Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002

Σύνοψη

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Word 2000 Service Release 1 (SR-1). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση εμποδίζει τους χρήστες από ακούσια ενημέρωση συνδέσεων με εξωτερικά δεδομένα σε έγγραφα του Microsoft Word, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν το Word ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Outlook. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει και ορισμένα άλλα ζητήματα στο Microsoft Word 2000.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο service pack για το Microsoft Office 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
276367 OFF2000: Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack του Office 2000

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση SR-1 του Word 2000: 16 Οκτωβρίου 2002 απαιτεί ότι το Microsoft Office 2000 Service Release 1 (SR-1) είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
276367 OFF2000: Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack του Office 2000

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη

Εάν εγκαταστήσατε το Word από CD-ROM, έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των τελευταίων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα service pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.
  - ή -
 • Εγκαταστήστε μόνο το Word 2000 SR-1 ενημερωμένη έκδοση, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη χρησιμοποιώντας την τοποθεσία του Office στο Web ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων. Η τοποθεσία ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Microsoft Office και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό, τι χρειάζεται, για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση του Office είναι πλήρως ενημερωμένη.

Τοποθεσία Web ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office

Για να ρυθμίσετε την τοποθεσία ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office Web εντοπίζει τις απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Μετά την ολοκλήρωση του εντοπισμού, λαμβάνετε μια λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων που προτείνονται για την έγκρισή σας. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Εγκατάσταση μόνο της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη:
 1. Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί " Αποθήκευση " για να αποθηκεύσετε το αρχείο Wrd0902.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε διπλό κλικ στο wrd0902.exe.
 4. Εάν λάβετε ένα μήνυμα για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι .
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποδεχτείτε την άδεια χρήσης.
 6. Τοποθετήστε το CD-ROM του Office 2000, εάν σας ζητηθεί να το κάνετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα που δηλώνει η εγκατάσταση ήταν επιτυχής, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002, δεν μπορείτε να καταργήσετε το. Η ενημερωμένη έκδοση SR-1 του Word 2000: 16 Οκτωβρίου 2002 αλλάζει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά ορισμένων πεδίων του Word. Εάν θέλετε τα πεδία του Word να έχουν την ίδια συμπεριφορά με αυτήν που είχαν πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002, ορίστε το κλειδί μητρώου FieldCalcSecurityLevel σε 0.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το κλειδί μητρώου 'FieldCalcSecurityLevel', κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
330079 WD: τον τρόπο τη συμπεριφορά της λέξης πεδίων αλλαγές μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη, κάντε κλικ στην ακόλουθη σύνδεση για τα εργαλεία του Office στο άρθρο Web:

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

Εάν εγκαταστήσατε το Word 2000 από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική δημόσια ενημερωμένη έκδοση και να αναπτύξει την ενημερωμένη εκείνη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Εάν είστε ο διαχειριστής του διακομιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα για να κάνετε λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης:
 1. Εντοπίστε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Κάντε λήψη του αρχείου στην επιφάνεια εργασίας σας.
 3. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε διπλό κλικ στο wrd0902a.exe.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποδεχτείτε την άδεια χρήσης.
 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση όπου θέλετε να τοποθετήσετε τα εξαγόμενα αρχεία , πληκτρολογήστε
  C:\wrd0902a, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν εμφανιστεί η ερώτηση για να δημιουργήσετε το φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι .
 7. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεσηκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα
  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο MSI /p C:\wrd0902a\Αρχείο MSP SHORTFILENAMES = TRUE
  όπου Διαδρομή διαχειριστή είναι η διαδρομή προς το σημείο διαχειριστικής εγκατάστασης (για παράδειγμα, C:\Word2000),

  στην περίπτωση που το Αρχείο MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi (για παράδειγμα, Data1.msi) και

  όπου Αρχείο MSP είναι το όνομα της ενημερωμένης έκδοσης της δημόσιας διαχειριστικής εγκατάστασης (για παράδειγμα, WINWORD_Admin.msp).
 8. Για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας προγράμματος-πελάτη, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Εκτέλεσηκαι, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα
  msiexec /i διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\αρχείο MSI REINSTALL =Λίστα δυνατοτήτων REINSTALLMODE = vomus
  όπου διαδρομή διαχειριστή είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης (για παράδειγμα, C:\Word2000) και

  όπου το αρχείο MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI (για παράδειγμα, Data1.msi).

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: για να επανεγκαταστήσετε όλα τα στοιχεία του Office στον υπολογιστή-πελάτη, χρησιμοποιήσετε την εντολή REINSTALL = ALL.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας-πελάτες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
304165 OFF2000: Τρόπος εγκατάστασης δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστική εγκατάσταση
Αυτό το άρθρο περιέχει βασικές οδηγίες για την εγκατάσταση μιας διαχειριστικής δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης.

Ή, μπορείτε να δείτε το ακόλουθο άρθρο του Microsoft Office Resource Kit:

Πώς να προσδιορίσετε εάν είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση SR-1 του Word 2000: 16 Οκτωβρίου 2002 επηρεάζει το αρχείο Word.exe. Η ενημερωμένη έκδοση SR-1 του Word 2000: 16 Οκτωβρίου 2002 ενημερώνει την έκδοση του Word 2000 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας στην έκδοση 9.0.0.6926. Για να προσδιορίσετε την έκδοση του Microsoft Word που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
 2. Στο παράθυρο " Αποτελέσματα αναζήτησης ", κάντε κλικ στην επιλογή όλα τα αρχεία και τους φακέλους στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης.
 3. Στο πλαίσιο ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου , πληκτρολογήστε winword.exeκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ winword.exe, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 5. Στην καρτέλα έκδοση , προσδιορίστε την έκδοση του Word που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της έκδοσης του Word 2000 που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

255275 Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του προγράμματος του Office 2000

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν η ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε μια ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

Οι αλλαγές συμπεριφοράς που παρουσιάζονται στα πεδία του Word κατά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη λέξη πεδία συμπεριφορά μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002, το κλειδί μητρώου «FieldCalcSecurityLevel» που επηρεάζει τη συμπεριφορά των πεδίων του Word και τον τρόπο της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000 SR-1: 16 Οκτωβρίου 2002 επηρεάζει την αυτοματοποίηση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
330079 WD: τον τρόπο τη συμπεριφορά της λέξης πεδίων αλλαγές μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης του Word

Θέματα που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση SR-1 του Word 2000: 16 Οκτωβρίου 2002 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
320536 WD2000: Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2000: 25 Απριλίου 2002
319052 ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας σύνδεσης με ενσωματωμένο βιβλίο εργασίας σε ένα έγγραφο του Word 2000
242072 WD2000: το πεδίο κειμένου εμφανίζεται περικομμένο κατά τη συγχώνευση ή εισαγωγή βάσης δεδομένων
204542 WD2000: εσφαλμένα αποτελέσματα όταν εκτελείτε συγχώνευση αλληλογραφίας με το αρχείο προέλευσης δεδομένων του Excel
316270 WD2000: μήνυμα λάθους "Άγνωστος χαρακτήρας" ή μηδενικό αποτέλεσμα όταν το πεδίο περιέχει Ε ή Ν χαρακτήρα
319584 WD2000: Προσθήκη επιπλέον σημαδιού παραγράφου κατά την ενημέρωση πεδίων βάσης δεδομένων
Η ενημερωμένη έκδοση SR-1 του Word 2000: 16 Οκτωβρίου 2002 επιδιορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα που δεν τεκμηριώνονταν παλιότερα στη Γνωσιακή βάση της Microsoft.

Ασφάλεια: Οι χρήστες μπορεί ακούσια να ενημερώνουν συνδέσεις με εξωτερικά δεδομένα σε έγγραφα του Word

Οι χρήστες μπορεί ακούσια να ενημερώνουν συνδέσεις με εξωτερικά δεδομένα σε έγγραφα του Word, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν το Word ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα που τεκμηριώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft MS02-059, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
330008 MS02-059: ελάττωμα σε πεδία του Word και το Excel εξωτερικές ενημερωμένες εκδόσεις ενδέχεται να οδηγήσει σε αποκάλυψη πληροφοριών

Το Word κλείνει όταν πραγματοποιείτε Μακρύ συνδέσεις DDE

Το Word κλείνει απροσδόκητα όταν προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δυναμικής ανταλλαγής δεδομένων (DDE) με μια συμβολοσειρά σύνδεσης που είναι μεγαλύτερο από 255 χαρακτήρες.

Το Word σταματά να ανταποκρίνεται εάν δεδομένα των φύλλων στυλ είναι κατεστραμμένο ή έχει καταστραφεί

Εάν οι πληροφορίες των φύλλων στυλ του Word είναι κατεστραμμένο ή έχει καταστραφεί, το Word μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται.

Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας: Η επιλογή 'Ναι' στο παράθυρο διαλόγου " ασφάλεια " είναι επιλεγμένο

Από προεπιλογή, η επιλογή " Ναι " στο πλαίσιο διαλόγου " ασφάλεια " είναι επιλεγμένο όταν κάνετε διπλό κλικ σε ένα ενσωματωμένο αντικείμενο.

Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας: Μήκος αρχείου εσφαλμένη

Ένα αρχείο Word μπορεί να διαβαστεί ως λανθασμένη διάρκεια.

Παρουσιάζεται σφάλμα που παραπέμπει στο αρχείο Winword.exe σε έναν υπολογιστή με εγκατεστημένο το Microsoft Works

Εάν χρησιμοποιείτε το Word σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Microsoft Works, το Word μπορεί να αναφέρει σφάλμα που παραπέμπει στο αρχείο Winword.exe.

WD2000: JPN: Word σταματά να ανταποκρίνεται όταν ανοίξετε ένα Microsoft Word 97 ή ένα έγγραφο του Microsoft Word 98 στον Microsoft Internet Explorer

Το Word ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται όταν ανοίξετε ένα Word 97 ή ένα έγγραφο του Word 98 στον Internet Explorer σε έναν υπολογιστή με την ιαπωνική έκδοση του Word 2000 που είναι εγκατεστημένη.

WD2000: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους όταν επιλέγετε ένα προσαρμοσμένο μενού σε ένα πρότυπο χρήστη για πρώτη φορά

Όταν επιλέγετε ένα προσαρμοσμένο μενού που είναι αποθηκευμένο σε ένα πρότυπο χρήστη για πρώτη φορά στο Word, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η μακροεντολή δεν υπάρχει ή έχει απενεργοποιηθεί λόγω των ρυθμίσεων ασφαλείας μακροεντολών.

PPT2000: Το Word σταματά να ανταποκρίνεται όταν ορίζετε τις ιδιότητες πίνακα ενσωματωμένων Word και καλείτε τη μέθοδο 'Κλείσιμο' του αντικειμένου

Όταν χρησιμοποιείτε το Microsoft PowerPoint για να ορίσετε ενσωματωμένου πίνακα του Word ιδιότητες και, στη συνέχεια, καλείτε τη μέθοδο Close του αντικειμένου, το Word μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται.

WD2000: "Αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη..." Μήνυμα λάθους όταν ορίζετε διπλό περίγραμμα σε έναν πίνακα

Όταν εφαρμόζετε διπλό περίγραμμα σε έναν πίνακα του Word 2000 σε ένα έγγραφο που δημιουργήθηκε στο Microsoft Word 6.0 ή Microsoft Word 95 και την αποθήκευση επιλογές στο Word έχουν ρυθμιστεί στο Word 6.0 ή στο Word 95, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Αυτή η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη, επειδή δεν είναι συμβατή με το Microsoft Word 6.0/95.

WD2000: Το Word μπορεί να σταματήσει να ανταποκρίνεται ή να δημιουργήσει ένα μήνυμα λάθους όταν κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση σε ένα έγγραφο του Word που ανοίξατε στον Microsoft Internet Explorer

Εάν κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση σε μια λέξη έγγραφο που παραπέμπει σε άλλο έγγραφο του Word, αφού το ανοίξετε στον Internet Explorer, το Word ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται ή να δημιουργήσει ένα μήνυμα λάθους.

WD2000: JPN: το πρόγραμμα περιήγησης σταματά να ανταποκρίνεται όταν εμφανίζετε ένα έγγραφο Word σε Iframe

Όταν χρησιμοποιείτε την ιαπωνική έκδοση του Word 2000 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Microsoft Windows XP και προβάλλετε ένα έγγραφο του Microsoft Word σε HTML iframe ή σε πλαίσιο στον Internet Explorer, το πρόγραμμα περιήγησης ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται και ενδέχεται να μην εμφανίζεται το έγγραφό σας. Επιπλέον, η διαδικασία αρχείου Winword.exe ενδέχεται να προκαλέσει χρήση της CPU 100 τοις εκατό.

WD2000: Αλλαγή των αριθμών σελίδας όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή 'Προστασία εγγράφου για σχόλια'

Εάν κάντε κλικ στο κουμπί " Προστασία εγγράφου " από το μενού Εργαλεία και στη συνέχεια επιλέξτε σχόλια σχετικά με την Προστασία εγγράφου στο Word 2000, ενδέχεται να αλλάξει τους αριθμούς σελίδων του εγγράφου σας.

WD2000: Το Word σταματά να ανταποκρίνεται όταν κάνετε κύλιση σε μια λέξη έγγραφο 2000 ενώ βρίσκεστε σε προεπισκόπηση εκτύπωσης

Όταν κάνετε κύλιση σε μια λέξη έγγραφο 2000 ενώ βρίσκεστε σε προεπισκόπηση εκτύπωσης, το Word σταματά να ανταποκρίνεται.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν το έγγραφο του Word 2000 είχε μετατραπεί από το Word 97 και ένα νέο πρότυπο του Word 2000 εφαρμόστηκε στο έγγραφο.

ΑΝΑΦΟΡΈΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση του Word 2002 SP-1: 16 Οκτωβρίου 2002, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

329748 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Word 2002 Service Pack 2: 16 Οκτωβρίου 2002

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 329749 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια