Ενημερωμένη έκδοση για το Surface Book - η συσκευή Intel(R) ακριβή αφής

Ισχύει για: Surface Book

Σύνοψη


Βελτιώνει πολλά σημεία αφής και πένας σύνδεσης όταν η συσκευή κάνει ενεργοποίηση από κατάσταση αναμονής.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης


Windows Update

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Θα αναγράφεται στο ιστορικό του Windows Update ως εξής:

Intel Corporation – HIDClass – 1.2.0.99

Προϋποθέσεις


Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε το Windows 10 δημιουργοί ενημερωμένη έκδοση εγκατασταθεί στη συσκευή.

Πληροφορίες επανεκκίνησης


Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης


Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείου


Η συσκευή ακριβή αφής Intel(R) – συσκευές διασύνδεσης χρήστη (1.2.0.99)

Αναφορές


Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.