Κάντε εκτέλεση της τελευταίας έκδοσης του Internet Explorer 11

Ισχύει για: Windows 10

  • Ο Microsoft Edge είναι σχεδιασμένος για ταχύτερη, ασφαλέστερη περιήγηση και συνιστάται για τα Windows 10.

  • Ωστόσο, ο Internet Explorer 11 περιλαμβάνεται επίσης στα Windows 10 και διατηρείται ενημερωμένος αυτόματα. Για να ανοίξετε τον Internet Explorer, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , πληκτρολογήστε Internet Explorer, και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρώτο αποτέλεσμα αναζήτησης.

  • Για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Internet Explorer 11, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , επιλέξτε Ρυθμίσεις Ενημέρωση και ασφάλεια > Windows Update και έπειτα επιλέξτε Έλεγχος για ενημερώσεις.