Γρήγορα αποτελέσματα με τον έλεγχο μέσω ματιού στα Windows 10

Ισχύει για: Windows 10

Ο έλεγχος μέσω ματιού σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία παρακολούθησης μέσω ματιού, για να ελέγχετε τον δείκτη του ποντικιού σας, να πληκτρολογείτε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης και να επικοινωνείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία.

Για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο μέσω ματιού, συνδέστε μια υποστηριζόμενη συσκευή παρακολούθησης μέσω ματιού στον υπολογιστή σας και ρυθμίστε τη. Στη συνέχεια, επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Διευκόλυνση πρόσβασης  > Έλεγχος μέσω ματιού (προεπισκόπηση) και επιλέξτε Ενεργοποίηση ελέγχου μέσω ματιού.

Χρήση του πλαισίου εκκίνησης

Κατά την ενεργοποίηση του ελέγχου μέσω ματιού, εμφανίζεται στην οθόνη το πλαίσιο εκκίνησης.

Το πλαίσιο εκκίνησης του ελέγχου μέσω ματιού περιλαμβάνει κουμπιά με τα οποία μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του πλαισίου εκκίνησης, να ενεργοποιήσετε τα κουμπιά αριστερού και δεξιού κλικ σε ένα ποντίκι, να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου ακρίβειας ποντικιού και κύλισης, να ανοίξετε το πληκτρολόγιο ελέγχου μέσω ματιού, τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία, το μενού έναρξης των Windows και την προβολή εργασιών. Επίσης, μπορείτε να βαθμονομήσετε το εργαλείο παρακολούθησης ματιού, να ανοίξετε τις ρυθμίσεις ελέγχου μέσω ματιού και να θέσετε τον έλεγχο μέσω ματιού σε παύση, ώστε να τον αποκρύψετε από το πλαίσιο εκκίνησης.

Για να επιλέξετε ένα κουμπί στο πλαίσιο εκκίνησης, εστιάστε το βλέμμα σας σε αυτό μέχρι να ενεργοποιηθεί. Η εστίαση είναι η διατήρηση του βλέμματός σας σταθερά σε ένα μέρος της οθόνης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα ονομάζεται χρόνος εστίασης.

Με τα κουμπιά του πλαισίου εκκίνησης μπορείτε:

 • Να μετακινείτε το πλαίσιο εκκίνησης στο επάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης.
 • Να ελέγχετε τον δρομέα του ποντικιού, συμπεριλαμβανομένων των κουμπιών για επιλογή του αριστερού και του δεξιού κουμπιού του ποντικιού.
 • Να ελέγχετε τον τροχό κύλισης του ποντικιού, για να μετακινείστε σε μια ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή.
 • Να πληκτρολογείτε χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του ελέγχου μέσω ματιού.
 • Να χρησιμοποιείτε τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία (TTS) του ελέγχου μέσω ματιού, για να πληκτρολογείτε λέξεις στην οθόνη και να τις εκφωνείτε.
 • Να αποκτάτε γρήγορα πρόσβαση στην Έναρξη, την Προβολή εργασιών, τη βαθμονόμηση της συσκευής παρακολούθησης ματιού και τις ρυθμίσεις ελέγχου μέσω ματιού.
 • Να θέτετε σε παύση τον έλεγχο μέσω ματιού, αν κάνετε κάποια ενέργεια, π.χ. παρακολουθείτε μια ταινία, και δεν θέλετε με τις κινήσεις των ματιών σας να επιλεχθούν κατά λάθος κουμπιά το πλαίσιο εκκίνησης.

Έλεγχος του ποντικιού

Για να ελέγξετε το ποντίκι με ακρίβεια, εστιάστε το βλέμμα σας στο κουμπί ακρίβειας ποντικιού στο πλαίσιο εκκίνησης. Στη συνέχεια, στρέψτε το βλέμμα σας στην οθόνη, στο σημείο όπου θέλετε να τοποθετηθεί ο δρομέας. Κατόπιν, μπορείτε να ρυθμίσετε λεπτομερώς τη θέση και να επιλέξετε την ενέργεια που θέλετε να πραγματοποιήσετε (αριστερό κλικ, διπλό αριστερό κλικ, δεξιό κλικ ή κλείσιμο).

Το ποντίκι ελέγχου μέσω ματιού σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε με ακρίβεια τη θέση του δρομέα του ποντικιού και, στη συνέχεια, να κάνετε δεξιό κλικ, αριστερό κλικ ή διπλό κλικ με το ποντίκι.

Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε το ποντίκι πιο άμεσα εστιάζοντας το βλέμμα σας στα κουμπιά αριστερού κλικ ή δεξιού κλικ στο πλαίσιο εκκίνησης και, στη συνέχεια, στρέφοντας το βλέμμα σας στην οθόνη, στο σημείο όπου θέλετε να εκτελεστεί η ενέργεια του ποντικιού.

Για να ακυρώσετε την αλληλεπίδραση με το ποντίκι αφού την επιλέξετε, κοιτάξτε μακριά από την οθόνη για να επιστρέψετε στο πλαίσιο εκκίνησης.

Κύλιση σε ιστοσελίδες και εφαρμογές

Για να μετακινηθείτε με κύλιση σε ιστοσελίδες και εφαρμογές, εστιάστε το βλέμμα σας στο κουμπί κύλισης στο πλαίσιο εκκίνησης. Στη συνέχεια, στρέψτε το βλέμμα σας στην οθόνη, στο σημείο όπου θέλετε να τοποθετηθεί ο δρομέας. Κατόπιν, μπορείτε να εστιάσετε το βλέμμα σας στα κουμπιά επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά, για να κάνετε κύλιση προς αυτήν την κατεύθυνση. Όσο περισσότερο εστιάζετε το βλέμμα σας σε ένα από αυτά τα κουμπιά, τόσο πιο γρήγορη θα είναι η κύλιση.

Με το κουμπί κύλισης του ελέγχου μέσω ματιού μπορείτε να μετακινείστε γρήγορα με κύλιση σε μια ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή.

Για να ακυρώσετε την κύλιση αφού την επιλέξετε, κοιτάξτε μακριά από την οθόνη για να επιστρέψετε στο πλαίσιο εκκίνησης.

Πληκτρολόγηση με χρήση του πληκτρολογίου του ελέγχου μέσω ματιού

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο και να πληκτρολογήσετε, εστιάστε το βλέμμα σας στο κουμπί πληκτρολογίου  στο πλαίσιο εκκίνησης και, στη συνέχεια, εστιάστε στους χαρακτήρες που θέλετε να πληκτρολογήσετε.

Το πληκτρολόγιο ελέγχου μέσω ματιού διαθέτει κουμπιά που σας επιτρέπουν να αλλάζετε τη θέση του πληκτρολογίου, να διαγράφετε λέξεις και χαρακτήρες, ένα πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ συνεχόμενης γραφής και ένα πλήκτρο διαστήματος.

Καθώς εστιάζετε στο κάθε γράμμα, εμφανίζονται προτάσεις κειμένου στο επάνω μέρος του πληκτρολογίου. Εστιάστε το βλέμμα σε μια λέξη για να την επιλέξετε.

Για να πληκτρολογήσετε αριθμούς και σύμβολα, επιλέξτε το πλήκτρο &123. Για να πληκτρολογήσετε άλλα πλήκτρα, επιλέξτε το πλήκτρο Fn.

Χρησιμοποιήστε τη δημιουργία κειμένου με συνεχόμενη γραφή

Πληκτρολογήστε λέξεις πιο γρήγορα με τη συνεχόμενη γραφή. Η συνεχόμενη γραφή σάς επιτρέπει να σχηματίσετε λέξεις, εστιάζοντας στο πρώτο και το τελευταίο γράμμα μιας λέξης και περνώντας το βλέμμα σας από τα ενδιάμεσα γράμματα. Μια υπόδειξη της λέξης θα εμφανίζεται στο τελευταίο γράμμα. Αν η πρόβλεψη δεν είναι σωστή, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη.

Για να ενεργοποιήσετε τη συνεχόμενη γραφή, εστιάστε το βλέμμα σας στο κουμπί ρυθμίσεων ελέγχου μέσω ματιού  στο πλαίσιο εκκίνησης. Κατόπιν, εστιάστε το βλέμμα σας στον διακόπτη Συνεχόμενη γραφή για να τον ενεργοποιήσετε. Όταν είναι ενεργοποιημένη η συνεχόμενη γραφή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε και να την ενεργοποιήσετε με το κουμπί της συνεχόμενης γραφής στο πληκτρολόγιο.

Αλλαγή ρυθμίσεων ελέγχου μέσω ματιού

Ο έλεγχος μέσω ματιού διαθέτει διαφορετικές ρυθμίσεις για προσαρμογή στις ανάγκες σας. Για να τις αλλάξετε, εστιάστε το βλέμμα σας στο κουμπί ρυθμίσεων ελέγχου μέσω ματιού  στο πλαίσιο εκκίνησης. Μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Χρόνος εστίασης πληκτρολόγησης. Ρυθμίστε τον χρόνο εστίασης για γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.
 • Γενική διάρκεια χρόνου εστίασης. Ρυθμίστε τον χρόνο εστίασης για τα πλήκτρα λειτουργιών, τις προβλέψεις λέξεων και τα στοιχεία ελέγχου του δείκτη του ποντικιού.
 • Συνεχόμενη γραφή. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συνεχόμενης γραφής.
 • Δρομέας βλέμματος. Ενεργοποιήστε τον δρομέα που υποδεικνύει το σημείο όπου είναι στραμμένο το βλέμμα σας όταν εστιάζετε σε δυνατότητες ελέγχου μέσω ματιού, όπως το πλαίσιο εκκίνησης.

Επιλέξτε την εκφώνηση των λέξεων με τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία του ελέγχου μέσω ματιού

Επικοινωνήστε με τους φίλους και την οικογένειά σας χρησιμοποιώντας τη μετατροπή κειμένου σε ομιλία. Για να τη χρησιμοποιήσετε, εστιάστε το βλέμμα σας στο κουμπί μετατροπής κειμένου σε ομιλία στο πλαίσιο εκκίνησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε προτάσεις και επιλέξτε το κουμπί Αναπαραγωγή για να γίνει εκφώνησή τους.

Στοιχεία ελέγχου μετατροπής κειμένου σε ομιλία με έλεγχο μέσω ματιού, κουμπιού γρήγορης επεξεργασίας φράσεων, κουμπιού αναπαραγωγής, κουμπιού διακοπής και κουμπιού προηγούμενης πρότασης.

Στο επάνω μέρος της οθόνης βρίσκονται οι γρήγορες φράσεις που θα εκφωνηθούν μόλις τις επιλέξετε. Για να αλλάξετε τις γρήγορες φράσεις, εστιάστε το βλέμμα σας στο κουμπί επεξεργασίας στα αριστερά των γρήγορων φράσεων.

Για να αλλάξετε τη φωνή που χρησιμοποιούν τα Windows για την εκφώνηση κειμένου, επιλέξτε Έναρξη  > Ρυθμίσεις  > Ώρα και γλώσσα  > Ομιλία  και επιλέξτε μια φωνή από το μενού στην περιοχή Μετατροπή κειμένου σε ομιλία.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ποιες συσκευές παρακολούθησης μέσω ματιού υποστηρίζονται;

Ο έλεγχος μέσω ματιού υποστηρίζει τις παρακάτω συσκευές παρακολούθησης ματιού:

Tobii 

 • Tobii Eye Tracker 4C
 • Tobii EyeX
 • Tobii Dynavox PCEye Plus
 • Tobii Dynavox EyeMobile Mini
 • Tobii Dynavox EyeMobile Plus
 • Tobii Dynavox PCEye Mini
 • Tobii Dynavox PCEye Explore
 • Tobii Dynavox I-Series+
 • Επιλεγμένο φορητοί υπολογιστές και οθόνες που περιλαμβάνουν ενσωματωμένα εργαλεία παρακολούθησης ματιού

EyeTech

 • TM5 Mini

Ποιες εκδόσεις των Windows λειτουργούν με τον έλεγχο μέσω ματιού;

Ο έλεγχος μέσω ματιού είναι διαθέσιμος στα Windows 10 από το Fall Creators Update (Έκδοση 1709). Λειτουργεί σε όλους τους υπολογιστές Windows 10, συμπεριλαμβανομένων των tablet. Ο έλεγχος μέσω ματιού δεν υποστηρίζεται στα Windows 10 S. Λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Windows 10 S με τεχνολογία υποβοήθησης.

Ποιες γλώσσες υποστηρίζει ο έλεγχος μέσω ματιού;

Ο έλεγχος μέσω ματιού είναι διαθέσιμος σε όλες τις αγορές. Ωστόσο, το πληκτρολόγιο του ελέγχου μέσω ματιού υποστηρίζει μόνο τη διάταξη πληκτρολογίου για Αγγλικά Η.Π.Α. Επιπλέον, μέρος του κειμένου στις ρυθμίσεις του ελέγχου μέσω ματιού ελέγχου είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά.

Η Microsoft συλλέγει δεδομένα από τον έλεγχο μέσω ματιού;

Η Microsoft δεν συλλέγει, δεν αποθηκεύει και δεν κοινοποιεί πληροφορίες παρακολούθησης μέσω ματιού.

Ο έλεγχος μέσω ματιού λειτουργεί εάν φοράω γυαλιά ή εάν ο υπολογιστής μου βρίσκεται κοντά σε ένα παράθυρο;

Ανάλογα με τη συσκευή παρακολούθησης μέσω ματιού, ο έλεγχος μέσω ματιού ενδέχεται να μην λειτουργεί καλά σε τοποθεσίες με πολλή ηλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον, η παρακολούθηση μέσω ματιού λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το χρώμα, το μέγεθος ή το σχήμα των ματιών. Άλλοι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν επίσης την ακρίβεια της παρακολούθησης μέσω ματιού.

Για να κατανοήσετε καλύτερα τους περιορισμούς της συσκευής παρακολούθησης μέσω ματιού, εξετάστε την τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας.

Για επιπλέον βοήθεια με τη δυνατότητα ελέγχου μέσω ματιού των Windows, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες.