτω σύνδεση για να επικοινωνήσετε με το Microsoft Volume Licensing Service Center:

Βήματα για αλλαγή του αριθμού-κλειδιού προϊόντος άδειας χρήσης

Το άρθρο αυτό περιγράφει δύο μεθόδους για αλλαγή του αριθμού-κλειδιού των Windows XP μετά την εγκατάσταση μιας άδειας χρήσης για επίλυση αυτού του ζητήματος. Η μια μέθοδος χρησιμοποιεί το περιβάλλον εργασίας με γραφικά (GUI) του "Οδηγού ενεργοποίησης" (Activation Wizard) των Windows και η άλλη μέθοδος χρησιμοποιεί μια δέσμη ενεργειών της υπηρεσίας "Όργανα Διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation - WMI). Η μέθοδος "Οδηγός ενεργοποίησης" (Activation Wizard) είναι πιο εύκολη. Ωστόσο, αν πρέπει να αλλάξετε τον αριθμό-κλειδιού προϊόντος για πολλούς υπολογιστές, η μέθοδος δέσμης ενεργειών είναι πιο κατάλληλη.

Μέθοδος 1: Χρήση του "Οδηγού ενεργοποίησης" (Activation Wizard)

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows
Εάν έχετε μερικούς μόνο αριθμούς-κλειδιών προϊόντος (Product Key) αδειών χρήσης βάση ποσότητας (volume) για αλλαγή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό ενεργοποίησης" (Activation Wizard).

Σημείωση Σας συνιστούμε να θέσετε σε λειτουργία την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο επαναφοράς πριν να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.
Απενεργοποίηση των Windows
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στο παράθυρο πλοήγησης, εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. Στο παράθυρο θέματος, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο OOBETimer και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 5. Αλλάξτε τουλάχιστον ένα ψηφίο αυτής της τιμής, για να απενεργοποιήσετε τα Windows.
Επανενεργοποίηση των Windows και προσθήκη νέου αριθμού-κλειδί προϊόντος
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε την παρακάτω εντολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, θέλω να τηλεφωνήσω σε έναν αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών για να ενεργοποιήσω τα Windows (Yes, I want to telephone a customer service representative to activate Windows) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή του αριθμού-κλειδιού προϊόντος (Change Product key).
 5. Πληκτρολογήστε τον νέο αριθμό-κλειδί προϊόντος στα πλαίσια Νέο κλειδί (New key) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update).

  Εάν επανέλθετε στο προηγούμενο παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Υπενθύμιση αργότερα (Remind Me Later) και κατόπιν ξεκινήστε ξανά τον υπολογιστή.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2, για να επιβεβαιώσετε ότι ενεργοποιούνται τα Windows. Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Τα Windows έχουν ήδη ενεργοποιηθεί. Κάντε κλικ στο κουμπί "ΟΚ" για έξοδο.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Εγκαταστήστε το Windows XP Service Pack 1 ή μια νεότερη έκδοση των Windows XP.
Αν δεν μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση των Windows μετά την εγκατάσταση του Windows XP SP1 ή μιας νεότερης έκδοσης των Windows XP, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας και πατάτε το πλήκτρο F8, μέχρι να εμφανιστεί το μενού επιλογών για προχωρημένους των Windows (Windows Advanced Options).
 2. Επιλέξτε Τελευταίες γνωστές και σωστές ρυθμίσεις (Last Known Good Configuration) από το μενού και πατήστε ENTER. Με αυτήν την επιλογή τα Windows ξεκινούν χρησιμοποιώντας μια προηγούμενη ορθή ρύθμιση παραμέτρων.
 3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 8 στην ενότητα "Επανενεργοποίηση των Windows και προσθήκη νέου αριθμού-κλειδιού προϊόντος".
Αν μπορείτε να εγκαταστήσετε το SP1 ή νεότερη έκδοση των Windows XP και μπορείτε να επανεκκινήσετε τα Windows, έχετε λύσει το πρόβλημα. Αν δεν έχει λυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε τη μέθοδο 2 or see ή ανατρέξτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα" για περισσότερους πόρους αντιμετώπισης προβλημάτων.

Μέθοδος 2: Χρήση μιας δέσμης ενεργειών

Αν πρέπει να αλλάξετε τον αριθμό-κλειδιού προϊόντος για πολλούς υπολογιστές, συνιστούμε αυτή τη μέθοδο. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια δέσμη ενεργειών WMI που αλλάζει τον αριθμό-κλειδιού προϊόντος (Product Key) Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας (volume) και κατόπιν να υλοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών σε μια δέσμη ενεργειών εκκίνησης.

Τα δείγματα δέσμης ενεργειών ChangeVLKey2600.vbs και ChangeVLKeySP1, που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα, χρησιμοποιούν το νέο αριθμό-κλειδιού Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας που θέλετε να καταχωρήσετε ως απλό όρισμα. Πρόκειται για μια αλφαριθμητική μορφή που αποτελείται από πέντε τμήματα.

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη δέσμη ενεργειών ChangeVLKey2600.vbs σε υπολογιστές με Windows XP, οι οποίοι δεν λειτουργούν με Windows XP SP1 ή νεότερες εκδόσεις των Windows XP, και να χρησιμοποιείτε τη δέσμη ενεργειών ChangeVLKeySP1.vbs σε υπολογιστές με Windows XP, οι οποίοι λειτουργούν με Windows XP SP1 ή νεότερες εκδόσεις των Windows XP. Αυτές οι δέσμες ενεργειών εκτελούν τις ακόλουθες λειτουργίες:
 • Καταργούν τους χαρακτήρες ενωτικού (-) από τον αλφαριθμητικό αριθμό-κλειδί προϊόντος που αποτελείται από πέντε μέρη.
 • Δημιουργούν μια εμφάνιση της κλάσης win32_WindowsProductActivation.
 • Καλούν τη μέθοδο SetProductKey με τον νέο αριθμό-κλειδί προϊόντος Άδειας Χρήσης βάσει ποσότητας.
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο δέσμης ή ένα αρχείο cmd που χρησιμοποιεί ως όρισμα κάποιο από τα ακόλουθα δείγματα δέσμης ενεργειών μαζί με τον νέο αριθμό-κλειδιού προϊόντος. Μπορείτε να αναπτύξετε αυτό το αρχείο ως μέρος μιας δέσμης ενεργειών εκκίνησης ή μπορείτε να το εκτελέσετε από τη γραμμή εντολών για να αλλάξετε τον αριθμό-κλειδιού προϊόντος σε έναν μεμονωμένο υπολογιστή.
Παραδείγματα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του αριθμού-κλειδιού προϊόντος με δέσμη ενεργειών, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
ChangeVLKeySP1.vbs
' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' Αυτή η δέσμη ενεργειών αλλάζει τον αριθμό-κλειδιού προϊόντος στον υπολογιστή
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT


if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any

for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if

Next
ChangeVLKey2600.vbs
' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' Αυτή η δέσμη ενεργειών αλλάζει τον αριθμό-κλειδί προϊόντος στον υπολογιστή.
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT

if Wscript.arguments.count<1 then
Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"
Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'delete OOBETimer registry value
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

if err <> 0 then
WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
Err.Clear
end if

Next
Το ακόλουθο παράδειγμα δείχνει τον τρόπο χρήσης της δέσμης ενεργειών ChangeVLKeySP1.vbs από μια γραμμή εντολών:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή, όπου AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 είναι ο νέος αριθμός-κλειδιού προϊόντος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυθεντικό λογισμικό της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Εάν μπορείτε να εγκαταστήσετε το SP1 ή νεότερη έκδοση των Windows XP και μπορείτε να επανεκκινήσετε τα Windows, έχετε επιλύσει το ζήτημα. Εάν το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, ανατρέξτε στην ενότητα "Επόμενα βήματα".

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Αν αυτές οι μέθοδοι δεν βοήθησαν, ίσως θελήσετε να συνεχίσετε την αντιμετώπιση των προβλημάτων μόνοι σας χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web: Αν συνεχίσετε να έχετε ερωτήσεις μετά τη χρήση των τοποθεσιών της Microsoft στο Web ή δεν μπορείτε να βρείτε λύση στην τοποθεσία των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών της Microsoft στο Web, κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση για να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης:

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους μη έγκυρους αριθμούς-κλειδιών προϊόντων, κάντε κλικ στον αριθμό του ακόλουθου άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

326904 Μήνυμα σφάλματος όταν εγκαθιστάτε το Windows XP Service Pack 1 (S για τους μη έγκυρους αριθμούς-κλειδιά προϊόντων) ή το Service Pack 2 (S2): "Ο αριθμός-κλειδιού προϊόντος που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση των Windows δεν είναι έγκυρος"

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 328874 - Τελευταία αναθεώρηση: 7 Ιουν 2013 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια