Λήψη ενημερώσεων για εφαρμογές και παιχνίδια στο Microsoft Store

Ισχύει για: Microsoft Store

Εικόνα προφίλ λογαριασμού στο Microsoft Store

Βεβαιωθείτε ότι οι εφαρμογές και τα παιχνίδια σας έχουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις. Δείτε πώς: