Εύρεση της διεύθυνσης IP

Ισχύει για: Windows 10

Για σύνδεση Wi-Fi

  • Στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε Δίκτυο Wi-Fi  > το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο έχετε συνδεθεί > Ιδιότητες.

    Σύνδεση "Ιδιότητες" για ένα δίκτυο Wi-Fi
  • Στην περιοχή Ιδιότητες, αναζητήστε τη διεύθυνση IP που αναγράφεται δίπλα στο πεδίο Διεύθυνση IPv4.

Για σύνδεση Ethernet

  • Στη γραμμή εργασιών, επιλέξτε το εικονίδιο δικτύου Ethernet > τη σύνδεση δικτύου Ethernet.

    Σύνδεση Ethernet
  • Στην περιοχή Ethernet, επιλέξτε τη σύνδεση δικτύου Ethernet.

  • Στην περιοχή Ιδιότητες, αναζητήστε τη διεύθυνση IP που αναγράφεται δίπλα στο πεδίο Διεύθυνση IPv4.