Κατάργηση μελών από την ομάδα οικογένειας


Internet

Μπορείτε να καταργήσετε έναν λογαριασμό από μια ομάδα οικογένειας. Ο λογαριασμός θα εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά δεν θα έχει τα πλεονεκτήματα ή τους περιορισμούς που είχε εντός της ομάδας οικογένειας. Για να καταργήσετε ένα μέλος από την ομάδα οικογένειας, πρέπει να έχετε λογαριασμό ενήλικα και να είστε το άτομο που παραχώρησε τη συγκατάθεση.

 • Μεταβείτε στην τοποθεσία account.microsoft.com/family.
 • Συνδεθείτε με τον λογαριασμό Microsoft και κατόπιν:
  • Για να καταργήσετε ένα παιδί, κάντε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε Διαχείριση των πληροφοριών προφίλ του παιδιού μου, επιλέξτε το παιδί, επιλέξτε Κατάργηση συγκατάθεσης για τον λογαριασμό αυτού του παιδιού και επιβεβαιώστε. Επιστρέψτε στη σελίδα της οικογένειάς σας και, κάτω από το όνομα του παιδιού, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές > Κατάργηση από την οικογένεια και επιβεβαιώστε.
  • Για να καταργήσετε ένα παιδί επειδή έχει ενηλικιωθεί ή επειδή ένας λογαριασμός ενήλικα έχει κατηγοριοποιηθεί εσφαλμένα ως λογαριασμός παιδιού, επαληθεύσετε τον λογαριασμό.
  • Για να καταργήσετε έναν ενήλικα, κάτω από το όνομα αυτού του ατόμου, επιλέξτε Περισσότερες επιλογέςΚατάργηση από την οικογένεια και επιβεβαιώστε.
  • Για να αποχωρήσετε από την ομάδα οικογένειας, αν είστε ο μόνος ενήλικας στην οικογένεια, καταργήστε πρώτα όλα τα παιδιά και, στη συνέχεια, βρείτε το όνομά σας, επιλέξτε Αποχώρηση από την οικογένεια και επιβεβαιώστε. Θα πρέπει να θεωρείστε ενήλικας βάσει νόμου, προκειμένου να καταργήσετε τον εαυτό σας.

Xbox One

 • Για να καταργήσετε ένα μέλος από την ομάδα οικογένειας, πρέπει να έχετε λογαριασμό ενήλικα και να είστε το άτομο που παραχώρησε τη συγκατάθεση.
  • Συνδεθείτε στην κονσόλα με τον λογαριασμό σας.
  • Πιέστε το κουμπί Xbox  στο χειριστήριο για να ανοίξετε τον οδηγό και, στη συνέχεια, επιλέξτε System (Σύστημα) > Settings (Ρυθμίσεις) > Account (Λογαριασμός) > Family settings > Manage family members (Οικογενειακές ρυθμίσεις > Διαχείριση μελών οικογένειας).
  • Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή ένα κλειδί πρόσβασης, για να εξουσιοδοτήσετε την αλλαγή.
  • Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Remove <member name> from family (Κατάργηση <όνομα μέλους> από την οικογένεια).
  • Επιλέξτε Remove from family (Κατάργηση από την οικογένεια) για επιβεβαίωση.
 • Επίσης, μπορείτε να καταργήσετε τον εαυτό σας από μια οικογένεια
 • Αν ανησυχείτε ότι κάποιος μη εξουσιοδοτημένος χρήστης έχει πρόσβαση στον λογαριασμό σας, χρησιμοποιήστε τη Λύση παραβιασμένου λογαριασμού.