Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook Express μετά την εγκατάσταση του SP1

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση του Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) ή του Windows XP SP1 (και τα δύο περιλαμβάνουν το Outlook Express 6 SP1), ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε ορισμένα από τα συνημμένα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook Express. Για παράδειγμα, ενδέχεται να παρουσιαστεί ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο συνδετήρα του παραθύρου προεπισκόπησης (Preview Pane), οι εντολές Αποθήκευση συνημμένων (Save Attachments) και όνομα_αρχείου (file_name) δεν είναι διαθέσιμες.
 • Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η εντολή Αποθήκευση συνημμένων (Save Attachments) δεν είναι διαθέσιμη στο μενού Αρχείο (File), το πεδίο Επισύναψη (Attach) λείπει από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα στη γραμμή προειδοποίησης που βρίσκεται στο επάνω μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
  Το Outlook Express αφαίρεσε τη δυνατότητα πρόσβασης στα ακόλουθα μη ασφαλή συνημμένα στο μήνυμά σας:

  (Outlook Express removed access to the following unsafe attachments in your email:) όνομα_αρχείου1, όνομα_αρχείου2

Αιτία

Η συμπεριφορά αυτή εμφανίζεται εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Να μην επιτρέπεται η αποθήκευση ή το άνοιγμα συνημμένων που πιθανόν να είναι ιοί (Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus) και το συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει προσδιοριστεί από το Outlook Express ως "μη ασφαλές". Από προεπιλογή, η επιλογή Να μην επιτρέπεται η αποθήκευση ή το άνοιγμα συνημμένων που πιθανόν να είναι ιοί (Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus) είναι ενεργοποιημένη στο Outlook Express 6 SP1. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα προστασίας από ιούς, το Outlook Express χρησιμοποιεί τη λίστα μη ασφαλών αρχείων του Internet Explorer και τη ρύθμιση Επιβεβαίωση ανοίγματος μετά τη λήψη (Confirm open after download) στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές φακέλων" (Folder Options) για να καθοριστεί αν ένα αρχείο είναι ασφαλές. Δεν γίνεται λήψη κανενός συνημμένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τύπο αρχείου που αναφέρεται ως "μη ασφαλές" και καταργείται η δυνατότητα πρόσβασης στο συνημμένο.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Εάν είστε βέβαιοι ότι το συνημμένο είναι ασφαλές για λήψη ή άνοιγμα, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ίσως να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.

Απενεργοποίηση της επιλογής για να χρησιμοποιηθεί η λίστα μη ασφαλών αρχείων

Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή Να μην επιτρέπεται η αποθήκευση ή το άνοιγμα συνημμένων που πιθανόν να είναι ιοί (Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus):
 1. Ξεκινήστε το Outlook Express.
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να μην επιτρέπεται η αποθήκευση ή το άνοιγμα συνημμένων που πιθανόν να είναι ιοί (Do not allow attachments to be saved or opened that could potentially be a virus) στην περιοχή Προστασία από ιούς (Virus Protection) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Περισσότερες πληροφορίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι μέθοδοι που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο σάς δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στα συνημμένα αρχεία του Outlook Express. Κάντε λήψη των συνημμένων και εξετάστε τα για ιούς πριν να τα ανοίξετε. Για να αποθηκεύσετε τα συνημμένα ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τα εξετάσετε για ιούς πριν να τα ανοίξετε:
 1. Ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook Express.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση συνημμένων (Save Attachments).
 3. Καθορίστε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα συνημμένα στο πλαίσιο Αποθήκευση σε (Save To) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες προστασίας από ιούς στο Outlook Express 6, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
291387 OLEXP: Χρήση των δυνατοτήτων προστασίας από ιούς στο Outlook Express 6
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα μη ασφαλών αρχείων του Internet Explorer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
291369 Πληροφορίες σχετικά με τη λίστα μη ασφαλών αρχείων στον Internet Explorer 6
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 6, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328548 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Internet Explorer 6
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 329570 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Φεβ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια