Εμφανίζεται το σφάλμα 7391 κατά την προσπάθειά σας να εκτελέσετε μια κατανεμημένη συναλλαγή σε έναν συνδεδεμένο διακομιστή στον SQL Server 2000, σε υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows Server 2003

Συμπτώματα

Κατά την εκτέλεση μιας κατανεμημένης συναλλαγής σε ένα συνδεδεμένο διακομιστή του Microsoft SQL Server 2000 σε υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Windows Server 2003, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Server: Msg 7391, Level 16, State 1, Line 2
The operation could not be performed because the OLE DB provider 'SQLOLEDB' was unable to begin a distributed transaction. OLE/DB provider returned message: New transaction cannot enlist in the specified transaction coordinator.

Αιτία

Το πρόβλημα παρουσιάζεται επειδή το Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC) δεν είναι ρυθμισμένο για πρόσβαση σε δίκτυο. Από προεπιλογή, οι ρυθμίσεις πρόσβασης σε δίκτυο του MS DTC είναι απενεργοποιημένες στις νέες εγκαταστάσεις του SQL Server 2000, σε υπολογιστές που εκτελούν Windows Server 2003.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή
  Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Component Services.
 2. Στον οδηγό Component Services Wizard, αναπτύξτε το στοιχείο
  Component Services και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Computers.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή
  Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα MS DTC και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Security Configuration.
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Security Configuration, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου
  Network DTC Access.
 6. Στην περιοχή Network DTC Access, κάντε κλικ στην επιλογή Network Transactions.

  Σημείωση Εάν έχετε εγκαταστήσει το Service Pack 1 για Windows Server 2003, μπορείτε να κάνετε κλικ στις επιλογές Allow Inbound και
  Allow Outbound.
 7. Βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο DTC Logon Account έχει ρυθμιστεί σε NT Authority\NetworkService.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 9. Στο πλαίσιο μηνύματος, κάντε κλικ στην επιλογή
  Yes για να συνεχίσετε.
 10. Στο παράθυρο διαλόγου DTC Console Message, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 11. Στο παράθυρο διαλόγου System Properties, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 12. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή προκειμένου να ισχύσουν οι αλλαγές.

  Σημείωση Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να εκκινήσετε την υπηρεσία DTC πριν από την εκκίνηση της υπηρεσίας SQL Server, έτσι ώστε να λειτουργήσουν σωστά τα κατανεμημένα ερωτήματα του συνδεδεμένου διακομιστή.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306843 Τρόπος αντιμετώπισης ζητημάτων τείχους προστασίας MS DTC

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
871158 Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του Microsoft Office Project Server 2003 στον Microsoft Windows Server 2003

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 329332 - Τελευταία αναθεώρηση: 10 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια