Λήψη ενημερώσεων ενώ βρίσκεστε μακριά από τον υπολογιστή σας με τις ώρες ενεργής χρήσης στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

 • Με τις ώρες ενεργής χρήσης, τα Windows γνωρίζουν πότε χρησιμοποιείτε συνήθως τον υπολογιστή σας. Θα χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, για να προγραμματίζουμε ενημερώσεις και επανεκκινήσεις όταν δεν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή. Υπάρχουν δύο τρόποι για να ορίσετε τις ώρες ενεργής χρήσης στα Windows 10:
 • Προκειμένου τα Windows να προσαρμόσουν αυτόματα τις ώρες ενεργής χρήσης με βάση τη δραστηριότητα της συσκευής σας (για την Ενημέρωση Μαΐου 2019 των Windows 10, έκδοση 1903 ή νεότερη έκδοση):
  • Επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση & Ασφάλεια > Windows Update  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή ωρών ενεργής χρήσης.

  • Ενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη προσαρμογή ωρών ενεργής χρήσης για αυτήν τη συσκευή με βάση τη δραστηριότητα.
 • Για να επιλέξετε τις δικές σας ώρες ενεργής χρήσης:
  • Επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση & Ασφάλεια > Windows Update  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή ωρών ενεργής χρήσης.

  • Δίπλα τις τρέχουσες ώρες ενεργής χρήσης, επιλέξτε Αλλαγή. Κατόπιν, επιλέξτε την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης για τις ώρες ενεργής χρήσης.