Ενημερωμένη έκδοση για τις συσκευές Surface Book - διαύλου ήχου Intel(R) Έξυπνες ήχου (SST) – συστήματος

Ισχύει για: Surface Book

Σύνοψη


Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει την απόδοση του βίντεο σε ορισμένες εφαρμογές.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης


Windows Update

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Θα αναγράφεται στο ιστορικό του Windows Update ως εξής:
Intel Corporation – συστήματος – 9.21.0.2853

Προϋποθέσεις


Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης


Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης


Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείων


Intel(R) διαύλου ήχου Έξυπνες ήχου (SST) – συσκευές συστήματος (09.21.00.2853)

Αναφορές


Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.