12 Σεπτεμβρίου 2017—KB4038779 (Αποκλειστικά ενημέρωση ασφαλείας)

Ισχύει για: Windows Server 2008 R2 Service Pack 1Windows 7 Service Pack 1

Βελτιώσεις και επιδιορθώσεις


Αυτή η ενημέρωση ασφαλείας περιλαμβάνει βελτιώσεις ποιότητας. Με αυτή την ενημέρωση δεν εισάγονται νέες δυνατότητες λειτουργικού συστήματος. Στις βασικές αλλαγές περιλαμβάνονται οι εξής:

  • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών μενού, λείπουν από τα Windows και από εφαρμογές Java που εκτελούνται σε υπολογιστές με πολλές οθόνες (multimon).
  • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου η εφαρμογή WordPad μπορεί μερικές φορές να παρουσιάσει σφάλμα κατά την εκκίνηση. Αυτό ήταν ένα γνωστό πρόβλημα που αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην ενημέρωση KB4025337.
  • Επανακυκλοφορία του MS16-087 - Ενημέρωση ασφαλείας για τα στοιχεία λογισμικού ουράς εκτύπωσης.
  • Επιδιορθώθηκε ένα πρόβλημα όπου οι εφαρμογές με ενεργοποιημένες τις επιλογές αναζήτησης συστάσεων LDAP χρησιμοποιούν σύνδεση δυναμικής θύρας TCP που δεν κλείνει μέχρι να κλείσουν οι εφαρμογές ή να γίνει επανεκκίνηση του ΛΣ κλήσης. Με επαρκή χρόνο και τόμο, αυτές οι εφαρμογές μπορεί να καταναλώσουν πλήρως όλες τις δυναμικές θύρες TCP. Αν συμβεί αυτό, οι επικοινωνίες δικτύου θα αποτυγχάνουν για όλα τα πρωτόκολλα ή τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν δυναμικές θύρες. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάστηκε στις αθροιστικές ενημερώσεις Ιουλίου και Αυγούστου 2017, ξεκινώντας από τις KB4025337 και KB4025341.

  • Ενημερώσεις ασφαλείας για στοιχείο γραφικών της Microsoft, προγράμματα οδήγησης λειτουργίας πυρήνα των Windows, κέλυφος των Windows, Windows Hyper-V, πυρήνας των Windows και λειτουργία αναπαράστασης των Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευπάθειες ασφαλείας που επιλύθηκαν, ανατρέξτε στον Οδηγό ενημερώσεων ασφαλείας.

Γνωστά προβλήματα σε αυτήν την ενημέρωση


 Επί του παρόντος, η Microsoft δεν έχει υπόψη της προβλήματα που να σχετίζονται με αυτήν την ενημέρωση.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης


Αυτή η ενημέρωση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα από το Windows Update. Για να λάβετε το μεμονωμένο πακέτο για αυτήν την ενημέρωση, μεταβείτε στην τοποθεσία web Κατάλογος του Microsoft Update.

Πληροφορίες αρχείων

Για μια λίστα με τα αρχεία που παρέχονται σε αυτήν την ενημέρωση, πραγματοποιήστε λήψη των πληροφοριών αρχείων για την ενημέρωση 4038779.