Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος "ο επεξεργαστής δεν υποστηρίζεται μαζί με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή" όταν κάνετε σάρωση ή λήψη ενημερώσεων των Windows

Ισχύει για: Windows 8.1Windows 7Windows Server 2012 R2 Datacenter Περισσότερα

Συμπτώματα


Όταν προσπαθείτε να σαρώσετε ή να κάνετε λήψη ενημερώσεων μέσω του Windows Update, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Υλικό που δεν υποστηρίζεται
Ο Υπολογιστής χρησιμοποιεί έναν επεξεργαστή που έχει σχεδιαστεί για την τελευταία έκδοση των Windows. Επειδή ο επεξεργαστής δεν υποστηρίζεται μαζί με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή, το σύστημά σας θα χάσει σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας.

error message
 
 

Επιπλέον, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στο παράθυρο του Windows Update παρόμοιο με το εξής:
Τα Windows δεν στάθηκε δυνατό να αναζητήσουν νέες ενημερωμένες εκδόσεις
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο για νέες ενημερώσεις για τον υπολογιστή σας.
Σφάλματα που εντοπίστηκαν:
Κωδικός 80240037 Το Windows Update αντιμετώπισε ένα άγνωστο σφάλμα.

Αιτία


Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται επειδή οι νέας γενιάς επεξεργαστές απαιτούν την πιο πρόσφατη έκδοση των Windows για υποστήριξη. Για παράδειγμα, τα Windows 10 είναι η μοναδική έκδοση των Windows που υποστηρίζεται από τις παρακάτω γενιές επεξεργαστών:

  • Επεξεργαστές Intel έβδομης (7ης) γενιάς
  • AMD "Bristol Ridge"
  • Qualcomm "8996"

Λόγω του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται αυτή η πολιτική υποστήριξης, οι συσκευές που χρησιμοποιούν τις παρακάτω εκδόσεις των Windows και διαθέτουν επεξεργαστή έβδομης ή νεότερης γενιάς ενδέχεται να μην μπορούν πλέον να σαρώσουν ή να πραγματοποιήσουν λήψη ενημερώσεων μέσω του Windows Update ή του Microsoft Update:

  • Windows Server 2012 R2
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows 7

Επίλυση


Συνιστάται να αναβαθμίσετε υπολογιστές που λειτουργούν με Windows Server 2012 R2 και Windows Server 2008 R2 σε Windows Server 2016, και υπολογιστές που λειτουργούν με Windows 8.1 και Windows 7 σε Windows 10, εάν οι υπολογιστές αυτοί έχουν επεξεργαστή από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες γενιές:

  • Επεξεργαστής Intel έβδομης (7ης) γενιάς "Intel Core" ή νεότερης γενιάς
  • Επεξεργαστής AMD έβδομης (7ης) γενιάς ("Bristol Ridge") ή νεότερης γενιάς
  • Επεξεργαστής Qualcomm "8996" ή νεότερης γενιάς

Περισσότερες πληροφορίες


Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της γενιάς επεξεργαστή Intel που έχετε εγκαταστήσει, μεταβείτε στην παρακάτω τοποθεσία web της Intel:

Σχετικά με τους αριθμούς επεξεργαστή Intel

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας σε Windows 10, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη των Windows 10.  

Αναφορές


Συνήθεις ερωτήσεις υποστήριξης κύκλου ζωής — Προϊόντα Windows

Τα Windows 10 υιοθετούν την καινοτομία στον κλάδο του πυριτίου (silicon)