Επίλυση προβλημάτων υπολογιστή μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης

Ισχύει για: Windows 10

Γρήγορη βοήθεια

Η Γρήγορη βοήθεια είναι μια νέα εφαρμογή στα Windows 10 η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε ή να παρέχετε βοήθεια μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης. Συνιστούμε να δοκιμάσετε τη Γρήγορη βοήθεια για μια πιο ομαλή και εύχρηστη εμπειρία.

 • Για να ανοίξετε τη Γρήγορη βοήθεια, επιλέξτε Έναρξη > Βοηθήματα των Windows > Γρήγορη βοήθεια. 
 • Παροχή βοήθειας
  • Επιλέξτε Έναρξη  > Βοηθήματα των Windows > Γρήγορη βοήθεια (ή επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε Γρήγορη βοήθεια στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την από τα αποτελέσματα). 
  • Επιλέξτε Παροχή βοήθειας σε άλλο άτομο και, στη συνέχεια, στείλτε τον εξαψήφιο κωδικό στο άτομο που βοηθάτε.
  • Όταν τον καταχωρήσει, επιλέξτε είτε Ανάληψη πλήρους ελέγχου είτε Προβολή οθόνης.
  • Επιλέξτε Συνέχεια και να περιμένετε μέχρι το άτομο που βοηθάτε να επιτρέψει τη σύνδεση. 
 • Λήψη βοήθειας
  • Επιλέξτε Έναρξη  > Βοηθήματα των Windows > Γρήγορη βοήθεια (ή επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε Γρήγορη βοήθεια στο πλαίσιο αναζήτησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε την από τα αποτελέσματα). 
  • Στο πλαίσιο Κωδικός από τον βοηθό, πληκτρολογήστε τον εξαψήφιο κωδικό που σας δόθηκε και επιλέξτε Κοινή χρήση οθόνης.
  • Περιμένετε τον βοηθό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποδοχή στο παράθυρο που θα εμφανιστεί.

Απομακρυσμένη βοήθεια

Η Απομακρυσμένη Βοήθεια των Windows επιτρέπει σε ένα άτομο που εμπιστεύεστε να αναλάβει, από όπου και αν βρίσκεται, τον έλεγχο του υπολογιστή σας και να διορθώσει ένα πρόβλημα.

 • Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε απομακρυσμένη βοήθεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Να επιτρέπεται η αποστολή προσκλήσεων της Απομακρυσμένης βοήθειας από αυτόν τον υπολογιστή από τη λίστα των αποτελεσμάτων.
 • Στην καρτέλα Απομακρυσμένη σύνδεση , επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπονται συνδέσεις Απομακρυσμένης Βοήθειας σε αυτόν τον υπολογιστή και κατόπιν επιλέξτε OK.
  Το πλαίσιο ελέγχου "Να επιτρέπονται συνδέσεις Απομακρυσμένης Βοήθειας σε αυτόν τον υπολογιστή" είναι επιλεγμένο.
 • Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε απομακρυσμένη βοήθεια ξανά και επιλέξτε Προσκαλέστε κάποιον να συνδεθεί στον υπολογιστή σας και να σας βοηθήσει ή να βοηθήσει κάποιον άλλο.
 • Επιλέξτε Προσκαλέστε ένα άτομο που εμπιστεύεστε να σας βοηθήσει.
  • Αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει την Εύκολη σύνδεση ξανά, επιλέξτε Χρήση της Εύκολης σύνδεσης.

  • Αν είχατε χρησιμοποιήσει ξανά την Εύκολη σύνδεση, επιλέξτε το όνομα επαφής του ατόμου που σας βοηθάει. Για να προσκαλέσετε ένα άτομο που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε Ζητήστε από κάποιον να σας βοηθήσει.

 • Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Εύκολη σύνδεση

Με την Εύκολη σύνδεση, το άτομο που βοηθάτε θα σας δώσει έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης για απευθείας σύνδεση στον υπολογιστή του συγκεκριμένου ατόμου.

 • Μεταβείτε στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε απομακρυσμένη βοήθεια και κατόπιν επιλέξτε Προσκαλέστε κάποιον να συνδεθεί στον υπολογιστή σας και να σας βοηθήσει ή να βοηθήσει κάποιον άλλο.
 • Επιλέξτε Βοηθήστε κάποιον που σας έχει προσκαλέσει.
 • Κάντε ένα από τα εξής:
  • Αν χρησιμοποιείτε την Εύκολη σύνδεση για πρώτη φορά, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση της Εύκολης σύνδεσης.

  • Αν έχετε χρησιμοποιήσει ξανά την Εύκολη σύνδεση, επιλέξτε το όνομα επαφής του ατόμου που θέλετε να βοηθήσετε. Για να βοηθήσετε κάποιον που δεν βρίσκεται στη λίστα, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια καινούργιου χρήστη.

 • Ακολουθήστε τις οδηγίες.