Ενημέρωση των Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

  • Τα Windows 10 σάς προσφέρουν τη δυνατότητα να επιλέγετε πότε και πώς να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, ώστε να διατηρείται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της συσκευής σας. Για να διαχειριστείτε τις επιλογές σας και να δείτε τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις των Windows. Εναλλακτικά, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην περιοχή Ρυθμίσεις  > Ενημέρωση και ασφάλεια   > Windows Update .
  • Ακολουθούν μερικές άλλες πληροφορίες που ίσως να αναζητάτε: