Ιστορικό εκδόσεων της Microsoft QuickBasic για MS-DOS

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Σύνοψη

Παρακάτω ακολουθεί το ιστορικό του προϊόντος για την έκδοση Η.π.α. του QuickBasic για το IBM PC.


Οι διαφορές μεταξύ των εκδόσεων, θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαφορές μεταξύ των εκδόσεων που κυκλοφόρησε στη Γαλλία, Ωστόσο, οι ημερομηνίες ενδέχεται να διαφέρουν. Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς εκδόσεις, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών του Microsoft διεθνούς στην (425) 882-8661.

Περισσότερες πληροφορίες

Version Number      5.25-Inch Release      3.5-Inch Release

1.00 08/18/85 none

First release.

1.01 January 1986 none

Corrects problems known in Version 1.00. No major enhancements.
Few copies of Version 1.01 were shipped due to a problem
discovered with compiling medium-sized programs.

1.02 02/06/86 05/07/86

Corrects problems known in Version 1.01. No major enhancements.

2.00 09/29/86 08/15/86

Major release. The following new features are added:

Built-in editor environment
Support for dynamic numeric arrays using far heap (up to 64K
each)
Multiline block IF..THEN..ELSE..ENDIF statements
EGA graphics card support
BLOAD/BSAVE statements

2.01 01/20/87 02/02/87

Corrects problems discovered in Version 2.00. Addition of
keyboard driver for Tandy 1000 and IBM EXTENDED keyboard.

3.00 04/13/87 04/13/87

Major release. Comes with QB.EXE and QB87.EXE. The QB87.EXE
program supports the math coprocessor. The following additional
new language statements are added:

SELECT CASE
DO LOOP
CONST

The editor includes insert/overtype mode command. You can use
the editor with SuperKey, Prokey, or Sidekick. Other features
include a simple debugger to set breakpoints and watch
variables. The editor can take advantage of 43-line mode on the
Enhanced Graphics Adapter (EGA) card.

4.00 10/10/87 10/10/87

Major release. Introduction of threaded p-code technology, which
error-checks lines when typed and runs programs almost instantly
in the editor environment. You can load multiple modules within
the editing environment.

The following new features are added:

Hercules graphics support
Recursive SUBprogram procedures
User-defined TYPE variables (TYPE...END TYPE)
Huge dynamic arrays (larger than 64K)
Fixed-length strings
CALLs to high-level languages (Microsoft C, FORTRAN, Pascal)

Enhanced debugger in editor allows setting breakpoints, watch
points, and watch variables, plus MS CodeView compatibility. New
on-line help for Basic syntax.

4.00a 02/20/88 02/20/88

QuickBasic Version 4.00a was released with the Microsoft Basic
Compiler Version 6.00. Version 4.00a provided corrections to
problems discovered in Version 4.00. QuickBasic Version 4.00a
was never sold as a product separate from the Microsoft Basic
Compiler 6.00.

4.00b 05-05-88 06/01/88

Version 4.00b is almost the same as Version 4.00a, except some
memory-management and data-communications problems in Version
4.00a (and Version 4.00) are corrected. Version 4.00b is
enhanced to support the AT&T and Olivetti high-resolution
screens. (A copy of QuickBasic Version 4.00b is also distributed
with the Microsoft Basic Compiler Version 6.00b package.)

4.50 10/21/88 10/21/88

New user interface with complete context-sensitive help that
contains the entire language reference manual. On-line help
system also contains examples that can be cut and pasted
directly into programs. 4.50 provides corrections for some
problems discovered in Version 4.00b.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 39730 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια