Χρήση της αναγνώρισης φωνής στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Ρύθμιση μικροφώνου

Προτού ρυθμίσετε την αναγνώριση ομιλίας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει ένα μικρόφωνο.

  • Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια Ρυθμίσεις  > Ώρα και γλώσσα > Φωνητικές εντολές.
  • Στην περιοχή Μικρόφωνο, επιλέξτε το κουμπί Γρήγορα αποτελέσματα.
    Επιλογή ρύθμισης μικροφώνου στην εφαρμογή Ρυθμίσεις των Windows 10.

Βοηθήστε τον υπολογιστή σας να αναγνωρίζει τη φωνή σας

Μπορείτε να μάθετε στα Windows 10 να αναγνωρίζουν τη φωνή σας. Για να το ρυθμίσετε:

  • Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Αναγνώριση ομιλίας των Windows και κατόπιν επιλέξτε Αναγνώριση ομιλίας των Windows στα αποτελέσματα αναζήτησης.
  • Αν δεν βλέπετε το παράθυρο διαλόγου "Καλώς ορίσατε στην Εκπαίδευση φωνής της Αναγνώρισης ομιλίας", τότε στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε το στοιχείο Πίνακας Ελέγχου στη λίστα των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, επιλέξτε Διευκόλυνση πρόσβασης > Αναγνώριση ομιλίας > Εκπαίδευση του υπολογιστή, ώστε να αντιλαμβάνεται καλύτερα την ομιλία σας.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να ρυθμίσετε την αναγνώριση ομιλίας.