Πώς μπορώ να δημιουργήσω μακροεντολές;

Ισχύει για: Microsoft accessories

Οι μακροεντολές είναι ακολουθίες συμβάντων (όπως πατήματα πλήκτρων, κλικ του ποντικιού και καθυστερήσεις) που μπορούν να αναπαράγονται, για να σας βοηθούν να εκτελείτε επαναλαμβανόμενες εργασίες. Μπορείτε επίσης να τις χρησιμοποιείτε, για να αναπαράγετε ακολουθίες που είναι μεγάλες ή δύσκολο να εκτελεστούν. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια μακροεντολή που έχει καταγραφεί στο Κέντρο για ποντίκια και πληκτρολόγια της Microsoft σε ένα πλήκτρο ή κουμπί του ποντικιού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Macro Repeat, για να αναπαράγετε και να επαναλαμβάνετε συνεχώς μια εντολή και κατόπιν να τη διακόψετε ανά πάσα στιγμή.

Οι μακροεντολές του Κέντρου για ποντίκια και πληκτρολόγια της Microsoft χρησιμοποιούν μια επέκταση .mhm και αποθηκεύονται ως μεμονωμένα αρχεία στον προεπιλεγμένο υποφάκελο Έγγραφα\Microsoft Hardware\Macros Οι μακροεντολές που καταγράφονται στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλάξ. Μπορείτε να τις εκτελέσετε ή να τις επεξεργαστείτε από οποιοδήποτε πρόγραμμα.

 1. Χρησιμοποιώντας το ποντίκι που θέλετε να ρυθμίσετε, ξεκινήστε το Κέντρο για ποντίκια και πληκτρολόγια της Microsoft.

 2. Στη λίστα του κουμπιού που θέλετε να αντιστοιχίσετε εκ νέου, επιλέξτε Macro.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Create a new Macro.

  Δημιουργείτε μια κενή μακροεντολή και προστίθεται στη λίστα μακροεντολών.

 4. Στο πλαίσιο Name, πληκτρολογήστε το όνομα της νέας μακροεντολής.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Editor και καταχωρήστε τη μακροεντολή σας.

  Μπορείτε να καταγράψετε συμβάντα, όπως πατήματα πλήκτρων, κλικ του ποντικιού και καθυστερήσεις μεταξύ ενεργειών. Δεν μπορείτε να καταγράψετε την κίνηση ή τις ενέργειες του ποντικιού που εκτελούνται μέσω μακροεντολών οι οποίες έχουν αντιστοιχιστεί σε πλήκτρα με δυνατότητα εκ νέου αντιστοίχισης.

 6. Στη λίστα Available Macros, βεβαιωθείτε ότι η νέα μακροεντολή είναι επιλεγμένη.

Για να καταγράψετε δύο ή περισσότερα συμβάντα ταυτόχρονα

 1. Εισαγάγετε το πρώτο συμβάν (για παράδειγμα: πατήστε το πλήκτρο SHIFT).

 2. Κάντε δεξιό κλικ στο επιλεγμένο συμβάν και κατόπιν επιλέξτε Split. Το συμβάν θα διαιρεθεί σε τρία ξεχωριστά συμβάντα: ένα παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού, μια χρονική καθυστέρηση και μια απελευθέρωση του κουμπιού.

 3. Κάντε κλικ ανάμεσα στα δύο ξεχωριστά συμβάντα (είτε πριν είτε μετά την καθυστέρηση).

 4. Εισαγάγετε το δεύτερο συμβάν (για παράδειγμα: Κουμπί ποντικιού 1).

Για να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα μακροεντολή

 1. Χρησιμοποιώντας το ποντίκι που θέλετε να ρυθμίσετε, ξεκινήστε το Κέντρο για ποντίκια και πληκτρολόγια της Microsoft.

 2. Στη λίστα του κουμπιού που θέλετε να αντιστοιχίσετε εκ νέου, επιλέξτε Macro.

 3. Στη λίστα Available Macros, επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Editor και επεξεργαστείτε τη μακροεντολή ή καταχωρήστε νέα συμβάντα.

Για αναπαραγάγετε μια μακροεντολή

 • Κάντε κλικ στο κουμπί που έχει αντιστοιχιστεί στη μακροεντολή.

Για να ακυρώσετε μια μακροεντολή κατά την αναπαραγωγή

 • Κάντε ξανά κλικ στο κουμπί που έχει αντιστοιχιστεί στην μακροεντολή ή ξεκινήστε μια άλλη μακροεντολή

Για να ενεργοποιήσετε το "Macro Repeat" (επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας μακροεντολής)

 1. Στο Macro Editor, επιλέξτε μια μακροεντολή από την περιοχή Available Macros.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Edit Macro.

 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή Repeat.

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μιας επαναλαμβανόμενης μακροεντολής

 • Αφού ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Macro Repeat" για μια μακροεντολή, πατήστε το πλήκτρο που έχει αντιστοιχιστεί στη μακροεντολή για να την ξεκινήσετε.

Πατήστε το κουμπί ξανά, για να διακόψετε την επανάληψη της μακροεντολής.
Εναλλακτικά, για να διακόψετε την επαναλαμβανόμενη μακροεντολή και να ξεκινήσετε μια άλλη μακροεντολή, πατήστε το πλήκτρο που έχει αντιστοιχιστεί στην άλλη μακροεντολή.