Ιστορικό εκδόσεων των Windows

1.x 2.x 3.00 3.00a 3.10 3.11
ΤΑ WINDOWS
kbdisplay kbnetwork kbref kbsound
Το ακόλουθο είναι ένα ιστορικό προϊόν για εκδόσεις των Microsoft Windows 1.x, 2.03, 2.1, 2.11, 3.0, 3.0a, 3.1 και 3.11:
   Version   Date     Requirements
------- ---- ------------

1.01 11/85 - MS-DOS version 2.0
- Two double-sided disk drives or a hard disk
- 256K of memory or greater
- Graphics-adapter card

1.03 8/86 Requirements

- MS-DOS version 2.0
- Two double-sided disk drives or a hard disk
- 320K of memory or greater
- Graphics-adapter card

Changes:

- MS-DOS version 3.2 support
- Enhanced keyboard support
- AT&T 6300 and AT&T 6300 Plus support
- 14-, 18-, and 24-point sizes added to
TimesRoman and Helvetica fonts
- Generic/Text Only printer driver added
- PostScript printer driver added
- .WRI extension used for Windows Write files
(version 1.01 used .DOC extension)
- Support for all features of the international
version

DDL 1/87 Windows Device Driver Library Volume 1

Additional support for display devices,
printers, and pointing devices added

1.04 4/87 Requirements

- MS-DOS version 2.0
- Two double-sided disk drives or a hard disk
320K of memory or greater
- Graphics-adapter card

Changes

- IBM Personal System/2 support
- COMM.DRV revised to support ept port for IBM
3812 Pageprinter
- HP downloadable soft font support

2.03 11/87 Requirements

- MS-DOS version 3.0
- Two double-sided disk drives or a hard disk
- 512K of memory or greater
- Graphics-adapter card

Changes

- Overlapping windows instead of tiled windows
- LIM Version 4.0 expanded memory support
- Dynamic Data Exchange (DDE) support
- SMARTDrive disk-cache program included
- Revised .FON format for screen fonts
- NEWFON.EXE included to convert 1.x font
format to 2.x font format
- Revised Paint file format
- CVTPAINT.EXE included to convert 2.x
Paint file format to 1.x format
- About command moved to File menu from System
menu
- Printer Timeouts option added to Control
Panel
- Mouse Acceleration option added to Control
Panel
- Warning Beep toggle added to Control Panel
- Notepad About command reports
- Remaining Free Space
- 3812 Pageprinter no longer supported

2.10 5/27/88 Requirements

- 512K Memory
- MS-DOS version 3.0 or later
- One floppy-disk drive AND one hard disk (note
that a hard disk is now required)
- Graphics adapter card (the box notes: IBM
EGA, IBM VGA, IBM 8514, IBM CGA, Hercules
Graphics Card, or compatibles)
- Use of the Microsoft Mouse is optional
- Packaged with 5.25-inch 1.2 megabyte
disks OR 3.5-inch 720K disks, plus an
order form for free 360K 5.25-inch disks

Changes

- New HIMEM.SYS driver allowing the use of the first
64K of extended memory to store part of Windows,
giving approximately 50K additional conventional
memory inside Windows
- Support for approximately 65 more printers than
version 2.03, bringing the total supported
printers to approximately 127
- Support for additional computers
- Support for additional display devices

2.11 3/13/89 Requirements

Same as Version 2.1

Changes

- Accounts for memory freed by XMS when computing
the maximum swap size allowed
- Increased minimum bankable memory required for
large frame EMS
- Setup program no longer terminates when
incompatible driver is encountered
- Setup corrected to permit set up on 512K machine
with MS-DOS version 3.3
- Updated COMM.DRV to solve handshaking problems at
9600 bits per second (BPS)
- Updated HPPCL.DRV driver that supports LaserJet
series IID, Olivetti LP 5000, Toshiba
- PageLaser 12, and Intel Visual Edge
- Updated PSCRIPT.DRV driver that supports
Olivetti LP 5000 in PostScript mode
- Printing speed increased
- Windows/386 WINOLDAP.MOD modified to support high-
resolution displays

Additions

- AppleTalk library (must accompany the new
PostScript driver)
- Toshiba 24-pin printer driver
- 8514/a driver for Windows/386
- /E switch to adjust large frame EMS threshold

   3.0    5/22/90    Requirements

2.11 requirements plus the following:

- MS-DOS 3.1 or higher
- 640K Conventional Memory
- 256K Extended Memory

Changes

- Windows runs in protected mode -- direct extended
memory access
- 386 enhanced mode virtual memory provides more
memory than physically in RAM by swapping blocks
of RAM to the hard drive.
- Color palette managed by Windows 3.0
- Device-independent color bitmap support
- Improved network support
- New dialog boxes, system fonts, and menus
- Graphical environment
- New HIMEM.SYS XMS (spec. 2.0) driver. 16 MB
support
- EMM386.SYS expanded memory manager
- 32 printer drivers supporting 170 different
printers -- including HP LaserJet III series
- MS-DOS programs run in a window
- Three mode operation (real, standard, 386
enhanced).
- Icon-based Program Manager
- Tree-structured File Manager
- Asymetrix Daybook 1.0a bundled

3.00a 10/31/90 Requirements

Same as Windows 3.0

Changes

- Maintenance release of 3.0 focusing on very
specific problems with:

Networking
Dynamic Data Exchange
Low-memory conditions
Setup
Extended character support for printers

- Retail package shipped with Windows Q&A booklet

3.00a
Multimedia Fall
Extensions 1991 Requirements

Multimedia PC (MPC) Specifications:

- 80386 sx or dx IBM compatible
- 2 megabytes RAM
- VGA or higher (16 color minimum)
- 30 Megabyte hard drive
- CD-ROM (with audio output support)
- 2-button mouse
- Audio hardware

Changes

- Available only through hardware OEM
- New device drivers to connect with specific MPC
hardware.
- Introduced Media Control Interface (MCI)
- Enhanced Control Panel includes screen saver,
video driver icon (Drivers), joystick control,
driver installer, event based sound control,
and MIDI mapping control
- New Accessories: MPC Alarm Clock, Media Player,
- Sound Recorder

3.10 4/6/92 Requirements

- MS-DOS 3.1 or later
- IBM compatible 80286 or higher (386 recommended)
- 640K Conventional memory
- 256K extended memory (XMS v 2.0 or higher)
- 1024K extended memory recommended on 80286
- 2048K extended memory recommended on 80386
- 5.25-inch (high density) or 3.5-inch floppy
drive
- Fixed drive with 6 megabytes free (10 megabytes
recommended)
- EGA, VGA, SVGA, XGA, 8514/A, or Hercules video
card or 100% compatible card, and monitor
- Mouse recommended

Changes

- Available in upgrade or full package (upgrade
does not require earlier version)
- Improved Setup program offers express, custom,
network, and troubleshooting setup
- Computer-based Windows 3.1 tutorial
- Consistent dialog boxes
- Improved online Help
- OLE Drag and drop, OLE support in many applications
- Improved File Manager
- Improved printer support through use of
UNIdriver
- New video drivers support MS-DOS graphics in a
window
- WD1003 virtual hard drive controller
- Virtual memory changeable in Control Panel
- Standard and enhanced mode operation only
- TrueType scalable font support
- Includes multimedia extensions (inclusions)
- Includes new SMARTDrive version 4.0, HIMEM XMS
manager 3.0, new EMM386.EXE
- Standard mode can now run with EMM386.EXE running
- Documentation includes "Getting Started" manual
- 266 different types of printers supported

3.11 12/31/93 Requirements

- Same as version 3.1

Changes

- Certificate of Authenticity
- More sophisticated hologram and an MS (3M) sticker
on box
- An 800 number to call (in the United States &
Canada) and check for product legitimacy
- Updated drivers
- Five updated core files
- NetWare support files (from Novell)

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 32905 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια