Ενημερωμένη έκδοση για τις συσκευές Surface Book – επιφάνεια DTX – συστήματος

Ισχύει για: Surface Book

Σύνοψη


Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει τη σταθερότητα του συστήματος.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης


Windows Update

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Θα αναγράφεται στο ιστορικό του Windows Update ως εξής:
Επιφάνεια – συστήματος – 2.27.136.0

Προϋποθέσεις


Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης


Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης


Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείων


Επιφανειακά DTX – συσκευές συστήματος (2.27.136.0)

Αναφορές


Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.