Ενεργοποίηση των Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

  • Για να ενεργοποιήσετε τα Windows 10, χρειάζεστε μια ψηφιακή άδεια χρήσης ή έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος. Αν είστε έτοιμοι για την ενεργοποίηση, επιλέξτε Άνοιγμα ενεργοποίησης στις ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή αριθμού-κλειδιού προϊόντος, για να καταχωρήσετε έναν αριθμό-κλειδί προϊόντος για τα Windows 10. Αν τα Windows 10 είχαν ενεργοποιηθεί παλαιότερα στη συσκευή σας, το αντίγραφο των Windows 10 θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αυτόματα.